Hopp til hovedinnhold

Kontakt oss

Kontaktskjema

|

Publisert

Studien gjennomføres av Folkehelseinstituttet og ledes av seniorforsker Mohammed Umaer Naseer ved avdeling for smitte fra mat, vann og dyr.

Hvis du har spørsmål til studien kan du kontakte oss på telefon 21 07 63 88, 21 07 62 50 eller ved å sende en henvendelse til oss på e-post:

OBS! Bruk aldri e-post til å oppgi sensitiv informasjon til FHI!  Personopplysninger som du oppgir i e-poster til oss er omfattet av hva som er arkivverdig etter arkivloven og arkivforskriften, og slike henvendelser skal lagres i instituttets arkivsystem. Her vil vi behandle personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen relevant informasjon. Slik registrering, lagring og oppbevaring vil skje i henhold til arkivlovgivningen.   

Publisert