Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Hygieneråd for forebygging av smittsomme sykdommer i barnehagen

Spredning av smittsomme sykdommer i barnehagen forebygges best ved å ha gode generelle hygienerutiner.

barn i barnehage
Foto: Colourbox.com

Generelle hygieneråd:

 • Ha såpedispenser og papirhåndklær ved alle håndvasker. Bruk alltid varmt vann og såpe ved håndvask.
 • Vask alltid hendene godt etter toalettbesøk eller bleieskift.
 • Vask hendene når barna kommer inn fra lek og opphold ute.
 • Unngå å nyse og hoste på hverandre.
 • Vask hendene når barna har pusset nesen
 • Fellesleker av plast og tre bør vaskes regelmessig med rengjøringsmiddel og varmt vann, forslagsvis én gang per uke. Tøyleker kan vaskes i vaskemaskin
 • Ved stell av blødende sår og neseblødninger bør engangshansker brukes. Skrubbsår og andre småsår som ikke blør stelles på vanlig måte
 • Stell og vanlig bleieskift kan foregå uten hansker
 • Rengjøring ved søl av blod eller avføring på gjenstander, gulv osv., utføres med husholdningsklorin. Bruk vanlige rengjøringshansker.

Mathygiene

Barnehagen har – dersom det produseres eller serveres mat – ansvar for å melde fra til sitt lokale mattilsyn hva slags mattilbud de. Gjennom meldeplikten vil barnehagen kunne få nyttig informasjon om regler som gjelder for å sikre helsemessig trygg mat og at oppbevaring og tilberedning skjer ved tilfredsstillende betingelser.

Helsedirektoratet gir følgende råd:

 • Vask hendene godt før matlaging og måltider.
 • Skyll kniver og skjærebrett hver gang man skjærer opp nye matvarer.
 • Hold kjøkkenbenken ryddig og ren og ha minst mulig stående fremme på kjøkkenbenken.
 • Skyll kjøkkenkluten godt etter bruk og heng den fritt opp slik at den tørker. Vask den på minst 60 °C eller legg den i klor. Kjøkkenpapir er et godt alternativ til kluten.
 • Sjekk jevnlig at kjøleskaptemperaturen er +4 °C eller noe lavere.
 • Rydd og vask i kjøleskapet jevnlig
 • La det ikke gå for lang tid mellom tilberedning og servering av mat. Mat som blir stående lenge i romtemperatur, taper næringsstoffer og får en dårligere hygienisk kvalitet. Melk og melkeprodukter er særlig utsatt.
 • Mat som barna har med seg hjemmefra bør oppbevares kjølig
 • Sett pålegg og rester av varm mat raskt til kjøling etter måltidet.

Håndhygiene og bruk av desinfeksjonsmidler

Barn og ansatte i barnehagen bør vaske hendene før de spiser, lager mat og etter toalettbesøk. Ansatte gjennomfører i tillegg håndhygiene etter bleieskift og stell, og etter tørking av snørr og andre sekreter.

Er hendene synlig skitne gjennomføres håndhygiene ved å vaske hendene med flytende såpe og rennende lunkent vann. Barna tørker seg deretter med engangs papirhåndklær eller de bruker et eget håndkle som de ikke deler med andre.

Hvis hendene ikke er synlig skitne, kan barn og ansatte gjennomføre håndhygiene ved å bruke et alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel i stedet for håndvask. Alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel kan også brukes i tillegg til håndvask etter gjennomført håndvask med såpe og vann og etter at hendene er tørket. Nyere studier har vist alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel har lite effekt på norovirus.

Hånddesinfeksjonsmidler er vanlig salgsvare. Det er opp til den enkelte barnehage å avgjøre hvilke håndhygienerutiner som skal innføres. Ved innføring av alkoholbaserte hånddesinfeksjonsmidler som rutine for barna bør foreldre informeres.

Det er ingen fare for at spriten skal absorberes gjennom hud eller inhaleres og gi rus ved hånddesinfeksjon. Alkoholbaserte hånd­desinfeksjonsmidler må oppbevares forsvarlig.

 

Relaterte saker