Hopp til innhold

Artikkel

Evalueringer etter influensapandemien 2009 i Norge og internasjonalt

Publisert Oppdatert

Etter influensapandemien i 2009 har en rekke organisasjoner og myndigheter gjennomgått sin håndtering. Her finner du lenker til både Folkehelseinstituttets rapport og andres rapporter.

Etter influensapandemien i 2009 har en rekke organisasjoner og myndigheter gjennomgått sin håndtering. Her finner du lenker til både Folkehelseinstituttets rapport og andres rapporter.


Norge

Helse- og omsorgsdepartementet:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

Folkehelseinstituttet:

Evaluering av Folkehelseinstituttets håndtering av influensapandemien i 2009/20110

Helsedirektoratet:

  • Håndtering av pandemisk influensa 2009-10 - Helsedirektoratets gjennomgang

Nasjonal medisinsk-mikrobiologisk beredskapskomite:

Internasjonale organisasjoner

World Health Organization (WHO):

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC):

  • Review of ECDC’s response to the influenza pandemic 2009/10 (pdf)
  • The 2009 A(H1N1) pandemic in Europe. A review of the experience (pdf)

European Medicines Agency:

EU-kommisjonen:

Europarådets parlamentarikerforsamling:

  • Resolution 1749 (2010)1. Handling of the H1N1 pandemic: more transparency needed.
  • Recommendation 1929 (2010)1. Handling of the H1N1 pandemic: more transparency needed.

Andre land

ECDCs oversikt

  • ECDC