Hopp til innhold

Prosjekt

Mors angst, depresjon og kosthold under svangerskap og psykisk helse utfall hos barnet: Genetisk assosiasjoner i foreldre-barn trioer - prosjektbeskrivelse

Publisert

Formålet er å undersøke genetiske markører hos barnet (som øker risiko for sykdom hos barnet) og gener hos mor (maternelle gener) som øker risiko hos barnet via svangerskapet.


Sammendrag

Formålet med dette prosjektet er å undersøke sammenheng mellom genetiske varianter, miljøeksponering i svangerskapet og psykologiske vansker hos barn, ved å benytte data fra den Norske Mor og Barn undersøkelsen og genetiske assosiasjons analyser.

Vi ønsker å se på sammenhenger hvor barnet har en psykologisk vanske (eks: ADHD, atferdsvansker og emosjonelle vansker).

Formålet er å undersøke genetiske markører hos barnet (som øker risiko for sykdom hos barnet) og gener hos mor (maternelle gener) som øker risiko hos barnet via svangerskapet. Vi undersøker om eksponering hos moren direkte påvirker risiko hos barnet, sammen med genetiske effekter. Evt. om det er en interaksjon mellom eksponeringen og genetiske effekter, altså om genetiske effekter endrer seg avhengig av om moren er eksponert eller ikke.

Samarbeidende institusjoner

  • Folkehelseinstituttet
  • Universitetet i Bergen

Om prosjektet