Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Aerosolgenererende prosedyrer i luftveiene»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Aerosolgenererende prosedyrer i luftveiene

Artikkel

Aerosolgenererende prosedyrer i luftveiene

Aerosolgenererende prosedyrer (AGP) omfatter enkelte medisinske- eller pasientrelaterte inngrep og prosedyrer i pasientens luftveier.

Aerosolgenererende prosedyrer (AGP) omfatter enkelte medisinske- eller pasientrelaterte inngrep og prosedyrer i pasientens luftveier.


Innhold på denne siden

Ved AGP kan helsepersonell eksponeres for store mengder aerosoler og større dråper fra pasientens luftveier. Smitterisiko med aerosoler påvirkes av en rekke faktorer som konsentrasjon og mengde av partikler og levende virus, nærhet til smittekilde, tid ved eksponering og ventilasjon i rommet.

Arbeidsgiver plikter å utføre risikovurderinger for enhver aktivitet, og iverksette tiltak for å beskytte personell som kan bli eksponert for biologiske agens. Se Forskrift om utførelse av arbeid

Aerosolgenererende prosedyrer i luftveier omfatter følgende:

 • Tracheal intubering/ekstubering*
 • Trakeotomi- og trakeostomiprosedyrer (innleggelse, seponering)
 • Bruk av åpent trakealsug i luftveier
 • Bronkoskopi*
 • Øre-nese-hals prosedyrer som involverer bruk av sug i luftveiene*
 • Gastroskopi som involverer bruk av åpent sug i luftveier *
 • Indusert sputum
 • Kirurgi og post-mortem prosedyrer i tilknytning til pasientens luftveier som innebærer bruk av høyhastighets roterende instrumenter/verktøy.
 • Tannbehandlingsprosedyrer som innebærer bruk av høyhastighets roterende instrumenter.

* Omfatter pasienter som er våkne. Omfatter ikke pasienter i anestesi og med kontrollert ventilasjon.

Personlig beskyttelsesutstyr ved aerosolgenererende prosedyrer

Ved AGP i luftveiene bør helsepersonell (< 2m fra pasienten) benytte personlig beskyttelsesutstyr i henhold til basale smittevernrutiner og lokale prosedyrer. Munnbind, øyebeskyttelse, frakk og hansker vil ofte være indikert grunnet forventet sprut med kroppsvæsker.

Personlig beskyttelsesutstyr ved mistenkt eller bekreftet smitte

Ved AGP i luftveiene hos pasienter med kjent eller mistenkt smitte med isoleringstrengende diagnoser bør alt personell i rommet benytte beskyttelsesutstyr i henhold til luftsmitteregime:

 • Åndedrettsvern
 • Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)
 • Smittefrakk
 • Hansker
 • Hette

Miljørettede tiltak

Bruk av rom til AGP bør baseres på lokale risikovurderinger og lokale forhold. Smittevernpersonell bør involveres i risikovurderingen.

Ved mistenkt eller bekreftet smitte med isoleringstrengende diagnoser i luftveiene, anbefales det at AGP fortrinnsvis utføres i rom med undertrykk, tilsvarende som luftsmitteisolat. Dersom dette ikke er mulig, bør rommet ha god ventilasjon. Antall personell i rommet under prosedyren må vurderes avhengig av ventilasjonskapasitet.

Rengjøring av rom etter AGP utføres i henhold til lokale rutiner.

Anbefalingene for AGP gjelder for alle helsetjenester hvor dette utføres.

Kunnskapsgrunnlag

Anbefalingene for aerosolgenererende prosedyrer (AGP) er basert på anbefalinger fra retningsgivende internasjonale institusjoner innen smittevern. Folkehelseinstituttet har i tillegg søkt etter publikasjoner som omfatter AGP og covid-19, og gjort en hurtigoppsummering av litteraturen.

Hvilke prosedyrer som defineres som AGP varierer noe mellom ulike institusjoner. Hvilke prosedyrer som defineres som AGP vil kunne endres ettersom det tilkommer ny kunnskap på området.

Se forøvrig referanselisten under.