Hopp til innhold

Skjema

Forslagsskjema for metodevurdering av endringer eller nye vaksiner (mal)

Metodevarsel er et varsel om en ny utredning, mens metodeforslag er et forslag om en ny utredning. Sistnevnte kan sendes inn av alle. Skjema sendes til vaksine@fhi.no.


Nedlastbar Word-mal

    Om trykksaken

  • Utgitt: 2018
  • Av: Folkehelseinstituttet