Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Holdninger til vaksinasjon»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Holdninger til vaksinasjon

Artikkel

Holdninger til vaksinasjon

Deltakere fra MoBa- og NorFlu-undersøkelsene har i desember 2020 og i april 2021 svart på spørsmål om holdninger til koronavaksinasjon.

Illustrasjon koronavirus

Deltakere fra MoBa- og NorFlu-undersøkelsene har i desember 2020 og i april 2021 svart på spørsmål om holdninger til koronavaksinasjon.


Holdninger i desember 2020

I desember 2020 stilte vi deltakerne i MoBa- og NorFlu-undersøkelsene følgende spørsmål:

  • Hvor sannsynlig er det at du vil ta koronavaksine dersom den blir anbefalt for deg?

Om lag 70-75 prosent svarte at det var nokså sannsynlig eller svært sannsynlig at de ville takke ja dersom de fikk tilbud om vaksine. Mellom 15-20 prosent var nøytrale, mens 10-12 prosent anså det som nokså usannsynlig eller svært usannsynlig å takke ja til vaksine. Tabell 1 viser andelen i de ulike svarkategorier.

Tabell 1. Holdninger til koronavaksinasjon blant voksne i NorFlu (ca 2500 respondenter), MoBa (ca 65 000 respondenter), og 16-17 åringer i MoBa (ca 2000 respondenter) i perioden 4. - 22.desember 2020.

 

Voksne NorFlu

Voksne MoBa

Ungdom 16-17 år MoBa

Svært sannsynlig

45,3%

49,1%

44,8%

Nokså sannsynlig

28,2%

26,5%

25,8%

Hverken eller/ nøytral

15,6%

14,5%

18,8%

Nokså usannsynlig

7,0%

5,9%

5,8%

Svært usannsynlig

4,0%

4,0%

4,8%

Holdninger i april 2020

i april 2021 stilte vi samme spørsmålet til deltakere som ikke var vaksinerte. Mer enn 55 000 uvaksinerte deltakere i MoBa og NorFlu svarte på undersøkelsene i perioden 12.-19.april 2021.

Spørsmålene som ble stilt var:

  • Hvor sannsynlig er det at du vil ta AstraZeneca koronavaksine hvis den blir anbefalt for deg?
  • Hvor sannsynlig er det at du vil ta mRNA (Pfizer eller Moderna) korona-vaksine hvis den blir anbefalt for deg?
  • Hvor sannsynlig er det at du vil ta annen koronavaksine hvis det blir anbefalt for deg?

Et overveldende flertall av deltakerne i kohortene svarte at det er svært sannsynlig eller nokså sannsynlig at de vil takke ja til koronavaksine hvis de får tilbud. Men sannsynligheten for å takke ja avhenger av hvilken vaksine de blir tilbudt. Ni av ti svarte at det er svært sannsynlig eller nokså sannsynlig at de vil takke ja til koronavaksine dersom de blir tilbudt Pfizer eller Moderna, som er mRNA-vaksiner.

Dersom de får tilbud om AstraZeneca vaksine svarte færre enn en tredel at det var svært sannsynlig eller nokså sannsynlig at de ville takke ja, mens mer enn halvparten (58 prosent) svarte at det var nokså usannsynlig eller svært usannsynlig.
Samlet svarte om lag to tredeler at de svært sannsynlig eller nokså sannsynlig vil takke ja til en annen, ikke nærmere spesifisert koronavaksine. Tabell 2 viser andelene i de ulike svarkategoriene.

Tabell 2. Holdninger til koronavaksinasjon blant deltakere i NorFlu og MoBa (ca 55 000 respondenter) i perioden 12-19.april 2021.
 

AstraZeneca

Pfizer eller Moderna

Annen koronavaksine

Svært sannsynlig

15,2%

79,8%

40,8%

Nokså sannsynlig

13,5%

11,2%

27,1%

Hverken eller/ nøytral

13,6%

5,5%

21,3%

Nokså usannsynlig

20,0%

1,3%

5,4%

Svært usannsynlig

37,7%

2,2%

5,4%

Total, antall

55268

55252

55243

I tillegg til store forskjeller for de ulike vaksinene var det også tydelige forskjeller mellom menn og kvinner. Kvinner var gjennomgående litt mer tvilende enn menn, særlig til AstraZeneca-vaksinen, se tabell 3.

Tabell 3. Holdninger til koronavaksinasjon blant menn og kvinner i MoBa og Norflu i perioden 12-19.april 2021.
 

AstraZeneca

Pfizer eller Moderna

Annen koronavaksine

 

Alle

Mann

Kvinne

Alle

Mann

Kvinne

Alle

Mann

Kvinne

Svært sannsynlig

15,2 %

24,0%

8,9%

79,8%

83,5%

77,2%

40,8%

47,3%

36,2%

Nokså sannsynlig

13,5%

15,8%

11,9%

11,2%

8,9%

12,9%

27,1%

25,4%

28,3%

Hverken eller/ nøytral

13,6%

15,3%

12,4%

5,5%

4,9%

5,9%

21,3%

19,0%

23,0%

Nokså usannsynlig

20,0%

17,1%

22,1%

1,3%

0,8%

1,6%

5,4%

3,9%

6,4%

Svært usannsynlig

37,7%

27,8%

44,7%

2,2%

1,9%

2,4%

5,4%

4,4%

6,0%

Total, antall

55268

23045

32223

55252

23037

32215

22564

10896

11668

Holdningsendring

Et overveldende flertall av deltakerne i disse populasjonsbaserte undersøkelsene er positive til koronavaksinasjon både i desember 2020 før oppstart av vaksinasjonsprogrammet og i april 2021 etter at vaksinasjon har pågått siden årsskiftet 2020/2021. I april er det imidlertid stor forskjell på vaksinasjonsvillighet avhengig av vaksine.

Det er naturlig å anta at den store forskjellen mellom Pfizer/Moderna-vaksinene og AstraZeneca-vaksinen henger sammen med rapportene om alvorlige bivirkninger knyttet til lave blodplater og alvorlige blodpropper som førte til at bruk av AstraZeneca vaksinen ble satt på pause i Norge i midten av mars 2021.

Holdningsspørsmålene ble utelukkende stilt til deltakere som ikke var vaksinerte på undersøkelsestidspunktet. Personer som har fått første dose med AstraZeneca-vaksinen har derfor ikke besvart dette spørsmålet.