Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Opplevd byrde knyttet til covid-19 smitteverntiltak: mars 2021»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Opplevd byrde knyttet til covid-19 smitteverntiltak: mars 2021

Rapport

Opplevd byrde knyttet til covid-19 smitteverntiltak: mars 2021

Publisert

For å få mer informasjon om opplevd byrde knyttet til ulike smitteverntiltak, ble deltagere i Symptometer, et covid-19 overvåkingssystem basert på selvrapportering av symptomer, invitert til å svare på spørsmål knyttet til tiltaksbyrde.

forside_Opplevd byrde knyttet til covid-19 smitteverntiltak mars 2021.jpg

For å få mer informasjon om opplevd byrde knyttet til ulike smitteverntiltak, ble deltagere i Symptometer, et covid-19 overvåkingssystem basert på selvrapportering av symptomer, invitert til å svare på spørsmål knyttet til tiltaksbyrde.


Om rapporten

  • Utgitt: November 2021
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Winje BA, Paulsen TH, Ofitserova TS, Lindstrøm J, Kristoffersen AB.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-252-5

Hovedbudskap

Gjennom covid-19 pandemien har befolkningen levd med en rekke smitteverntiltak. Enkelte av disse har vært svært inngripende i menneskers liv og hverdag, med mulighet for negative konsekvenser for læring, sosialt liv og livskvalitet. For å få mer informasjon om opplevd byrde knyttet til ulike smitteverntiltak, ble deltakere i Symptometer, et covid-19 overvåkingssystem basert på selvrapportering av symptomer, invitert til å svare på spørsmål knyttet til tiltaksbyrde. Blant tiltak for å begrense sosial aktivitet var det å ikke kunne ha besøk hjemme, pålagt karantene og å holde avstand til venner og bekjente de tre mest belastende smitteverntiltakene på tvers av alder, kjønn og bo-område (Oslo, Viken og landet øvrig). Å ikke ha besøk hjemme opplevdes tyngst i de eldste aldersgruppene. Blant tiltak for å begrense reiser og fritid, ble stengte butikker opplevd som det mest belastende tiltaket i alle grupper. Det er betydelig flere som har krysset av for dette tiltaket enn øvrige tiltak. For flere av tiltakene var det en aldersgradient i opplevd byrde. Begrensninger i innenlandsreiser, stengte frisører og kulturtilbud ble i økende grad oppgitt som belastende ved økende alder. Skjenkestopp og stengte treningssentre og serveringssteder ble i økende grad oppgitt som belastende med synkende alder.

I tillegg ble respondenter som hadde hjemmeboende barn < 16 år spurt om opplevelse av smitteverntiltak for barn og unge. Flest opplever stengte skoler eller barnehager, ikke kunne delta på fritidsaktiviteter og gjentatte karantener som de tre mest belastende tiltakene i alle grupper. Stengte skoler og barnehager løftes frem som det mest belastende tiltaket. Det er betydelig flere som har krysset av for dette tiltaket enn øvrige tiltak i alle grupper. Gjentatte karantener oppleves mer belastende for familien enn for barnet.