Hopp til hovedinnhold

Kontakt oss om emnet

Kontaktskjema

|

Oppdatert


Generell kontaktinformasjon for lus

  • For publikum generelt: Skadedyrtelefonen, tlf: 21 07 77 00 (hverdager kl. 13-14)
  • For helsepersonell og skadedyrbekjempere, tlf: 21 07 70 00 (sentralbord)

For henvendelser som ikke haster:

OBS! Bruk aldri e-post til å oppgi sensitiv informasjon til FHI!  Personopplysninger som du oppgir i e-poster til oss er omfattet av hva som er arkivverdig etter arkivloven og arkivforskriften, og slike henvendelser skal lagres i instituttets arkivsystem. Her vil vi behandle personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen relevant informasjon. Slik registrering, lagring og oppbevaring vil skje i henhold til arkivlovgivningen.   

Publisert | Oppdatert