Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Medpor polyetylen-implantat ved (re)konstruktiv ørekirurgi hos pasienter med mikroti»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Medpor polyetylen-implantat ved (re)konstruktiv ørekirurgi hos pasienter med mikroti

Metodevurdering

Medpor polyetylen-implantat ved (re)konstruktiv ørekirurgi hos pasienter med mikroti: forenklet metodevurdering

Publisert

Vi har utarbeidet en forenklet metodevurdering om bruk av Medpor polyetylen-implantat ved rekonstruktiv ørekirurgi hos pasienter med mikroti.

Forside mikroti.jpg

Vi har utarbeidet en forenklet metodevurdering om bruk av Medpor polyetylen-implantat ved rekonstruktiv ørekirurgi hos pasienter med mikroti.


Kan lastes ned som pdf. På norsk. Hovedfunn på engelsk.

Om publikasjonen

 • Utgitt: 2021
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Arentz-Hansen H, Giske L, Stoinska-Schneider A, Risstad H, Næss GE.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8406-263-1

Hovedbudskap

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en forenklet metodevurdering om bruk av Medpor polyetylen-implantat ved rekonstruktiv ørekirurgi hos pasienter med mikroti. Mikroti er en tilstand med mangelfullt utviklet eller totalt manglende øre, og ofte tillegg av mekanisk hørselstap. I Norge fødes det anslagsvis 6-10 barn med mikroti hvert år. Metoden som vurderes er tenkt som et supplement til dagens praksis, som er bruk av ribbensbrusk ved ørerekonstruksjon.  

 

 • Vi inkluderte 15 studier der de fleste var uten kontrollgruppe. Resultatene indikerte at bruk av Medpor implantat ved øre-rekonstruksjon kan ha positive kosmetiske effekter, samt positive effekter på hørsel (når kombinert med hørselsfremmende tiltak) og livskvalitet. Studiene hadde imidlertid vesentlige metodiske begrensninger som ikke gjør det mulig å trekke sikre konklusjoner om effekt.
 • Uønskede hendelser oppsto grovt sett hos én av 10 pasienter, men dette tallet er basert på et lite antall pasienter. Siden studiene stort sett var uten kontrollgruppe var det ikke mulig å vurdere om det oppsto flere uønskede hendelser ved bruk av Medpor implantat sammenlignet med
 • Ørerekonstruksjon med bruk av Medpor implantat koster ca. 25 000 kroner mindre enn dagens metode. Investeringskostnadene knyttet til opplæring vil være ca. 50 000 kroner det første året og 25 000 kroner det andre året.
 • Fortrinn ved metoden er at operasjonen kan utføres allerede ved 5-6 års alder, mens optimal alder ved dagens behandling er 9-10 år. Med tanke på hørselsfunksjon er det en fordel, da det kan implanteres et hørselsimplantat i samme seanse som barna kan få nytte av fra en yngre alder. I tillegg unngår man å høste brusk fra ribben, som vil redusere postoperativ smerte og man slipper arrdannelse og annen potensiell morbiditet fra dette området.
 • Potensielle ulemper er tendens til gjennombrudd av implantatet med behov for reoperasjon. I tillegg vil et Medpor implantat utelukke atresioperasjon som gjøres for å oppnå normal hørsel. Atresioperasjon har imidlertid blitt mindre vanlig på grunn av faren for komplikasjoner.
 • Ifølge klinisk erfaring gir bruk av Medpor implantat tilsvarende positive kosmetiske og livskvalitetsmessige effekter som bruk av ribbensbrusk.

Konklusjon:

Det er ikke mulig å trekke sikre konklusjoner om effekt og sikkerhet ved bruk av Medpor implantat ved rekonstruktiv ørekirurgi hos pasienter med mikroti basert på foreliggende dokumentasjonsgrunnlag.

Det er beregnet at metoden i etableringsfasen vil være kostnadsnøytral, og kostnadsbesparende på sikt.

Metoden har flere fortrinn sammenlignet med dagens behandling, blant annet at inngrepet kan gjennomføres ved yngre alder, at den krever færre operative inngrep og at man unngår bruk av eget vev i ørerekonstruksjonen. Potensielle ulemper er tendens til gjennombrudd av implantatet med behov for reoperasjon og at den ikke kan kombineres med atresioperasjon.

Da mikroti er en så sjeldent forekommende tilstand anser vi det som lite sannsynlig at det vil komme forskning på dette området de neste årene som vil styrke dokumentasjonsgrunnlaget vesentlig.