Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Melding om mistenkt bivirkning etter vaksinasjon»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Melding om mistenkt bivirkning etter vaksinasjon

Skjema

Melding om mistenkt bivirkning etter vaksinasjon

Publisert Oppdatert

Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige hendelser som man mistenker har sammenheng med vaksine, uavhengig av om det er en tidligere kjent bivirkning til den aktuelle vaksinen. Helsepersonell skal benytte meldeskjema på melde.no.

Skjermbilde fra nettsiden melde.no. Norsk helsenett/Melde.no

Folkehelseinstituttet saksbehandler meldinger om mistenkt bivirkning etter vaksinasjon på vegne av Legemiddelverket og registrerer disse i Bivirkningsregisteret.

Pasienter og privatpersoner kan melde selv

Personer som har opplevd uvanlige eller alvorlige symptomer som de tror skyldes vaksine, anbefales å kontakte den som har satt vaksinen eller annen helsepersonell, slik at denne kan melde. Alternativt kan privatpersoner selv melde bivirkninger via helsenorge.no. Meldinger fra pasienter registreres også i Bivirkningsregisteret. Dersom helsepersonell har meldt en mistenkt bivirkning, er det ikke nødvendig for pasienten å melde på nytt.

Helsepersonell skal benytte elektronisk meldeskjema på melde.no

Skjemaet krever innlogging med elektronisk ID. 

Legemiddelverket har publisert en veiledning for utfylling av skjema:

Alvorlige eller ukjente bivirkninger er meldepliktige

Helsepersonell har meldeplikt ved mistanke om at vaksinasjon har medført:

 • dødelig utfall eller livstruende sykdom
 • varige alvorlige følger
 • uventede eller nye bivirkninger (ikke omtalt i preparatomtalen)

Helsepersonell oppfordres til å melde dersom mistenkt bivirkning har: 

 • medført eller forlenget sykehusopphold
 • gitt vedvarende betydelig nedsatt funksjonsevne eller funksjonskapasitet
 • ført til andre hendelser som vurderes som medisinsk viktige (for eksempel vaksinesvikt)
 • oppstått knyttet til legemidler merket med svart trekant (nye legemidler < 5 år)
 • tilknytning til eksponering i svangerskap eller amming

Helsepersonell sin meldeplikt for vaksinebivirkninger er hjmlet i Bivirkningsregisterforskriften og SYSVAK-registerforskriften. Det er ikke nødvendig å innhente samtykke fra pasient for å melde bivirkninger.

Les mer om vaksinebivirkninger og melderutiner i vaksinasjonsveilederen:

Legg ved relevante opplysninger  

Nytten av meldingen blir større hvis du fyller ut så mange opplysninger som mulig. Det er mulig å legge ved vedlegg (for eksempel bilder og utskrift av prøveresultater). Følgende opplysninger er nødvendige:

 • Identifiserbar vaksinert person (fødselsnummer – 11 siffer). Det er ikke nødvendig å innhente samtykke fra pasient for å melde bivirkninger.
 • Hvilken vaksine som er gitt: preparatnavn og batchnummer, vaksinasjonsdato (klokkeslett hvis relevant), hvilken dose som er gitt (første, andre, booster) samt hvor den er administrert (arm, lår, oralt)
 • Detaljert beskrivelse av hendelsen med tidsangivelse for start, forløp og varighet.
 • Om pasienten har andre samtidige sykdommer eller bruker andre legemidler
 • Beskrivelsen bør inkludere informasjon om aktuelle undersøkelser som er utført, eventuelle funn, diagnoser eller laboratorieresultater. Det er mulig å legge med vedlegg i meldeskjema.
 • Melders kontaktopplysninger (telefonnummer og e-postadresse). Korrekt e-postadresse er nødvendig for å opprette elektronisk dialog med melder og sende tilbakemelding.

Oppfølging av meldte hendelser via elektronisk dialog

Hvis det oppdages feil eller mangler i meldingen eller det er behov for flere opplysninger vil saksbehandler kunne sende en beskjed direkte til melder via en dialogtjeneste i melde.no. Elektronisk dialog brukes også til å sende tilbakemelding til melder med Folkehelseinstituttet sin vurdering av hendelsen.

Dersom du har nye medisinske opplysninger om utfall, resultater fra laboratorieprøver eller lignende som du ønsker å oversende kan du ta kontakt med bivak@fhi.no og oppgi referansenummer for bivirkningsmeldingen. Saksbehandler vil da opprette elektronisk dialog for rask og trygg utveksling av informasjon. Vi ber om at det ikke sendes særlige kategorier av personopplysninger på e-post.

Papirskjema vil fases ut

Dersom det ikke lar seg gjøre å melde elektronisk, kan papirskjema benyttes som en nødløsning.

Skjemaet kan lastes ned som PDF-fil og fylles ut elektronisk, eller skrives ut og fylles ut for hånd. Skjema sendes til Folkehelseinstituttet (merk konvolutten BIVAK). Postadresse er påført skjema.

Ved spørsmål knyttet til bivirkningsmelding etter vaksinasjon kan helsepersonell ta kontakt med bivak@fhi.no. Oppgi referansenummer for bivirkningsmeldingen hvis tilgjengelig.

13.05.2022: Artikkelen er gjennomgått og faglig kvalitetssikret. Oppdatert meldepliktige bivirkninger og lagt til bivirkninger som oppfordres til å meldes. Rettet skrivefeil.


  Om trykksaken

 • Utgitt: revidert desember 2021
 • Av: Folkehelseinstituttet