Hopp til innhold

Informasjonsark

Meldingskriterier for sykdommer i MSIS

Det er utarbeidet kriterier som må oppfylles for at en meldingspliktig sykdom i Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) skal meldes.


Oppdatert 11.2.2020.

For hver meldingspliktig sykdom er det utarbeidet egne kriterier for om sykdommen skal meldes til MSIS

Kriteriene for hva som er en meldingspliktig sykdom MSIS (meldingskriteriene) revideres jevnlig. Siste større revisjoner var i april 2007 og i januar 2014. For de fleste sykdommene og tilstandene er kriteriene identiske med de europeiske meldingskriteriene som er utarbeidet av EU-kommisjonen, og som brukes ved datainnsamling ved det europeiske smittevernsenteret, ECDC.


Nedlastbar PDF

    Om trykksaken

  • Utgitt: Oppdatert 11.02.2020
  • Av: FHI