Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Erfaringsgjennomgang - Smittevern i helse- og omsorgstjenesten»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Erfaringsgjennomgang - Smittevern i helse- og omsorgstjenesten

Rapport

Erfaringsgjennomgang - Smittevern i helse- og omsorgstjenesten

Publisert

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og i samarbeid med fagmiljøene har FHI foretatt en gjennomgang av erfaringene med smittevern i helsetjenesten.

Erfaringsgjennomgang_Smittevern i helse- og omsorgstjensten 2023-1.png

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og i samarbeid med fagmiljøene har FHI foretatt en gjennomgang av erfaringene med smittevern i helsetjenesten.


Om rapporten

 • Utgitt: 02/2023
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Eriksen-Volle HM, Bruland Lavoll S, Sorknes N, Iversen BG.
 • ISSN elektronisk: ISBN: 978-82-8406-357-7

Hovedbudskap

Formålet med erfaringsgjennomgangen er å identifisere styrker og utfordringer innen smittevern i helsetjenesten, med utgangspunkt i de erfaringer som ble gjort før, under og etter pandemien, og som kan inngå som bakgrunnsmateriale til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med ny strategi og handlingsplaner for antibiotikaresistens og smittevern. Oppdraget omfatter ikke evaluering av de smitteverntiltak som ble iverksatt under pandemien.

Rapporten baserer seg på:

 1. Utdrag av resultater fra nasjonale indikatorundersøkelser i sykehus i 2022 og i sykehjem 2021
 2. Semistrukturerte intervjuer med ulike deler av helsetjenesten
 3. Gjennomgang av mer enn 60 evalueringsrapporter
 4. Gjeldende lovverk
 5. Råd og anbefalinger fra WHO
 6. Situasjonsbeskrivelse av smittevern i Norge fra 2018.

De forhold som ble identifisert i Folkehelseinstituttets Situasjonsbeskrivelse av smittevern i Norge fra 2018 og anbefalinger gitt i den, er fortsatt aktuelle. Følgende fire områder ble vurdert som spesielt viktig å følge opp gjennom effektive tiltak:

 • Gjennomgang, oppdatering og implementering av lov- og rammeverk, inkludert pandemi- og beredskapsplaner, og avklare roller og ansvar for ulike aktører og gjennomføre tiltak for å bedre etterlevelse og implementering.
 • Bedring av digitale løsninger for overvåking, smittesporing og samhandling, inkludert sanntidsdata om helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk og antimikrobiell resistens, mer automatiserte overvåkingssystemer, bedre samhandling mellom ulike aktører, og digitale løsninger for smittesporing.
 • Bedring av smittevernkompetanse hos ansatte i helsetjenesten, blant annet gjennom opprettelse av en mastergradsutdanning i Norge, krav til standardiserte, kvalitetssikrede undervisningsopplegg i smittevern i helsefagutdanningene, spesialisering i smittevern for visse yrkesgrupper og å opprette og forbedre systemer for å sikre tilgang til spisskompetanse innen smittevern, inklusive i private helse- og omsorgstjenester.
 • Utvikling og oppdatering av relevante evidensbaserte nasjonale veiledere og relatert implementeringsmateriale.