Hopp til innhold

Artikkel

Resultater fra MoBa og Norflu

Hvor mange har vært smittet med koronavirus i Oslo og omegn?

Publisert Oppdatert

Her publiseres resultater fortløpende fra undersøkelsene som måler antistoff blant deltakere i MoBa og Norflu bosatt i Oslo og omegn.

Illustrasjon koronavirus

Her publiseres resultater fortløpende fra undersøkelsene som måler antistoff blant deltakere i MoBa og Norflu bosatt i Oslo og omegn.


Siden slutten av april har Folkehelseinstituttet invitert deltakere i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) og Den norske influensaundersøkelsen (Norflu) til testing for antistoffer (blodprøve som viser gjennomgått sykdom) mot koronavirus. Hver uke er et nytt, tilfeldig utvalg trukket ut blant alle MoBa og Norflu-deltakere som er bosatt i Oslo og omegn. Det er viktig at denne trekkingen skjer helt tilfeldig og uavhengig av symptomer, tidligere sykdomsepisoder eller testing for å kunne gi et best mulig bilde av antall personer som har dannet antistoffer. Ved å fortsette med dette ukentlig kan MoBa og Norflu fungere som et følsomt måleinstrument for forekomsten av infeksjonen i den alminnelige befolkningen.

Å teste positivt for slike antistoffer betyr at man har vært smittet med viruset. Testingen er utført ved Immunologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus. 

Antistoffer mot sars-CoV-2 ble påvist hos 2,3 prosent i uke 36. Andelen som tester positivt kan variere fra uke til uke som uttrykk for tilfeldig variasjon i utvalget som testes. Prøver tatt i uke 37 er under analyse. Andelen med påviste antistoffer har vært stabilt lav siden testingen startet, uten tegn til økning over tid. Nesten 7000 personer er så langt testet, og antistoff er påvist hos 1,2 prosent av disse. Dette er en lav andel og viser at det er mange som er i risiko for sykdom.

Antall testet og antall positive MoBa og Norflu
Uke Antall testet Antall positive Andel positive
18 397 5 1,3 %
19 475 4 0,8 %
20 424 5 1,2 %
21 370 4 1,1 %
22 559 6 1,1 %
23 257 1 0,4 %
24 438 10 2,3 %
25 419 4 1,0 %
26 198 4 2,0 %
27 348 8 2,3 %
28 325 2 0,6 %
29 250 2 0,8 %
30 385 4 1,0 %
31 334 3 0,9 %
32 325 4 1,2 %
33 302 1 0,3 %
34 185 6 0,3 %
36 306 7 2,3 %
37 240 Under analyse Under analyse
Totalt t.o.m. uke 36 6660 82 1,2 %

Mange deltakere i MoBa og Norflu gjør en strålende innsats, både ved å svare på spørreskjemaer og ved å møte opp for å delta i blodprøvetakingen. Deltakelsen deres gir svært verdifull informasjon for at FHI skal kunne følge med på utbredelsen av koronasykdom videre.

Om artikkelen / endringshistorikk