Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Diagnostisk nøyaktighet av ulike molekylære tester for påvisning av SARS-Cov-2 arvestoff»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Diagnostisk nøyaktighet av ulike molekylære tester for påvisning av SARS-Cov-2 arvestoff

Forskningsomtale

Diagnostisk nøyaktighet av ulike molekylære tester for påvisning av SARS-Cov-2 arvestoff – omtale av en oppsummering fra det europeiske nettverket for metodevurdering, EUnetHTA

Publisert

I en ny rapport fra det europeiske nettverket for metodevurdering (EUnetHTA) er diagnostisk nøyaktighet av 12 ulike klasser av molekylære tester for å avdekke SARS-CoV-2 arvestoff vurdert.

I en ny rapport fra det europeiske nettverket for metodevurdering (EUnetHTA) er diagnostisk nøyaktighet av 12 ulike klasser av molekylære tester for å avdekke SARS-CoV-2 arvestoff vurdert.


Les hele omtalen i pdf-versjon.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2021
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Lauvrak V, Juvet LK.
  • Forfatterne fant at diagnostisk nøyaktighet på tvers av testklassene er sammenliknbare når testene ble brukt til å påvise SARS-CoV-2 hos pasienter med covid-19 symptomer.
  • Funnene gir grunnlag til å anta at påvisning av SARS-Cov-2 arvestoff med alternative tester til revers transkriptase sanntids polymerasekjedereaksjon (RT-PCR) kan bidra til å løse problemer knyttet til gjeldende diagnostiske protokoller og øke testkapasiteten.
  • Forfatterne fant imidlertid ikke forskning som gir sikre svar knyttet til diagnostisk nøyaktighet ved testing av personer uten symptomer, pasienter som følges opp etter sykdom eller ved kontaktsporing.
  • Forfatterne fremhever at begrensningene i kunnskapsgrunnlaget må tas hensyn til nå beslutninger knyttet til valg av teststrategi skal tas.