Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Overvåkning av seksuelt overførbare infeksjoner. Årsrapport 2020»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Overvåkning av seksuelt overførbare infeksjoner. Årsrapport 2020

Rapport

Overvåkning av seksuelt overførbare infeksjoner. Årsrapport 2020

Publisert

Denne årsrapporten beskriver forekomsten av meldingspliktige seksuelt overførbare infeksjoner og blodbårne hepatitter som er rapportert til Folkehelseinstituttet i 2020.

SOI-årsrapport 2020_forside_endelig_web.jpg

Denne årsrapporten beskriver forekomsten av meldingspliktige seksuelt overførbare infeksjoner og blodbårne hepatitter som er rapportert til Folkehelseinstituttet i 2020.


Nedlastbar pdf-fil

Om rapporten

  • Utgitt: 2021
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Caugant, DA, Kløvstad, H, Nilsen, Ø et al.
  • ISSN elektronisk: 2387-3450

Sammendrag

  • Trenden med nedgang i meldte hivtilfeller fortsetter, trolig forsterket i 2020 av koronatiltakene med reiserestriksjoner, sosial distansering og nedstengning av uteliv. Av de 137 hivtilfellene meldt i 2020 var det 91 (66 %) menn og 46 kvinner. Nedgangen i 2020 kommer særlig blant heteroseksuelt smittede. Totalt for alle grupper har antallet som angis smittet i Norge gått ned med 70% i løpet av de siste 10 år. Det er fortsatt stabil, lav hivforekomst blant personer som tar stoff med sprøyter, blant norskfødte kvinner og blant ungdom. Mest utsatt for hivsmitte er fortsatt menn som har sex med menn (msm) og heteroseksuelle menn på reise i utlandet, særlig til Sørøst-Asia. Blant msm født i Norge fortsetter hivtallene å gå ned mens det i 2020 var en tilsvarende økning blant msm med innvandrerbakgrunn.
  • Den kraftige nedgang i meldte gonorétilfelle er trolig et resultat av koronatiltakene som ble iverksatt i 2020. I 2020 ble det meldt 1045 gonorétilfeller i Norge mot 1704 tilfeller i 2019. Nedgangen kommer både blant msm og blant heteroseksuelt smittede menn og kvinner. Av de heteroseksuelt smittede tilfellene meldt i 2020 var 308 (70 %) født i Norge. Personer født utenfor Norge kom hovedsakelig fra andre europeiske land, Asia og Sør- og Mellom-Amerika. Blant msm forekommer en høy andel av tilfellene blant innvandrere bosatt i Norge. I 2020 ble det første tilfelle av øyeinfeksjon hos nyfødt siden 2010 påvist.
  • Økningen i antall syfilistilfeller som er observert blant msm siden slutten av 1990 tallet fortsetter på tross av koronatiltakene. Fortsatt smittes de fleste msm ved tilfeldig sex i Oslo, men utviklingen de siste år med mer smitte i det øvrige Norge, særlig i større byer som Bergen, Trondheim og Stavanger eller på feriereiser til europeiske storbyer fortsetter. Spesielt er msm med innvandrerbakgrunn og hivpositive utsatt for syfilissmitte. Blant heteroseksuelle kvinner og menn er forekomsten av syfilis nå vesentlig høyere enn for 10 år siden, men har holdt seg nokså stabil de siste årene. Siste tilfelle av medfødt syfilis ble meldt MSIS i 2003.
  • I 2020 ble det meldt 25 444 tilfeller av klamydiainfeksjoner i Norge, 478 per 100 000 innbyggere. Etter en stigende trend de foregående fem år var det i 2020 en nedgang på 10%. Nedgangen kom først og fremst på våren 2020 og kan trolig knyttes til koronatiltakene. Tilgang til testing og mindre legesøkning kan også ha hatt betydning for nedgangen i antall diagnostiserte tilfeller. Antall testede i 2020 var 318 930 for hele landet. Dette er en nedgang på 18 % i antall testede.
  • Lymfogranuloma venerum (LGV) er en seksuelt overførbar infeksjon som skyldes smitte med spesielle serotyper av klamydiabakterien. Folkehelseinstituttet har hatt overvåkingsdata for LGV tilgjengelig siden 2012. Antall meldte tilfeller årlig har variert fra 13-44. Det ble i 2020 meldt 14 tilfeller av LGV i Norge mot 27 tilfeller i 2019. Alle tilfellene i 2020 var blant msm og åtte var bosatt i Oslo.