Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Nasjonal overvåking av symptomer på koronavirusinfeksjon»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nasjonal overvåking av symptomer på koronavirusinfeksjon

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Artikkel

Nasjonal overvåking av symptomer på koronavirusinfeksjon

Publisert Oppdatert

Deltakere i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) og Den norske influensaundersøkelsen (NorFlu) har siden slutten av mars 2020 blitt spurt om symptomer på koronainfeksjon, helse og bruk av helsetjenester, testing, karantene og arbeidsforhold.

Illustrasjon koronavirus

Deltakere i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) og Den norske influensaundersøkelsen (NorFlu) har siden slutten av mars 2020 blitt spurt om symptomer på koronainfeksjon, helse og bruk av helsetjenester, testing, karantene og arbeidsforhold.


Mer enn 100 000 personer inviteres annenhver uke til å svare på de elektroniske spørreskjemaene via mobiltelefon. Gjennomsnittlig deltakelse er svært høy, om lag 75 prosent.

Informasjonen fra spørreskjemaene gir mulighet til løpende overvåking av symptomer på koronavirusinfeksjon i befolkningen.

Symptomer hos voksne

Figurene under viser en beregnet score for luftveissymptomer hos voksne. Scoren er basert på antallet personer som rapporter seg som syke de siste 14 dagene, hvor syke og hvor lenge de var syke, hvilke symptomer de hadde. Scoren er et oppsummert risikotall i populasjonen, og viser endring i typiske symptomer over tid.

Størrelsen på prikkene indikerer antallet som har svart per dag. Scoret er om lag tre ganger høyere hos de yngste aldersgruppene sammenliknet med de eldste. Forekomsten av luftveissymptomer var høy etter sommeren og har vært fallende eller avflatende etter høstferien (Figur 1). 

Figur 1. Endring i symptomscore i perioden 27. mars til 23. november 2020 blant kvinner og menn i MoBa. Størrelsen på prikkene indikerer antallet som har svart per dag.
Figur 1. Endring i symptomscore i perioden 27. mars til 23. november 2020 blant kvinner og menn i MoBa. Størrelsen på prikkene indikerer antallet som har svart per dag.

Nedgangen ses i alle fylker, og for alle aldersgrupper, se figur 2 og 3.

Figur 2: Endring i symptomscore i perioden 27. mars til 23. november 2020 blant kvinner og menn i MoBa, etter fylke.
Figur 2: Endring i symptomscore i perioden 27. mars til 23. november 2020 blant kvinner og menn i MoBa, etter fylke.
Figur 3: Endring i symptomscore i perioden 27. mars til 23. november 2020 blant kvinner og menn i MoBa, etter alder.
Figur 3: Endring i symptomscore i perioden 27. mars til 23. november 2020 blant kvinner og menn i MoBa, etter alder.

Beregningen av symptomscoret over baserer seg på selvrapporterte symptomer. Figur 4 viser endring i andelen rapporterte symptomer i perioden 27. mars til 23. november 2020, etter kalenderuke. I de siste periodene frem til 23. november har andelen som rapporterer symptomer vært relativt stabil, med en svak nedgang i uke 47. Blant voksne rapporterte totalt 9,7% luftveissymptomer, en svak nedgang fra 10,4 % i uke 46. Flest 16-17 åringer rapporterer luftveissymptomer, med en andel på 15,4 % i uke 47 mot 15,8% i uke 46.

Figur 4. Endring i rapporterte symptomer i perioden 27.mars til 23.november 2020 blant om lag 80 000 kvinner og menn i MoBa, etter kalenderuke.
Figur 4. Endring i rapporterte symptomer i perioden 27.mars til 23.november 2020 blant om lag 80 000 kvinner og menn i MoBa, etter kalenderuke.

Symptomer hos barn

I NorFlu har mor også svart på spørsmål om symptomer på koronavirussykdom for barna som alle ble født i 2010 og i dag er rundt 10 år gamle. Om lag 3700 mødre og 3700 barn i NorFlu deltar.

Fram til 24. november rapporteres luftveissymptomer 12,9 % av 10-åringene i NorFlu og 12,1 % av mødrene (Figur 5). Det er lett fallende siden forrige periode.

