Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Undersøkelse av årsaker til ulikheter i antall covid-19-tilfeller mellom PasInfo og MSIS»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Undersøkelse av årsaker til ulikheter i antall covid-19-tilfeller mellom PasInfo og MSIS

Rapport

Undersøkelse av årsaker til ulikheter i antall covid-19-tilfeller mellom PasInfo og MSIS

Publisert

Både Folkehelseinstituttet og Oslo kommune har gjennom covid-19-pandemien publisert daglig oppdatert statistikk på henholdsvis nasjonalt og lokalt nivå. Ved flere anledninger har det vært observert diskrepans mellom antall rapporterte covid-19-tilfeller fra Oslo kommunes smittesporingsløsning, PasInfo, og for Oslo kommune i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

PasInfo og MSIS - rapport forside.jpg

Både Folkehelseinstituttet og Oslo kommune har gjennom covid-19-pandemien publisert daglig oppdatert statistikk på henholdsvis nasjonalt og lokalt nivå. Ved flere anledninger har det vært observert diskrepans mellom antall rapporterte covid-19-tilfeller fra Oslo kommunes smittesporingsløsning, PasInfo, og for Oslo kommune i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).


Nedlastbar som pdf

Om rapporten

  • Utgitt: 2021
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Storm ML, Olsen E.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-242-6

Hovedbudskap

Det har vært antatt at hovedforklaringen for forskjellen er at Oslo kommune registrerer tilfeller i PasInfo basert på at de oppholder seg i Oslo, mens det i MSIS benyttes folkeregistrert bostedskommune som kilde for bostedsinformasjon. Andre mulige årsaker til diskrepans kan være ulike rutiner rundt registrering av nye tilfeller som kan føre til forskjeller i dato for registrering. Enkelte store diskrepanser viste at det var behov for en systematisk gjennomgang for å kartlegge årsakene til avvik mellom antall tilfeller i MSIS
og i PasInfo. MSIS har derfor gjennomført en kobling mellom PasInfo og MSIS for å evaluere hvor mye av forskjellen som skyldes ulikhet i kommunetilhørighet, og å avdekke eventuelle andre årsaker til diskrepansen.

Resultatene viste at ulikheter i prøvedato/registreringsdato ga mindre uoverensstemmelser mellom de to kildene, mens manglende samsvar mellom folkeregistrert adresse og bostedsadresse forklarte en stor del av forskjellen i antall rapporterte tilfeller fra MSIS og Oslo kommune. Dette skyldes ulik praksis for hva som
regnes som et covid-19 tilfelle i Oslo. Mens MSIS baserer seg på folkeregistrert adresse, er det oppholdssted som er utgangspunkt for hva som registreres i PasInfo.