Hopp til innhold

Prosjekt

Pre- og postnatale miljømessige og genetiske faktorer og barns hjerneutvikling - prosjektbeskrivelse

Publisert

Dette prosjektet vil undersøke hva den relative innflytelsen av fødselsvekt, gestasjonsalder og andre perinatale forhold, som forløsningsmetode og komplikasjoner, har på senere hjerneutvikling hos barn.


Sammendrag

Se engelsk prosjektbeskrivelse.

Om prosjektet