Figur 5. Andelen mødre og barn som har rapportert luftveissykdom i perioden 27. mars til 23.november 2020, blant om lag 7000 mødre og barn.
Figur 5. Andelen mødre og barn som har rapportert luftveissykdom i perioden 27. mars til 23.november 2020, blant om lag 7000 mødre og barn.

Testing for SARS-CoV-2 (koronavirus)

En relativt lav andel av dem med luftveissymptomer testes for koronavirus, men andelen har vært økende de tre siste periodene. Totalt ble 6,7 % av barna og 10,5 % av mødrene testet for SARS-CoV-2 i siste periode. Koronavirus ble påvist hos 5 % av de testede mødrene og 3,6 % av barna. Dette er en økning fra henholdsvis 2,7 % og 2,9 % fra uke 46.

Figur 6 viser andelen (prosent) som har vært testet for SARS-CoV-2 siste 14 dager blant voksne deltakere i MoBa, og andelen (prosent) av disse som testet positivt. Andelen testede i løpet av siste periode er økende til 8,6 %. Andelen blant de testede som har fått påvist SARS-CoV-2 er høyere enn i forrige periode, om lag 1,6 %. Blant 16 -17 åringene ble 13,2 % testet for SARS-CoV-2 og 4,8 % av de testede var positive. Det er en kraftig økning fra uke 46 hvor 1,9 % i denne aldersgruppen var positive (ikke vist i figuren).

Hele 15 % av 16-17-åringene oppgir å ha vært i karantene i løpet av 2-ukers perioden frem til 23. november, mot 5.6% av de voksne. For alle aldersgrupper er egne symptomer eller påvist COVID-19, og kontakt med COVID-19 smittet person de viktigste årsakene til testing.

Figur 6. Andel (prosent) testet for koronavirus siste 14 dager i perioden 27.mars til 23.november 2020 (rød linje), og andelen (prosent) blant disse som testet positivt (blå linje).
Figur 6. Andel (prosent) testet for koronavirus siste 14 dager i perioden 27.mars til 23.november 2020 (rød linje), og andelen (prosent) blant disse som testet positivt (blå linje).

Testing for influensa

NorFlu ble bare 0,4 % av mødrene og 0,4 % av barna testet for influensa, ingen testet positivt. Totalt 4,1 % av mødrene og 0,3 % av barna oppgir å ha tatt influensavaksine i løpet av den siste perioden.

I MoBa ble 0,5 % av de voksne og 0,9 % av ungdommene testet for influensa. Totalt 6 voksne testet positivt for influensa. Blant ungdommene testet færre enn 5 positivt. 1,1 % av ungdommene og 7,2 % av de voksne oppgir å ha tatt influensavaksine i løpet av den siste perioden.

Oppsummert

Forekomsten av luftveissymptomer var høy etter sommeren og har vært fallende etter høstferien. Scoret er tre ganger høyere hos de yngste aldersgruppene sammenliknet med de eldste, og vi ser fortsatt en nedgang i symptomscoren de siste ukene.

En økende andel av dem med luftveissymptomer testes nå for koronavirus. Andelen positive blant de testede er fortsatt lav, men er økende for barn, ungdommer og unge voksne.

Å benytte eksisterende kohorter til overvåking under den aktuelle koronapandemien har mange fordeler. Overvåkingssystemer kan settes opp raskt siden deltakerne allerede er innrullert i pågående undersøkelser. I tillegg til overvåkingsdata som forekomst av symptomer eller antistoffer mot koronavirus, gir opplysninger om deltakerne som allerede er samlet gjennom 10-20 år unike muligheter til å belyse de ukjente sidene ved COVID-19 i grundige undersøkelser, for eksempel for å studere betydningen av tidligere sykdommer, livsstilsfaktorer eller gener på risiko for alvorlig COVID-19 sykdom – eller hva pandemisituasjonen betyr for livskvalitet, arbeids- og familieliv. Flere analyser pågår.

Betydningen av slike kohorter under koronakrisen ble nylig understreket i en artikkel i det renommerte tidsskriftet Nature, hvor blant annet innsamlingen av blodprøver i MoBa til antistoffmålinger ble benyttet som et eksempel.

Deltakerne i MoBa og NorFlu har gjennom 36 uker bidratt stort i dugnaden for å skaffe kunnskap om pandemien. Tusen takk!

Innhold på denne siden