Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Overvåkning av seksuelt overførbare infeksjoner. Årsrapport 2022»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Overvåkning av seksuelt overførbare infeksjoner. Årsrapport 2022

Rapport

Overvåkning av seksuelt overførbare infeksjoner. Årsrapport 2022

Publisert

Denne årsrapporten beskriver forekomsten av meldingspliktige seksuelt overførbare infeksjoner og blodbårne hepatitter som er rapportert til Folkehelseinstituttet i 2022.

Forside Årsrapport soi 2022.jpg

Denne årsrapporten beskriver forekomsten av meldingspliktige seksuelt overførbare infeksjoner og blodbårne hepatitter som er rapportert til Folkehelseinstituttet i 2022.


Kan lastes ned som pdf. På norsk. Engelsk sammendrag.

Om rapporten

  • Utgitt: 2023
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • ISSN elektronisk: 2387-3450

Sammendrag

  • I 2022 ble det meldt 29 271 tilfeller av klamydiainfeksjoner i Norge, 540 per 100 000 innbyggere. Personer under 25 år utgjorde 67 % av alle tilfellene. Etter en stigende trend i årene før pandemien, var det en liten nedgang i 2020 og 2021. Fra august 2022 har antall påviste tilfeller vært høyere enn foregående år. For året sett under ett, ses den største økningen i aldergruppen i 20-24 år. Situasjonen sammenfaller med en tilsvarende observert økning i meldte gonoretilfeller blant unge heteroseksuelt smittede.
  • Hiv-situasjonen er nå preget av et stort antall hiv-positive flyktninger/innvandrere som kommer til Norge. Det ble i 2022 meldt 245 hivtilfeller mot 102 i 2021. Av de 245 tilfellene var hele 192 (78 %) smittet før ankomst Norge, hvorav 97 kom fra Ukraina.  Mest utsatt for hivsmitte er fortsatt menn som har sex med menn (msm) og heteroseksuelle menn på reise i utlandet, særlig til Sørøst-Asia. Det er fortsatt stabil, lav hiv-forekomst blant personer som tar stoff med sprøyter, blant norskfødte kvinner og blant ungdom. Totalt er det meldt 7125 hivpositive i Norge siden 1984, 4 785 menn og 2 340 kvinner, og det lever om lag 4 800 med diagnosen i Norge i dag.
  • Etter en kraftig nedgang i meldte gonoré tilfeller under pandemien gikk antall tilfeller igjen sterkt opp i 2022. Det ble i 2022 meldt 1857 gonorétilfeller mot 555 tilfeller i 2021. Spesielt stor er økningen blant unge kvinner i forhold til situasjonen før pandemien. Av de meldte tilfellene i 2022 er 48 % bosatt i Oslo. Samlet var det 1358 menn og 499 kvinner som ble meldt smittet. Av mennene var 1011 (74 %) smittet homoseksuelt og 347 heteroseksuelt. Blant msm forekommer en høy andel av tilfellene blant innvandrere bosatt i Norge. Utviklingen i 2022 reflekterer trolig full gjenåpning av samfunnet og økt sosial kontakt etter pandemien. Gonokokker har høy smittsomhet og spredningspotensialet er derfor høyt når mikroben nå er introdusert blant ungdom og unge heteroseksuelle der hyppigere partnerbytte og lav kondombruk er mer vanlig. I nåværende situasjon anbefaler vi lav terskel for gonoretesting samtidig med klamydiatest til tenåringer og unge voksne ved partnerbytte.
  • Etter det som trolig var en koronarelatert nedgang i syfilis i 2021 økte antall meldte tilfeller både blant msm og heteroseksuelt smittede i 2022. Det ble meldt 192 tilfeller av syfilis mot 163 tilfeller i 2021. Av tilfellene i 2022 var 163 (85 %) homoseksuelt smittet og 29 heteroseksuelt smittet. De 192 tilfellene fordeler seg på 184 menn og åtte kvinner. 57 % av de smittede er født i Norge og 107 (56 %) er hjemmehørende i Oslo. Fortsatt smittes flest msm ved tilfeldig sex i Oslo. Spesielt er msm med innvandrerbakgrunn og hivpositive utsatt for syfilissmitte.
  • Lymfogranuloma venerum (LGV) er en infeksjon med spesielle serotyper av klamydiabakterien. Det ble i 2022 meldt 36 tilfeller av LGV i Norge. Dermed er smittesituasjonen tilbake til slik den var før pandemien. I 2021 ble det meldt kun 10 tilfeller. Alle tilfellene ses blant msm, hvorav de fleste er smittet i Oslo og vel halvparten har innvandrerbakgrunn.