Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kunnskapsgrunnlaget for barn, unge og foreldres medvirkning i barnevernet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kunnskapsgrunnlaget for barn, unge og foreldres medvirkning i barnevernet

Notat

Kunnskapsgrunnlaget for barn, unge og foreldres medvirkning i barnevernet: Vurdering av relevante systematiske oversikter

Publisert

To spørsmål behandles i dette notatet: 1. Hvordan kan barn og unges medvirkning sikres i ulike kontekster for barn som er i barnevernet? 2. Hvordan kan foreldrenes medvirkning sikres ved ulike kontekster i barnevernet?

Forside medvirkning i barnevernet.jpg

To spørsmål behandles i dette notatet: 1. Hvordan kan barn og unges medvirkning sikres i ulike kontekster for barn som er i barnevernet? 2. Hvordan kan foreldrenes medvirkning sikres ved ulike kontekster i barnevernet?


Kan lastes ned som PDF. På norsk.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2021
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Hestevik CH, Kirkehei I, Evensen LH.

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) ønsket et kunnskapsgrunnlag om barn og unges samt foreldres medvirkning i barnevernet, basert på forskning. I dette kunnskapsgrunnlaget ønsket Bufdir svar på følgende spørsmål:

  1. Hvordan kan barn og unges medvirkning sikres i ulike kontekster for barn som er i barnevernet?
  2. Hvordan kan foreldrenes medvirkning sikres ved ulike kontekster i barnevernet?

Fagmiljø for velferdstjenesteforskning i område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet (FHI), fikk i februar 2021 et todelt oppdrag av Bufdir. Dette notatet omhandler delleveranse 2, som innebærer et systematisk litteratursøk etter systematiske oversikter. Bufdir finansierte oppdraget.

FHI utførte et systematisk litteratursøk etter systematiske oversikter, valgte ut relevante oversikter og vurderte den metodiske kvaliteten på de mest relevante systematiske oversiktene som møtte inklusjonskriteriene. Hovedfokuset på leveransen var å beskrive i hvordan de systematiske oversiktene besvarer spørsmålene, samt beskrive i hvor stor grad vi kan stole på resultatene, vurdert ut fra oversiktsforfatterens vurderinger.