Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kunnskapsprosjekt - skjeggkre»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kunnskapsprosjekt - skjeggkre

Prosjekt

Kunnskapsprosjekt - skjeggkre - prosjektbeskrivelse

Publisert

Prosjektet har til hensikt å skaffe til veie kunnskap for å utarbeide mer effektive håndteringsrutiner for skjeggkre, samt definere retningslinjer for bekjemping.


Sammendrag

Grunnleggende idé

Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) oppleves som plagsomme og ubehagelige når det blir mange av dem. En liten bestand har forholdsvis begrenset evne til å gjøre fysisk skade, men blir det mange individer vil gnag på tøy, papir og lignende medføre en viss risiko for verditap. I museer og historiske samlinger kan skjeggkre være et alvorlig problem siden uvurderlige gjenstander kan ødelegges. Statistikk fra Folkehelseinstituttet (FHI), Norsk hussopp forsikring og generell tilbakemelding fra skadedyrbransjen viser en klart økende tendens i antallet tilfeller av skjeggkre. For øyeblikket finnes det ingen hensiktsmessig forvaltningsstrategi i Norge, og man vet relativt lite om biologi og potensielle bekjempingsløsninger. Dette prosjektet har til hensikt å skaffe til veie kunnskap for å utarbeide mer effektive håndteringsrutiner for problemet, samt definere klarere retningslinjer for bekjemping.

Samfunnsmessig betydning

Den samfunnsmessige gevinsten av prosjektet er i hovedsak knyttet til en forbedret tjenesteytelse ovenfor de som er rammet av skjeggkre. En infestasjon berører ofte tre sentrale aktører. Beboere og utøvende skadedyrsteknikere er nøkkelpersoner for en løsning, mens den tredje parten er forsikringsbransjen som i mange tilfeller er tiltaksregulerende og finansierende aktør. Forsikringsselskapene har dermed mulighet til å definere hvordan problemet skal håndteres ved å stille krav til utførelse av bekjempelsen. Slike krav må baseres på dokumentert effekt av tiltak, men for øyeblikket er kunnskapsnivået for lavt. Bruk av gift uten dokumentert effekt bør unngås siden det utgjør en risiko for uheldig eksponering av både beboere og skadedyrbekjemper. Ved å bygge kompetanse rundt alternative metoder og forbedrede strategier er det sannsynlig at man kan hindre unødig bruk av gift og gjøre bekjempningen mer effektiv og løsningsorientert. Økt kompetanse blant alle involverte parter vil normalt også føre til mindre mentalt stress blant beboere som får ubundne gjester.

Prosjektets mål

Hovedmål:

  • Finne en bekjempingsmetode som på en kostnadseffektiv måte fjerner skjeggkre helt eller holder bestanden på et akseptabelt nivå.

Delmål som vil bidra til hovedmålet:

  1. Heve kompetansen blant aktører som håndterer skjeggkreproblemer
  2. Kvantifisere effekten fra feller, åte, sprøyting og kombinasjonsbehandling i felt
  3. Kvantifisere kostnadene ved metodene
  4. Beskrive habitat og miljøparametere i de infiserte leilighetene
  5. Identifisere attraktive næringsstoffer som kan fungere som lokkemiddel
  6. Beskrive adferd knyttet til næringssøk
  7. Drepe laboratoriedyr ved hjelp av giftbehandlet næring (åteidentifisering)
  8. Bekjempe skjeggkre i simulerte miljøer ved hjelp av optimalisert åtestrategi.

Start

2018

Slutt

2021

Status

Pågående

Finansiering

Norsk Hussopp Forsikring

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Tilknyttet avdeling

Skadedyrkontroll

Prosjektleder

Anders Aak

Eksterne prosjektdeltakere

Faggruppe med representanter fra: Anticimex, Mycoteam, Nokas skadedyrkontroll, Nomo (ABS Skadedyrkontroll og Pelias Skadedyrkontroll), Rentokil