Hopp til innhold

Artikkel

Info til barn og unge som deltar i FamilieForSK-studien

Publisert Oppdatert

Vi i FamilieForSK jobber med å finne ut mer om hvordan barn og ungdom påvirkes av familien sin. Ved å delta i FamilieForSK hjelper du oss med å finne ut av hvordan vi kan hjelpe barn og ungdom som har det vanskelig.

unge jenter som ser på mobiltelefonen til hverandre
Imagesource after school - royalty free

Vi i FamilieForSK jobber med å finne ut mer om hvordan barn og ungdom påvirkes av familien sin. Ved å delta i FamilieForSK hjelper du oss med å finne ut av hvordan vi kan hjelpe barn og ungdom som har det vanskelig.


Vi i FamilieForSK jobber med å finne ut mer om hvordan barn og ungdom opplever familien sin. Ved å delta i FamilieForSK hjelper du oss med å finne ut av hvordan vi kan hjelpe barn og ungdom som har det vanskelig.

Vi er særlig opptatt av å finne ut mer om:

  • Hvordan barn og foreldre kan få bedre hjelp når familier har det vanskelig (for eksempel hvordan det er når foreldre er uvenner)
  • Hvordan barn kan få sagt sin mening i saker som handler om dem (for eksempel om hvordan de vil ha det i familien sin)
  • Hvordan barn kan ha det best mulig når foreldrene bor hver for seg

For å få denne kunnskapen trenger vi å høre om hva som gjør at barn og ungdom har det bra i familien sin, og hva de synes er vanskelig. Vi trenger å lære dette både fra de som har foreldre som bor sammen, og fra de som har foreldre som bor hver for seg. Det vi finner ut hjelper oss å sikre at barn som har det vanskelig får bedre hjelp, og at barn som har det bra kan fortsette å ha det bra (selv om noe forandrer seg i livet deres).

Hva innebærer det å delta?

Til sammen deltar mer enn 1300 barn og unge i FamilieForSK-studien. De som er under 12 år deltar ved å bli intervjuet, mens de som er 12 år eller eldre deltar ved å svare på spørsmål på mobilen eller et nettbrett. Høsten 2019 begynner vi å kontakte alle deltakerne på nytt. a Alle som fikk invitasjon til å delta i første runde, blir nå invitert til å delta igjen ved å svare på et nytt spørreskjema eller bli intervjuet en gang til.

Her er informasjonsbrevene dere får når dere skal delta i andre runde av FamilieForSK-studien:

Dersom du er 10 eller 11 år og heller vil svare på spørsmålene på en PC, nettbrett eller mobilen din i stedet for å bli intervjuet, kan du det. I så fall kan du snakke med foreldrene dine om dette eller sende oss en epost.

Det er frivillig å være med, og du kan når som helst trekke deg dersom du ikke ønsker å være med i FamilieForSK lenger. Du kan også hoppe over spørsmål du ikke ønsker å svare på.

Hva slags spørsmål stiller vi?

Du som har deltatt tidligere, vil kjenne igjen mange av spørsmålene fra sist, men noen av spørsmålene er også nye.  Alle barn og ungdom som deltar i FamilieForSK får de samme spørsmålene. Etter at vi har lest alle svarene vi har fått, er det lettere for oss å finne ut av om det er noen spesielle ting som gjør at barn har det bra eller dårlig i familien sin. Spørsmålene handler om hvordan dere har det sammen i familien, om følelser som barn og ungdom kan ha, hvordan dere har det på skolen/på fritida og i familien oghvordan dere har det sammen med hver av foreldrene deres.

På hvert spørsmål blir du spurt om hvor enig eller uenig du er i det vi spør om, eller hvor godt det passer for deg. Det vil variere hvor godt de ulike spørsmålene passer for ulike barn og ungdom. Noen spørsmål synes du kanskje passer godt for hvordan du har det, mens andre spørsmål kan virke litt rare eller ikke passer så godt for deg.