Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Vil du være med i Korona-hus-studien?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Vil du være med i Korona-hus-studien?

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Artikkel

Vil du være med i Korona-hus-studien?

Publisert Oppdatert

Har du blitt kontaktet om deltagelse i Korona-hus-studien, eller har du allerede takket ja til å delta? Her finner du informasjon om deltagelse og om hva studien innebærer.

Har du blitt kontaktet om deltagelse i Korona-hus-studien, eller har du allerede takket ja til å delta? Her finner du informasjon om deltagelse og om hva studien innebærer.


Hva innebærer det å delta?

Dersom du velger å delta i studien vil du få hjemmebesøk av helsepersonell gjentatte ganger i løpet av to måneder, og én gang etter 6 måneder. Det vil tas blodprøver, en luftveisprøve (neseprøve eller halsprøve) og en spyttprøve. Ikke alle prøvene trenger å tas ved hvert besøk. Av barn under 12 år tas det kun spyttprøver.

Prøvetagningen tar 10-30 minutter per deltager. 

Ved første besøk vil du bli bedt om å svare på et spørreskjema angående deg, din helse og din husstand. Dette tar omtrent 10 minutter. I tillegg vil du bli bedt om å føre en enkel symptomdagbok i 28 dager etter første besøk.

Luftveisprøven, og eventuelt spyttprøven, vil analyseres så snart som mulig for å kartlegge om du er smittet av koronaviruset.

Informasjon innhentet i forbindelse med denne studien vil ikke påvirke dine muligheter for diagnostikk og behandling dersom du blir smittet med koronaviruset. Du vil behandles og følges opp som alle andre pasienter med infeksjon.

Fordeler og ulemper ved å delta

Prøvene av deg vil testes så snart som mulig for å undersøke om du har koronavirus infeksjon, og vi vil dele dette prøvesvaret med deg. Det vil si at dersom du er husstandskontakt av en som er smittet, får du muligheten til å få vite tidlig i et eventuelt sykdomsforløp om du er smittet med koronavirus. Du som allerede har fått påvist virus vil få muligheten til å vite hvor lenge vi detekterer koronavirus i prøvene fra deg.

Ved å delta i studien vil du bidra til at vi og WHO får en viktig forståelse av sykdommen og hvordan den spres, samt kunnskap om kroppens immunforsvar ved koronavirus-infeksjon. Resultatene vil bidra med viktig kunnskap som kan brukes i WHOs globale rådgivning rundt håndtering av koronaviruspandemien samt begrense videre spredning av viruset.

Husstander som deltar i studien vil være med i trekningen av kinogavekort til hele husstanden.

Ulempen ved å delta er at vi tar prøver som kan medføre noe ubehag, dette gjelder stikk ved blodprøvetagning og prøvetagning av nese/hals. Din deltakelse vil ikke innebære noen form for medisinsk behandling eller tiltak, bortsett fra selve prøvetagningen, og medfører ingen helserisiko eller behov for særskilt forsikring.

Dersom du blir smittet med koronavirus i løpet av studien eller senere, vil du få samme behandling og oppfølgning som andre pasienter.

Frivillig deltagelse og samtykke

Det er frivillig å delta i prosjektet. For at husstanden skal bli inkludert, må minst to av husstandsmedlemmene delta. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på siste side av informasjonsbrosjyren. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke til videre deltagelse i studien. Hvis du ber spesielt om det, kan de allerede innsamlede opplysningene om deg slettes, og blodprøvene kan destrueres, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner. Dette vil ikke få noen konsekvenser for deg, heller ikke for din videre behandling dersom du senere blir smittet med koronavirus.

Dersom du på noe tidspunkt ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte oss på vår studietelefon 911 50 171 eller på epost .

Hvordan behandler og oppbevarer vi prøveresultater og informasjon om deg og husstanden?

Alle opplysningene og prøveresultater vil lagres i avidentifisert form (navn og fødselsnummer erstattes med en kode) på et sikkert dataområde hos Folkehelseinstituttet. 

Koblingsnøkkelen som kobler koden til dine personopplysninger lagres separat i en adgangsregulert og passordbeskyttet database ved Folkehelseinstituttet. Kun et lite antall prosjektmedarbeidere har tilgang til denne koblingsnøkkelen.

Det vil ikke være mulig å identifisere noen av deltagerne i resultatet av studien når disse publiseres.

Prøvene som tas av deg skal oppbevares i forskningsbiobanken vår. Enkelte av prøvene vil analyseres umiddelbart, mens andre vil bli frosset for senere analyser. Prøvene vil ikke være merket med persondata, kun en kode som beskrevet over. Videre behandling, inkludert analyse og oppbevaring av analyseresultater, vil foregå i avidentifisert form.

Det kan bli aktuelt å bruke dine avidentifiserte prøver og studiedata i studier om andre luftveisinfeksjoner, for eksempel ved utbrudd av nye koronavirus. I samtykket under er det et eget felt der du kan krysse av dersom du samtykker til at vi bruker dine studiedata og prøver til dette innenfor prosjektperioden.

Prosjektprøvene blir destruert ved prosjektslutt (foreløpig satt til 2030), og opplysningene om deg vil bli anonymisert eller slettet fem år etter prosjektslutt.