Hopp til innhold

Prosjekt

Genetiske studier på ADHD og relaterte fenotyper i den norske Mor barn undersøkelsen - prosjektbeskrivelse

Publisert

Formålet med prosjektet er å skaffe ny kunnskap om barn som er i risiko for å utvikle nevropsykiatriske lidelser, med hovedvekt på Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD).


Sammendrag

Formålet med prosjektet er å skaffe ny kunnskap om barn som er i risiko for å utvikle nevropsykiatriske lidelser, med hovedvekt på Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). Basert på slik kunnskap, kan en i fremtiden sette i gang forebyggende tiltak og eventuelt behandlingstiltak. Det inngår ingen slike tiltak i dette prosjektet. ADHD er en vanlig nevropsykiatrisk lidelse såvel i Norge som i andre land. Arveligheten er estimert til ca. 76 %, men det er sannsynligvis mange ulike genetiske faktorer og miljøfaktorer som bidrar til tilstanden. Vi ønsker å studere arvelige faktorer ved ADHD og relaterte nevropsykiatriske lidelser i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa).Våre tidligere genetiske undersøkelser av familier og trioer fra USA og Europeiske land (PGC og ALSPAC) tyder på at at maternelle faktorer og epigenetiske mekanismer kan være involvert. Dette vil være et hovedfokus for studien.

Om prosjektet