Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hvordan vi jobber i NewTools-prosjektet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hvordan vi jobber i NewTools-prosjektet

Artikkel

Hvordan vi jobber i NewTools-prosjektet

Arbeidet med NewTools-prosjektet er ledet av Knut-Inge Klepp ved Folkehelseinstituttet. Arbeidet med NewTools er delt inn i arbeidspakker og her kan du få en oversikt over hvordan vi jobber for å nå målene i NewTools.

helsefagperson med pc
Colourbox.com

Arbeidet med NewTools-prosjektet er ledet av Knut-Inge Klepp ved Folkehelseinstituttet. Arbeidet med NewTools er delt inn i arbeidspakker og her kan du få en oversikt over hvordan vi jobber for å nå målene i NewTools.


NewTools er et forskningsprosjekt, finansiert av Norges forskningsråd, som svar på utlysning av samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv, 2021, innenfor temaet framtidens bærekraftige matsystemer. Prosjektet startet 1.12.2021 og varer i fire år.

Overordnet mål for prosjektet

NewTools skal bidra til mer bærekraftig matsektor og -forbruk ved å arbeide med indikatorer for matvarer ved å utvikle to nye skåringssystemer: ett som gir skår for ernæringskvalitet og ett for bærekraft som knytter både miljø og sosiale forhold til hver enkelt matvare. Prosjektet vil ta utgangspunkt i eksisterende merkeordninger for mat. Merkeordningene skal på sikt bli obligatoriske på mat og drikke i EU/EØS, men løsningene er ikke ferdig utviklet, og vi bør sikre at forhold som er viktige i norsk sammenheng blir ivaretatt.  

Ledelse av prosjektet

Prosjektansvarlig: Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet 

Prosjektleder: Knut- Inge Klepp, områdedirektør for psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet 

Prosjektkoordinatorer:

  • Kaja Lund-Iversen, seniorrådgiver, Forskningsadministrativ avdeling, Folkehelseinstituttet 
  • Ingun Rolfsrud, seniorrådgiver, Forskningsadministrativ avdeling, Folkehelseinstituttet

Hvordan vi jobber i NewTools: Arbeidspakker

Arbeidspakke 1: Interessentinvolvering, etablering av rammeverk og koordinering av prosjektet (‘Stakeholder involvement, framework establishment and project coordination’) 

Leder for arbeidspakken er Ågot Aakra, områdedirektør for klima og miljø, Folkehelseinstituttet 

Arbeidspakke 2: Utvikle og evaluere norsk system for å skåre næringsverdien til matvarer (Develop and evaluate a Norwegian summary score for the nutritional value of foods) 

Leder for arbeidspakken er Marianne Hope Abel, forsker i avdeling for fysisk helse og aldring, Område for psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet 

Arbeidspakke 3: Utvikle system for å skåre for matens miljømessige og sosiale bærekraft (Develop scores for the environmental and social sustainability of foods) 

Leder for arbeidspakken er Hanne Fjerdingby Olsen, postdoktor, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

Arbeidspakke 4, Etablere og drifte en IT-plattform: Portal og verktøykasse (‘Establish and run an IT-plattform: Portal and toolbox’) 

Leder for arbeidspakken er Trond A. Ydersbond, seniorrådgiver, Statistisk sentralbyrå 

Arbeidspakke 5 (Co-create, identify and test applications of NewTools) 

Leder for arbeidspakken er Helen Engelstad Kvalem, studieleder, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet

Hvordan de ulike arbeidspakkene (WP - work packages) i NewTools jobber sammen for å nå målene i prosjektet. FHI
Hvordan de ulike arbeidspakkene (WP - work packages) i NewTools jobber sammen for å nå målene i prosjektet. FHI