Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

Tromsø Pain Study (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert

smerte, piller, smertestillende
Foto: Colourbox.com

Tromsø Pain Study er en del av Tromsøundersøkelsen. Målet er å kartlegge smertefølsomhet uavhengig av sykdom og dermed beskrive variasjonsbredden av smertefølsomhet i befolkningen. Tromsø Pain Study er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Universitetssykehuset i Tromsø og Tromsø kommune.


  • Status

    Pågående

Har du funnet en feil?

Sammendrag

Tromsø Pain Study

Tromsø Pain Study er en del av Tromsøundersøkelsen som ble startet i 1974.

Selv om man i dag har epidemiologiske data når det gjelder kroniske smertelidelser, foreligger det ingen større studier nasjonalt og få studier internasjonalt, som kartlegger smertefølsomhet uavhengig av sykdom. Denne studien vil derfor gi et unikt bidrag ved at den beskriver variasjonsbredden av smertefølsomhet i befolkningen, hvordan smertefølsomhet endrer seg med alder, og i hvilken grad det er en sammenheng mellom smertefølsomhet og andre symptomer på sykdom eller lidelser. Slik informasjon vil være viktig, både som veiledende informasjon i smertebehandling og som utgangspunkt for forskning på sammenhenger mellom symptomer og sykdom. Som en del av en bred satsning for å utrede årsaker til og konsekvenser av individuelle forskjeller i smertefølsomhet, ønsker forskere i Tromsøundersøkelsen å fokusere på sammenhenger mellom smertefølsomhet og kronisk smerte.

Problemstillinger i smerteprosjektet

  • Beskrivelse av spredning i smertefølsomhet i befolkningen 
  • Alders- og kjønnseffekter 
  • Sammenheng med angst, depresjon 
  • Sammenheng med utvikling av kroniske smertelidelser 
  • Kartlegge genetiske årsaker til økt smertefølsomhet og kronisk smerte. 
  • Kartlegge sammenhengen mellom blodtrykk, smertefølsomhet og kronisk smerte.

Om Tromsøundersøkelsen

Den opprinnelige hensikten med Tromsøundersøkelsen var å finne årsakene til den høye dødeligheten av hjerte- karsykdommer i Nord-Norge, samt å utvikle metoder for å forebygge hjerteinfarkt og hjerneslag. Etter hvert er undersøkelsen utvidet til også å omfatte mange andre sykdomsgrupper som revmatiske, nevrologiske og psykiske lidelser, hudsykdom og sykdom i mage/tarm, kreft og beinskjørhet (osteoporose).

Undersøkelsen er lagt opp som gjentatte helseundersøkelser av store deler av befolkningen i kommunen. 
Alt i alt har 40 051 forskjellige personer deltatt i minst en av de seks undersøkelsene, 15 157 har deltatt tre eller flere ganger.

Undersøkelsen er blitt gjentatt seks ganger i alt. Smerteundersøkelsen ble gjennomført som del av den 6. Tromsøundersøkelsen i 2007-2008. Prosjektet er et samarbeid mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt, Universitetssykehuset i Oslo og Universitetet i Tromsø.

Tromsøundersøkelsen utvides nå til også å omfatte ungdom på første trinn videregående skole. I 2010-2011 skal 1000 ungdommer undersøkes ved klinisk forskningspost ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, som del av ungdomsundersøkelsen Fit futures. Også i denne undersøkelsen blir det gjennomført målinger av smertefølsomhet.

Stort samarbeidsprosjekt

Institutt for samfunnsmedisin (ISM) har gjennomført befolkningsundersøkelsene. Dette har vært i et samarbeid med Folkehelseinstituttet , Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) og Tromsø kommune.

Data fra Tromsøundersøkelsen inngår i flere internasjonale samarbeidsprosjekt og er også en del av et større norsk samarbeidsprosjekt mellom flere norske befolkningsundersøkelser (CONOR, Cohort of Norway) for å muliggjøre større prospektive studier.

Se også: Tromsøundersøkelsen (Universitetet i Tromsø)