Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hysterektomi ved kraftige menstruasjonsblødninger»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hysterektomi ved kraftige menstruasjonsblødninger

Metodevurdering

Hysterektomi ved kraftige menstruasjonsblødninger: forenklet metodevurdering

Publisert

Vi har på oppdrag fra Bestillerforum for nye metoder utarbeidet en forenklet metodevurdering om hysterektomi (kirurgisk fjerning av livmor) ved kraftige menstruasjonsblødninger.

Forside Hysterektomi.jpg

Vi har på oppdrag fra Bestillerforum for nye metoder utarbeidet en forenklet metodevurdering om hysterektomi (kirurgisk fjerning av livmor) ved kraftige menstruasjonsblødninger.


Kan lastes ned som pdf. På norsk. Hovedbudskap på engelsk.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2021
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Evensen LH, Espeland AL, Hamidi V, Risstad H, Elvsaas IKØ.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-179-5

Hovedbudskap

Vi har på oppdrag fra Bestillerforum for nye metoder utarbeidet en forenklet metodevurdering om hysterektomi (kirurgisk fjerning av livmor) ved kraftige menstruasjonsblødninger. Dette er en pilot i et prosjekt innen revurdering som ledes av Helse Midt-Norge RHF. Vi har hentet ut resultater for effekt og sikkerhet og vurderinger av tillit til resultatene for effekt fra en rapport av The National Institute of Health and Care Excellence, og utført en kostnadsanalyse. Resultatene må ses i sammenheng med andre faktorer som påvirker valg av behandling, og at vanlig praksis bør være å forsøke mindre invasive alternativer først.

  • Kunnskapsgrunnlaget (lav til svært lav tillit til effektestimatene) viste at for kvinner med muskelknuter i livmor var det liten eller ingen forskjell mellom hysterektomi og embolisering av livmorarterier i helserelatert livskvalitet og pasienttilfredshet
  • Kunnskapsgrunnlaget (tillit til effektestimater ikke vurdert) viste at for kvinner uten identifisert patologi ga hysterektomi samme eller bedre helserelatert livskvalitet og pasienttilfredshet sammenlignet med hormonspiral, og første- og andregenerasjons reseksjon/ablasjon
  • Hysterektomi kan gi mer alvorlige komplikasjoner enn alternativene, men små randomiserte kontrollerte studier er lite egnet for å vurdere komplikasjoner
  • Hysterektomi og embolisering av livmorarterie er de mest kostbare behandlingsmetodene, hovedsakelig på grunn av innleggelse. De koster omtrent 72 000 og 91 000 kroner. Endometriereseksjon/-ablasjon og transcervikal myomreseksjon koster cirka 25 000 og 27 000 kroner. Hormonspiral er svært lite kostbart og den brukes allerede vanligvis som førstevalg. Ved de andre metodene enn hysterektomi er det en risiko for behov for ny behandling ved utilfredsstillende virkning