Hopp til innhold

Artikkel

Resultater fra MoBa og Norflu

Hvor mange har vært smittet med koronavirus i Oslo?

Publisert Oppdatert

Her publiseres resultater fortløpende fra undersøkelsene som måler antistoff blant deltakere i MoBa og Norflu bosatt i Oslo.

Illustrasjon koronavirus

Her publiseres resultater fortløpende fra undersøkelsene som måler antistoff blant deltakere i MoBa og Norflu bosatt i Oslo.


Siden slutten av april har Folkehelseinstituttet invitert deltakere i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) og Den norske influensaundersøkelsen (Norflu) til testing for antistoffer (blodprøve som viser gjennomgått sykdom) mot koronavirus. Hver uke er et nytt, tilfeldig utvalg trukket ut blant alle MoBa og Norflu-deltakere som er bosatt i Oslo. Det er viktig at denne trekkingen skjer helt tilfeldig og uavhengig av symptomer, tidligere sykdomsepisoder eller testing for å kunne gi et best mulig bilde av antall personer som har dannet antistoffer. Ved å fortsette med dette ukentlig kan MoBa og Norflu fungere som et følsomt måleinstrument for forekomsten av infeksjonen i den alminnelige befolkningen.

Å teste positivt for slike antistoffer betyr at man har vært smittet med viruset. Testingen er utført ved Immunologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus. Tabellen viser at omtrent en prosent av alle som er undersøkt har vært utsatt for infeksjonen. Dette er et lite tall og viser at det er mange som er i risiko for sykdom hvis epidemien skulle blusse opp igjen.

Antall testet og antall positive MoBa og Norflu
Uke Antall testet Antall positive Andel positive
18 397 5 1,3 %
19 475 4 0,8 %
20 424 5 1,2 %
21 370 4 1,1 %
22 559 6 1,1 %
23 257 1 0,4 %
24 438 10 2,3 %
25 419 4 1,0 %
26 198 4 2,0 %
Totalt 3537 43 1,2 %

Det er mange deltakere i MoBa og Norflu som gjør en strålende innsats i denne tiden, både ved å svare på spørreskjemaer og ved å møte opp for å delta i blodprøvetakingen. Deltakelsen deres gir svært verdifull informasjon til FHI for å kunne følge med på utbredelsen av koronasykdom videre.