Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Info til barn og unge som deltar i FamilieForSK-studien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Info til barn og unge som deltar i FamilieForSK-studien

Artikkel

Info til barn og unge som deltar i FamilieForSK-studien

Vi i FamilieForSK forsker på hvordan barn og ungdom har det i familien sin. Ved å delta i FamilieForSK hjelper du oss med å finne ut av hvordan vi kan hjelpe barn og ungdom som har det vanskelig.

unge jenter som ser på mobiltelefonen til hverandre
Imagesource after school - royalty free

Vi i FamilieForSK forsker på hvordan barn og ungdom har det i familien sin. Ved å delta i FamilieForSK hjelper du oss med å finne ut av hvordan vi kan hjelpe barn og ungdom som har det vanskelig.


Vi er særlig opptatt av å finne ut mer om:

  • Hvordan barn og foreldre kan få bedre hjelp når familier har det vanskelig (for eksempel hvordan det oppleves for barn når foreldre er uvenner)
  • Hvordan barn kan få sagt sin mening i saker som handler om dem (for eksempel om hvordan de vil ha det i familien sin)
  • Hvordan barn kan ha det best mulig når foreldrene bor hver for seg

For å få denne kunnskapen, trenger vi å høre om hva som gjør at barn og ungdom har det bra i familien sin, og hva de synes er vanskelig. Vi trenger å lære dette både fra de som har foreldre som bor sammen, og fra de som har foreldre som bor hver for seg. Det vi finner ut hjelper oss å sikre at barn som har det vanskelig får bedre hjelp, og at barn som har det bra kan fortsette å ha det bra selv om noe forandrer seg i livet deres.

Hva innebærer det å delta?

Til sammen deltar mer enn 1300 barn og unge i FamilieForSK-studien. Barn kan delta selv i studien fra de fyller 7 år. De som er under 12 år deltar ved å bli intervjuet, mens de som er 12 år eller eldre deltar ved å svare på spørsmål på mobilen eller et nettbrett/pc. Det er gjennomført to spørreundersøkelser siden november 2017 med ca. halvannet års mellomrom. I tillegg har vi gjennomført tre egne spørreundersøkelser for å lære mer om hvordan barn og familier har opplevd koronasituasjonen.

Les mer om datainnsamlingen under koronasituasjonen og informasjonsmateriell:

Høsten 2022 skal vi sende ut en sjette runde med spørreskjemaer. Dette spørreskjemaet er nesten helt likt som de to første, men vi har fjernet noen spørsmål, og noen spørsmål vil være nye. Barn som er 11 år og yngre kan delta ved å bli intervjuet, og barn over 12 år kan selv svare på spørsmålene på mobilen eller nettbrett/pc. Ungdom fra 16 år kan selv samtykke til å delta. De eldste ungdommene som deltar i FamilieForSK har blitt over 18 år og noen har kanskje flyttet hjemmefra. De vil få spørsmål som er tilpasset den nye hverdagen sin. Dermed lærer vi mer om hvordan det er å være ung voksen, og hvordan forhold i familien man vokste opp i kan henge sammen med hvordan man har det senere i livet.

Det er frivillig å være med, og du som deltar kan når som helst trekke deg dersom du ikke ønsker å være med i FamilieForSK lenger.

Informasjon om reservasjonsrett til deg over 16 år

Fra året du fyller 16 år er det opp til deg om du ønsker å fortsette som deltaker, eller om du ønsker å melde deg ut/slettes fra studien. Du vil automatisk fortsette som deltaker dersom du ikke melder deg ut. Det er derfor viktig at du leser om din reservasjonsrett.

Hva slags spørsmål stiller vi?

Alle barn og ungdom som deltar i FamilieForSK-studien får de samme spørsmålene, selv om dette varierer litt med alder. Spørsmålene handler om hvordan dere har det sammen i familien, om følelser som barn og ungdom kan ha, hvordan dere har det på skolen/på fritida, og hvordan dere har det sammen med hver av foreldrene deres.

For hvert spørsmål blir du spurt om hvor enig eller uenig du er i det vi spør om. Det vil variere hvor godt de ulike spørsmålene passer for ulike barn og ungdom. Noen spørsmål synes du kanskje passer godt med hvordan du har det, mens andre spørsmål kan virke litt rare eller de ikke passer så godt for deg.

Etter at vi har lest alle svarene vi har fått, er det lettere for oss å finne ut av om det er noen spesielle ting som gjør at barn har det bra eller dårlig i familien sin.

Vi er også opptatt av å ta barns meninger med når vi lager spørreskjemaene i FamilieForSK. Derfor går vi alltid grundig gjennom hva barn og ungdom har svart i de åpne spørsmålene til slutt i spørreskjemaene. Derfra har vi fått råd fra deltakerne om å spørre mer om forholdet de har til søsken og til foreldrenes partnere. Barna og ungdommene har også gitt tilbakemelding om at spørsmålene som handler om konflikter mellom foreldre bør tilpasses enda bedre til de ulike familiesituasjonene barn kan ha. Slike innspill gjør at vi i FamilieForSK blir enda bedre til å stille spørsmål som gir oss kunnskap om de tingene som faktisk virker inn på hverdagen til barn og familier.

Historikk

25.08.2022: Oppdatert dokument for 16-åringene.

08.08.2022: Lagt inn informasjonsbrev til barn 7-11 år, informasjonsbrev til ungdom 12-15 år og informasjonsbrev til ungdom over 16 år.