Hopp til innhold

Informasjonsark

Influensavaksine - Informasjonskriv til personer i risikogruppene

Informasjonsskriv om vaksine mot sesonginfluensa 2020–2021. Skrivet inneholder informasjon om risikogrupper og helsegevinster ved influensavaksinasjon. Skrivet er revidert for 2020-2021 sesongen og de ulike oversettelsene vil bli byttet ut etter hvert som de blir oppdatert.