Hopp til innhold

Publikasjoner

Viser  2260  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Akupunktur for kroniske korsryggsmerter

  Akupunktur for pasienter med kroniske korsryggsmerter gir muligens liten eller ingen klinisk viktig forskjell i smerte og ryggfunksjon, viser Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 2. Behandling med intravenøs immunoglobulin ved PANS/PANDAS-tilstandene hos barn

  Vi har undersøkt effekt og sikkerhet av behandling med immunoglobuliner ved tilstandene PANS og PANDAS.

  Metodevurdering

  Publisert

  Forside Pans og pandas.jpg
 3. Informasjonsbrev nr 15 i koronavaksinasjonsprogrammet

  Brevet ble sendt til smittevernlege/kommunelegen og helseforetakene.

  Brev

  Publisert

 4. Vurdering av risiko for smitte til mennesker med høypatogen fugleinfluensa A(H5N8) i Norge

  Folkehelseinstituttet har gjort en oppdatert vurdering av smitterisiko for mennesker med høypatogen fugleinfluensa A(H5N8)  i 2021.

  Notat

  Publisert Oppdatert

  bilde av gjess
 5. Evaluering av standardiserte regler for inndragning av skjenkebevillinger (prikksystemet)

  Notatet presenterer resultater fra følgeevaluering av de normerte reglene for inndragning av bevilling (prikksystemet), med fokus på skjenkebevillinger.

  Notat

  Publisert

 6. Langvarige effekter av covid-19

  Denne hurtigoppsummeringen er en første oversikt om langtidseffekter av covid-19 (> 28 dager).

  Systematisk oversikt

  Publisert

  Forside omslag notat covid-19 long term effects ENG.jpg
 7. Arbeidsrettede rehabiliteringstiltak ved langtidssykmelding

  Vi har utført en systematisk oversikt om effekten av arbeidsrettede rehabiliteringstiltak på retur til arbeid for personer som er, eller står i fare for å bli, langtidssykmeldt.

  Systematisk oversikt

  Publisert

  Forside ARBEIDSRETTA TILTAK.jpg
 8. Vurdering av tester for FLT3 mutasjoner ved akutt myelogen leukemi (AML)

  Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Bestillerforum RHF vurdert tester for FLT3 mutasjoner ved behandling av akutt myeloid leukemi (AML).

  Metodevurdering

  Publisert

  Forside Akromionreseksjon.jpg
 9. Akromionreseksjon ved impingementsyndrom i skulder

  Vi har på oppdrag fra Bestillerforum RHF i Nye metoder utarbeidet en forenklet metodevurdering om akromionreseksjon som behandling for impingementsyndrom.

  Metodevurdering

  Publisert

  Forside Akromionreseksjon.jpg
 10. Covid-19 i Bergen etter fødeland: Personer testet, bekreftet smittet og relaterte innleggelser

  I denne rapporten presenterer vi statistikk som gir et bilde av smittesituasjonen blant utenlandsfødte som bor i Bergen.

  Rapport

  Publisert

  Forside Covid-19 etter fødeland Bergen.jpg
 11. Informasjonsbrev nr 14 om koronavaksinasjonsprogrammet

  Brevet ble sendt til kommuneleger, smittevernleger og helseforetakene.

  Brev

  Publisert

 12. Gode rutiner for registrering til SYSVAK

  En plakat med gode råd og rutiner for registrering til SYSVAK.

  Plakat

  Publisert

  2021.02.24 SYSVAK registrering.JPG
 13. Rekvisisjoner for laboratorieanalyser av meldingspliktige sykdommer under covid-19 epidemien

  Vi har sammenlignet antall mottatte rekvisisjoner for analyser av smittestoff og andel som har testet positivt under covid-19-epidemien , med antall mottatte rekvisisjoner før epidemien startet.

  Rapport

  Publisert

  Forside Lab-analyser 2020 covid.jpg
 14. Informasjonsbrev nr 13 om koronavaksinasjonsprogrammet

  Brevet ble sendt til kommuneleger, smittevernleger og helseforetakene.

  Brev

  Publisert

 15. Effekt av politiets forebyggende tiltak rettet mot radikalisering og seksuallovbrudd blant ungdom

  Vi utførte på oppdrag fra Politidirektoratet en systematisk oversikt hvor problemstillingen var: Hvilken effekt har kriminalitetsforebyggingstiltak på seksuallovbrudd og radikalisering blant ungdom?

  Systematisk oversikt

  Publisert

  Forside kriminalitetsforebygging.jpg
 16. Foreldrebrev ved hodeluskampanjer høst og vår

  Dette er et skriv skoler og barnehager kan sende med barna hjem ved hodeluskampanjer.

  Informasjonsark

  Publisert Oppdatert

 17. Interlaboratory Comparison on POPs in Food 2020

  The 21st round of the Interlaboratory Comparison on POPs in Food was conducted in 2020 by the Norwegian Institute of Public Health (NIPH).

  Rapport

  Publisert

  Forside_POPs IN FOOD 2020.jpg
 18. Nedbrytbar beskytter SpaceOAR™ til bruk ved strålebehandling for prostatakreft

  Vi fikk i oppdrag å utføre en nasjonal metodevurdering på bruk av nedbrytbar beskytter SpaceOAR™ for forebygging av toksisiteter ved strålebehandling av prostatakreft.

  Metodevurdering

  Publisert

  Forside_SpaceOar_HTA_ENG.jpg
 19. Intramuskulær injeksjon

  Intramuskulær injeksjon av vaksine i deltamuskelen i overarmen - plakat og film.

  Plakat

  Publisert

  Intramuskulær injeksjon.JPG
 20. Behandlingstiltak for personer som er utsatt for eller utøver digital vold

  Målet med denne systematiske oversikten var å danne et kunnskapsgrunnlag om effekt av ulike behandlingsmetoder for personer som er utsatt for og personer som selv utøver digital vold.

  Systematisk oversikt

  Publisert

  Forside digital vold.jpg