Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Infeksjonskontrollprogram i helseinstitusjoner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Infeksjonskontrollprogram i helseinstitusjoner

Artikkel

Infeksjonskontrollprogram i helseinstitusjoner

Forskrift om smittevern i helsetjenesten pålegger helseinstitusjoner å ha et infeksjonskontrollprogram. Dette gjelder både sykehus, sykehjem, dagkirurgiske klinikker og opptreningsinstitusjoner.

Forsidebilde

Forskrift om smittevern i helsetjenesten pålegger helseinstitusjoner å ha et infeksjonskontrollprogram. Dette gjelder både sykehus, sykehjem, dagkirurgiske klinikker og opptreningsinstitusjoner.


Forskriften gjelder for virksomheter som utfører tjenester etter:

 • spesialisthelsetjenesteloven § 1-2:
  • Sykehus
  • Dagkirurgiske klinikker
  • Opptreningsinstitusjoner
 • Andre helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven
  • forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon § 1 bokstav d og e:
  • Sykehjem
  • Døgnplasser som kommunen oppretter for å sørge for tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Et infeksjonskontrollprogram er en plan som omfatter alle nødvendige tiltak for å forebygge at infeksjoner oppstår i helseinstitusjoner og for håndtering og oppfølging av utbrudd av infeksjoner.

Alle nødvendige smitteverntiltak ved institusjonen skal være skriftlig nedfelt i infeksjonskontrollprogrammet. Programmet skal være en del av institusjonens internkontrollsystem og er bygd opp av to hoveddeler: infeksjonsforebygging og infeksjonsovervåking.

Hver enkelt helseinstitusjon er pålagt å kartlegge risikosituasjoner i det daglige arbeidet som kan medføre smittefare, for så å lage tiltak i forhold til disse. Infeksjonskontrollprogrammet skal også inneholde tiltak for å beskytte personalet mot smitte. Programmet skal være et samlet dokument og det er ikke tilstrekkelig å vise til eksisterende prosedyrer og rutiner som finnes rundt om i institusjonen.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en veileder til forskriften som gir råd om systematisk smittevernsarbeid på helseinstitusjoner og omtaler de tiltak som et infeksjonskontrollprogram skal og bør omfatte.