Hopp til innhold

Rapport

Strategimøte nr 31, 2017 Selektiv resistensrapportering Ved urin- og ØNH/luftveisinfeksjoner i primærhelsetjenesten

Det 31. Strategimøte i regi av Referansegruppen for eksterne kvalitetsvurderinger i bakteriologi, mykologi og parasittologi ble avholdt 25.10.2017 på Gjestehuset Lovisenberg i Oslo og omhandlet selektivresistensrapportering ved urin- og ØNH/luftveisinfeksjoner i primærhelsetjenesten.

Strategirapport bakteriologi nr. 31_omslag.jpg

Det 31. Strategimøte i regi av Referansegruppen for eksterne kvalitetsvurderinger i bakteriologi, mykologi og parasittologi ble avholdt 25.10.2017 på Gjestehuset Lovisenberg i Oslo og omhandlet selektivresistensrapportering ved urin- og ØNH/luftveisinfeksjoner i primærhelsetjenesten.


Om rapporten

  • Utgitt: 2018
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: D Skaare, K W Gammelsrud, N Grude, R Raastad.
  • ISSN elektronisk: 0804-8444