Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for 2020 og 2021»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for 2020 og 2021

Notat

30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for 2020 og 2021

Publisert

Indikatorene beregnes årlig og inngår i det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet som forvaltes av Helsedirektoratet. Dette notatet er et utfyllende supplement og en leseveiledning for resultater publisert på helsedirektoratet.no.

Forside 30 DAGERS OVERLEVELSE.jpg

Indikatorene beregnes årlig og inngår i det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet som forvaltes av Helsedirektoratet. Dette notatet er et utfyllende supplement og en leseveiledning for resultater publisert på helsedirektoratet.no.


Kan lastes ned som pdf. På norsk.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2023
  • Av: Folkehelseinstituttet

Sammendrag

Folkehelseinstituttet beregner kvalitetsindikatorene “risikojustert sannsynlighet for overlevelse innen 30 dager etter innleggelse på sykehus for totaloverlevelse (42 diagnosegrupper) og førstegangs hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd.

Indikatorene beregnes årlig og inngår i det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet som forvaltes av Helsedirektoratet. Dette notatet er et utfyllende supplement og en leseveiledning for resultater publisert på helsedirektoratet.no. NPR har levert pasientadministrative data fra alle landets sykehus. FHI har koblet innleggelser og innhentet eventuell dødsdato fra Folkeregisteret.

I dette notatet presenteres resultater for hvert enkelt sykehus, regionalt helseforetak (RHF) og helseforetak (HF) for alle indikatorene. I tillegg presenterer vi indikator per opptaksområde til HF for førstegangs hjerteinfarkt og hjerneslag for å ta hensyn til funksjonsfordeling mellom sykehus. Enkelte sykehus får overført alvorlig pasienter fra andre opptaksområder, som kan føre til lavere overlevelse.

Overlevelsen etter sykehusinnleggelse har vært ganske stabil de siste fem årene, men vi ser en liten nedgang i overlevelse for totaloverlevelse og hoftebrudd i perioden fra 2019 til 2021. Pandemien har ført til at det var noe færre innleggelser i 2020, men vi kan ikke si om dette har ført til endret overlevelse.