Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Nevrokognisjon og psykisk helse hos ungdom (prosjektbeskrivelse)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nevrokognisjon og psykisk helse hos ungdom (prosjektbeskrivelse)

Prosjekt

Nevrokognisjon og psykisk helse hos ungdom (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert

Denne studien er et samarbeidsprosjekt mellom Vestre Viken helseforetak og Folkehelseinstituttet.


Sammendrag

Vi ønsker å gjennomføre et prosjekt for å finne ut mer om sammenhengen mellom hukommelse og oppmerksomhet (som med en samlebetegnelse kalles nevrokognitiv funksjon) og ungdoms psykiske helse. Oppmerksomhet og hukommelse kan være nedsatt hos mennesker med psykiske plager. Deltakerne i prosjektet inviteres på grunnlag av svar de har gitt i 14-års-skjemaet i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa).

Vitenskapelige målsetninger

  • Undersøke om nevrokognitiv funksjon er relatert til svangerskaps- og fødselskomplikasjoner hos unge mennesker som viser tegn til psykiske plager
  • Undersøke i hvilken grad nevrokognitiv funksjon henger sammen med ulike psykiske plager
  • Undersøke hvilke av spørsmålene fra 14-årsundersøkelsen som kan brukes til å forutsi utvikling av psykiske plager
  • Sammenlikne nevrokognitiv funksjon hos ungdommer som viser tegn til psykiske plager med ungdommer som ikke viser slike tegn

Metoder

MoBa har rekruttert gravide kvinner og deres partnere siden 1999, og deltakerne i prosjektet følges opp regelmessig med undersøkelser om helse, livsstil, kosthold, sosiale og økonomiske forhold. Det er også tatt blod- og urinprøver fra mødrene. De eldste barna i MoBa er nå blitt gamle nok til å delta i undersøkelsene på egen hånd, og har blant annet fylt ut 14-års-spørreskjemaet. Der innhentes opplysninger om ungdommenes helse, trivsel og sosiale liv.

Opplysningene fra dette spørreskjemaet vil bli brukt til å identifisere ungdom som viser tegn til psykiske plager. I tillegg vil en gruppe ungdommer som ikke viser slike tegn, bli rekruttert som kontrollgruppe. Disse to gruppene ungdommer vil bli invitert til å delta i en undersøkelse der vi vil utrede deres oppmerksomhet og hukommelse gjennom forskjellige tester, som likner litt på spill. I tillegg vil vi gjennomføre et intervju der ungdommenes psykiske helse blir kartlagt mer detaljert. Denne undersøkelsen vil bli foretatt av en psykolog med spesialistutdannelse, og vil vare i 2-3 timer.

Opplysningene som bli innhentet på denne måten vil bli koblet til informasjon fra Norsk medisinsk fødselsregister (NMR) og Norsk pasientregister (NPR) for å undersøke mors helse under svangerskap og fødsel, samt identifisere deltakere som allerede blir behandlet for en psykisk lidelse.

Datahåndtering

Innsamlede opplysninger vil utelukkende bli brukt til forskning, og alle personidentifiserende opplysninger som navn og fødselsnummer blir fjernet og erstattet med et kodenummer ved innsamling. Den administrativt ansvarlige for lagring og bruk av data er direktør Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet. Data vil bli oppbevart på en forskningsserver i Vestre Viken. De vil bli analysert av Vestre Viken og Folkehelseinstituttet i samarbeid.

Samarbeidspartnere

Studien gjennomføres av Vestre Viken helseforetak og Folkehelseinstituttet. Universitetet i Oslo er samarbeidsparter, da flere av prosjektmedarbeiderne er ansatt der.

Tillatelser og godkjenninger

Vi har tillatelse fra Regional komite for medisinsk forskningsetikk (REK Sør-Øst) (nr. 2017/342) til å gjennomføre studien.

Ungdommene vi undersøker er deltakere i MoBa, og foreldrene har gjennom sin deltakelse i MoBa samtykket til innhenting av registerdata, inkludert journalopplysninger.

Studiedeltakerne vil motta en skriftlig invitasjon med informasjon om studien, hvor de også informeres om at vi vil innhente opplysninger fra andre registre, som NMR og NPR.

Eget informasjonsskriv sendes til alle ungdommene.

Finansiering

Studien er finansiert av Helse Sør-Øst. Andre finansieringskilder kan bli aktuelt på et senere tidspunkt.

Tilbakemeldinger om resultatene av studien

Vi vil formidle resultatene fra studien gjennom publikasjoner i vitenskapelige tidsskrift og gjennom presentasjoner på møter og kongresser nasjonalt og internasjonalt. I tillegg vil deltakere som ønsker kunne få tilbakemelding om sine egne testresultater. 

 

Start

2018

Status

Pågående

Finansiering

Helse Sør-Øst

Godkjenninger

Regional komite for medisinsk forskningsetikk (REK Sør-Øst)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Vestre Viken helseforetak og Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Bjørn Rishovd Rund