Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Mål, funn og forslag til satsningsområder for automatisering av informasjonsgjenfinning»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Mål, funn og forslag til satsningsområder for automatisering av informasjonsgjenfinning

Notat

Mål, funn og forslag til satsningsområder for automatisering av informasjonsgjenfinning: sluttrapport 2022

Publisert

Notatet kan være relevant for alle som arbeider med informasjonsgjenfinning for kunnskapsoppsummeringer, og muligens også for utviklere av digitale verktøy for automatisering av litteratursøk.

Forside Sluttrapport auto info.jpg

Notatet kan være relevant for alle som arbeider med informasjonsgjenfinning for kunnskapsoppsummeringer, og muligens også for utviklere av digitale verktøy for automatisering av litteratursøk.


Kan lastes ned som pdf. På norsk. Hovedfunn på engelsk.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2023
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Nguyen L, Hafstad E, Johansen M, Harboe I.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-372-0

Hovedbudskap

Automatisering av informasjonsgjenfinning kan bidra til effektivisering av arbeidet med kunnskapsoppsummeringer. Et lag (team) i Område for helsetjenester ved Folkehelseinstituttet, gjennomførte derfor et prosjekt for å 1) bygge grunnleggende kompetanse innen feltet kunstig intelligens, og 2) få oversikt over digitale verktøy med elementer av kunstig intelligens som kan automatisere hele, eller deler av, søkeprosessen i arbeidet med kunnskapsoppsummeringer.

Laget kartla og vurderte 82 digitale verktøy. Vi fant fire verktøy som potensielt kan automatisere deler av en søkeprosess: 2Dsearch, Nested Knowledge, litsearchr og Quertle. Vi beskrev styrker og begrensninger ved hvert av disse verktøyene. I tillegg valgte vi å omtale katalogen OpenAlex.

Mange digitale verktøy automatiserer noen av de tekniske delene av en søkeprosess. Vi fant ingen verktøy som håndterer de intellektuelle avveiningene knyttet til søkeprosessen. Vi mener derfor at ingen av disse verktøyene vesentlig vil forenkle eller effektivisere dagens søkeprosess i Område for helsetjenester ved Folkehelseinstituttet.

Vi vil fortsette å følge utviklingen av digitale verktøy for informasjonsgjenfinning, og gjennomgå vår praksis med henblikk på eventuelle behov for endringer knyttet til informasjonsgjenfinningsprosessen. I tillegg vil vi undersøke mulig verdi av å bruke katalogen OpenAlex via EPPI-Reviewer som søkekilde for våre kunnskapsoppsummeringer.