Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Holdninger til vaksinasjon av barn»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Holdninger til vaksinasjon av barn

Artikkel

Holdninger til vaksinasjon av barn

Deltakere fra MoBa- og NorFlu-undersøkelsene ble i perioden 7. til 18. mai spurt om holdninger til vaksinasjon av barn under 18 år. Tre av fire var positive til vaksinasjon av barn.

Foto: Koronavaksine Comirnaty. Irena Stjepanovic Vatlum
Foto: Koronavaksine Comirnaty. Irena Stjepanovic Vatlum

Deltakere fra MoBa- og NorFlu-undersøkelsene ble i perioden 7. til 18. mai spurt om holdninger til vaksinasjon av barn under 18 år. Tre av fire var positive til vaksinasjon av barn.


Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) og Den norske influensaundersøkelsen (NorFlu) er to store norske helseundersøkelser. Siden våren 2020 har nesten 100 000 deltakere i disse undersøkelsene hver 14. dag blitt spurt om symptomer på koronainfeksjon, testing, holdninger til vaksinasjon, karantene, arbeidsforhold, helse og bruk av helsetjenester.

Deltakere fra MoBa- og NorFlu-undersøkelsene ble i perioden 7. til 18. mai (spørreskjemarunde 30) spurt om holdninger til vaksinasjon av barn under 18 år, dersom det kommer tilbud om koronavaksine til denne gruppen. Tre av fire var positive til vaksinasjon av barn under 18 år. De viktigste årsakene til ønske om vaksinasjon var bekymring for covid-19 sykdom og langtidseffekter av sykdom. Hvilken vaksine barnet vil få tilbud om har stor betydning for vaksinasjonsønsket.

Blant 59 840 kvinner og menn som besvarte spørreskjemaet hadde 89,4% barn under 18 år. De besvarte følgende spørsmål:

 Hvor viktig synes du det er å vaksinere barnet ditt/ barna dine som er under 18 år hvis det/de får tilbud om koronavaksine i nærmeste fremtid?

Nesten tre av fire, 74,4% svarte ‘svært viktig’ eller ’nokså viktig’, mens 8,3% svarte ‘lite viktig’ eller ‘ikke viktig’, se figur 1. Det var liten forskjell på holdninger blant kvinner og menn rundt viktigheten av å vaksinere barn.

Figur 1. Holdninger til vaksinasjon av barn under 18 år blant 53 251 deltakere, mai 2021.
Figur 1. Holdninger til vaksinasjon av barn under 18 år blant 53 251 deltakere, mai 2021.

Deltakerne ble deretter spurt:

Hvilke faktorer har betydning hvis du skal vurdere om barnet ditt/ barna dine som er under 18 år bør ta koronavaksine?

Åtte ulike svaralternativ ble presentert, og det var mulig å krysse av for flere alternativ, figur 2. Den aller viktigste faktoren som ble oppgitt i vurderingen om vaksinasjon av barn under 18 år var bekymring for langvarige ettervirkninger etter covid-19 (59%), deretter fulgte bekymring for at barnet skal bli sykt med covid-19 (39,6%) og bekymring for at barnet kan smitte andre, for eksempel eldre eller syke familiemedlemmer (36,9%). En av tre (34,2%) krysset for bekymring for alvorlige bivirkninger av vaksine og omtrent det samme (34,9%) for type vaksine som eventuelt blir tilbudt.

Figur 2. Viktige faktorer i foreldres vurdering av vaksinasjon til barn under 18 år blant 53 251 deltakere, mai 2021.
Figur 2. Viktige faktorer i foreldres vurdering av vaksinasjon til barn under 18 år blant 53 251 deltakere, mai 2021.

 

Sannsynligheten for å takke ja til vaksine til barnet var avhengig av hvilken vaksine barnet eventuelt vil bli tilbudt. Spørsmålet som ble stilt var:

Oppgi hvor sannsynlig det er at du vil la barnet ditt / barna dine ta koronavaksine hvis det blir anbefalt for barn under 18 år:

 … hvis det/de får tilbud om adenovektor-vaksine mot korona (AstraZeneca-vaksinen eller Janssen-vaksinen)?

 … hvis det/de får tilbud om mRNA-vaksine (Pfizer- eller Moderna-vaksinen)?

 … hvis det/de får tilbud om annen type korona-vaksine?

Hele 85,5% svarer at det er ’svært sannsynlig’ eller ‘nokså sannsynlig’ at de vil la barnet få vaksine hvis det får tilbud om mRNA-vaksine. 24,8% sier det er ’svært sannsynlig’ eller ‘nokså sannsynlig’ dersom de får tilbud om adenovektor-vaksine og tilsvarende 41,4% dersom barnet blir tilbudt annen vaksine mot korona.

Omtrent seks av ti (63,4%) svarer at det er ‘nokså usannsynlig’ eller ‘svært usannsynlig’ at de vil vaksinere barnet dersom det får tilbud om adenovektor-vaksine, se figur 3.

Figur 3. Sannsynlighet for å vaksinere barnet etter type vaksine tilbudt blant 53 251 deltakere, mai 2021.
Figur 3. Sannsynlighet for å vaksinere barnet etter type vaksine tilbudt blant 53 251 deltakere, mai 2021.

Holdningene til vaksinasjon av barn under 18 år samsvarer godt med holdningene til egen vaksinasjon som deltakerne rapporterte i desember 2020 og i mars 2021