Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om UngVoksen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om UngVoksen

Artikkel

Om UngVoksen

UngVoksen er et forskningsprosjekt for å få bedre kunnskap om konsekvensene av pandemien. Det inkluderer konsekvenser av smitte og av vaksinasjon, men også konsekvensene av tiltak for å bekjempe spredningen av viruset.

Illustrasjonsbilde: creativemarc/Shutterstock.com
Illustrasjonsbilde: creativemarc/Shutterstock.com

UngVoksen er et forskningsprosjekt for å få bedre kunnskap om konsekvensene av pandemien. Det inkluderer konsekvenser av smitte og av vaksinasjon, men også konsekvensene av tiltak for å bekjempe spredningen av viruset.


Deltakere i undersøkelsen er personer mellom 18 og 30 år som er bosatt i Oslo.

Undersøkelsen gjennomføres ved at FHI sender en invitasjon via SMS. De som inviteres er tilfeldig trukket ut av Folkeregisteret. Målet er 10.000 deltakere. De som svarer ja, blir bedt om å fylle ut et kort spørreskjema via SMS hver 14. dag i noen måneder fremover. Noen deltakere vil bli invitert til å ta blodprøve ved Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål, dette er frivillig. 

Deltakerne får ikke tilbud om koronavaksine som del av prosjektet, men vil bli tilbudt vaksine på lik linje med alle andre.

Mangelen på kunnskap

Pandemien har rammet oss på mange måter. De som er smittet kan ha fått langvarige plager. Vaksinene er nye. Oppslutningen, immuniteten og bivirkningene etter vaksinering må undersøkes. Ikke minst er unge voksne blitt utsatt for belastende tiltak knyttet til utdanning, arbeidssituasjon og fritid. Spørsmålene vil dreie seg om disse tingene. 

Hensikten er at denne kunnskapen skal gjøre oss bedre rustet til å velge de mest fornuftige tiltakene i resten av pandemiperioden. Det er spesielt viktig i denne fasen å forstå omfanget og typen av bivirkninger etter vaksinering. Resultatene av blodprøvene forteller om graden av immunitet etter infeksjon, og etter vaksinasjon. Dette er viktig kunnskap som vaksinasjonsprogrammet ved Folkehelseinstituttet trenger.