Hopp til innhold

Prosjekt

Mødre med epilepsi: risikofaktorer for depresjon og utviklingsavvik hos barna deres - prosjektbeskrivelse

Publisert


Sammendrag

Studiens formål er å undersøke risikofaktorer for og konsekvenser av depresjon hos mødre med epilepsi samt effekten på barnet av epilepsimedisin i fosterlivet. Vi vil benytte spørreskjemaene fra Den norske mor og barn-undersøkelsen fylt ut av foreldre i svangerskapet fram til barnet er 7 år, blodprøver fra foreldre og navlestrengsblod. Vi ønsker å undersøke 1) hvorvidt epilepsi, genetiske risikofaktorer for psykiske lidelser hos foreldre og psykososiale faktorer gir økt risiko for depresjon hos mødre med epilepsi, 2) hvordan disse faktorene påvirker barnets utvikling og 3) i hvilken grad medikamentnivåene i navlestrengsblod korrelerer med fødselskomplikasjoner, motorisk utviking, språk, autistiske trekk og ADHD hos barnet. Resultatene vil kunne brukes til å velge riktig behandling for gravide med epilepsi. Den vil også kaste lys over hvilke mekanismer som er viktigst for utvikling av depresjon hos disse pasientene slik at de kan hjelpes så tidlig som mulig.

Om prosjektet