Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vurdering av tester for PD-L1 ved urotelialt karsinom»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Vurdering av tester for PD-L1 ved urotelialt karsinom

Metodevurdering

Vurdering av tester for PD-L1 ved urotelialt karsinom: en forenklet metodevurdering

Publisert

Bestillerforum for nye metoder har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å utarbeide en metodevurdering om testegenskaper til kommersielt tilgjengelige PD-L1 tester til bruk ved urotelialt karsinom.

Forside pdl1 urotelialt karsiom.jpg

Bestillerforum for nye metoder har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å utarbeide en metodevurdering om testegenskaper til kommersielt tilgjengelige PD-L1 tester til bruk ved urotelialt karsinom.


Kan lastes ned som pdf. På norsk. Engelsk hovedbudskap.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2021
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Rosness TA, Zinöcker S, Brurberg KG.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-227-3

Hovedbudskap

Programmed cell death ligand 1 (PD-L1) på tumorceller kan binde til Programmed cell death protein 1 på immunceller og hindre disse i å bekjempe og nøytralisere kreftsvulster. Det finnes flere legemidler som blokkerer bindingen og er tilgjengelige i behandling av ulike krefttyper.

I vurdering av denne formen for immunterapi kan tilstedeværelse av PD-L1 på kreftceller si noe om forventet effekt i forkant av en behandling (prediksjon). Flere tester og testmetoder har blitt utviklet for å måle PD-L1 på vevssnitt fra kreftbiopsier.

Bestillerforum for nye metoder har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å utarbeide en metodevurdering om testegenskaper til kommersielt tilgjengelige PD-L1 tester til bruk ved urotelialt karsinom. Vi har besvart oppdraget ved å utarbeide en forenklet metodevurdering der vi oppsummerer systematiske oversikter som undersøker samsvar mellom ulike PD-L1 tester og testmetoder uavhengig av krefttype. Vi inkluderte to systematiske oversikter som vurderte samsvar mellom ulike PD-L1 tester og testmetoder.

  • Ingen av de inkluderte systematiske oversiktene var begrenset til PD-L1 testing av urotelialt karsinom.
  • Studier gjort på PD-L1 testing av ikke-småcellet lungekreft viser stor grad av samsvar mellom testresultater fra 22C3, 28-8 og SP263. SP142 viste noe lavere samsvar sammenlignet med de andre testene.
  • Det var stor grad av samsvar mellom hvordan PD-L1 uttrykk ble vurdert av patologer og i ulike laboratorier.

Denne metodevurderingen oppsummerer grad av samsvar mellom kommersielt tilgjengelig PD-L1 tester. Metodevurderingen gir ingen konklusjoner om effekt av ulike legemidler i behandlingen av urotelialt karsinom hos voksne.