Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Helserisiko ved bruk av elektroniske sigaretter: et interaktivt forskningskart»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Helserisiko ved bruk av elektroniske sigaretter: et interaktivt forskningskart

Rapport

Helserisiko ved bruk av elektroniske sigaretter: et interaktivt forskningskart

Publisert

Rapporten inneholder et interaktivt forskningskart med oversikt over eksisterende forskning på helseskader fra e-sigaretter. Det er benyttet en vitenskapelig, systematisk metode i arbeidet med kartet.

20210901E-cig report_forside.jpg

Rapporten inneholder et interaktivt forskningskart med oversikt over eksisterende forskning på helseskader fra e-sigaretter. Det er benyttet en vitenskapelig, systematisk metode i arbeidet med kartet.


Kun nedlastbar

Om rapporten

  • Utgitt: 2021
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Becher, R, Valen, H, Vist, GE [et al.].
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-236-5

Hovedbudskap

Vi har på en systematisk og vitenskapelig måte under søkt og laget et interaktivt forskningskart over eksisterende litteratur om helserisiko knyttet til bruk av e-sigaretter (Lenker til forskningskartet finnes på side 31 i rapporten). Vi inkluderte 1482 publikasjoner. Siden flere av disse kan ha rapportert fra mer enn et studiedesign, for eksempel både resultater fra studier med mennesker og dyreforsøk, er antall studiedesign inkludert i alt 1760. Effekter på luftveier og lunge, hjerte- og karsystemet samt andre utfall (ikke angitt i annen kode) var det som oftest ble rapportert.

Svært få studier på mennesker ble publisert årene et ter introduksjonen av e-sigaretter i 2007, men fra 2013 var det en økning. Innledningsvis var kasus-rapporter etterfulgt av tverrsnittstudier de vanligste studietypene. Vi identifiserte 41 randomiserte kontrollerte studier (RCT). Dette studiedesignet er den «strengeste» metoden for å påvise en årsakssammenheng mellom intervensjon (her bruk av e-sigaretter) og utfall. Bare en av RCT-ene hadde en oppfølgingstid på seks måneder eller mer. Av de 105 andre studiene med kontrollgruppe var det bare seks studier med oppfølgingstid lenger på over 2 år. I hvilken grad e-sigaretter kan forårsake helseskader som utvikles etter lengre tids bruk er dermed uavklart. 

Det interaktive forskningskartet gir en visuell oversikt over områder med mange, noen eller ikke-eksisterende vitenskapelig dokumentasjon. De identifiserte kunnskapshullene kan indikere hvor fremtidig forskning bør settes inn. 

Forskningskartet synliggjør hvilken forskning som fin nes, det viser ikke kvaliteten på studiene, størrelsen eller alvorlighetsgraden på helserisikoen ved bruk av elektroniske sigaretter.