Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter ved FHI


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. ADHD-studien (prosjektbeskrivelse)

  Studien vil skaffe ny kunnskap om ADHD-symptomer, risiko- og beskyttelsesfaktorer hos barn på ulike alderstrinn fra og med førskolealder.

 2. Alkoholloven i en utelivskontekst (prosjektbeskrivelse)

  Hensikten med prosjektet er å evaluere endringer i alkoholloven samt kommunenes alkoholforvaltning i utelivet.

 3. Alkohol og opinionen (prosjektbeskrivelse)

  Befolkningens holdninger til alkoholpolitikken som føres kan si noe om hvor stor legitimitet den har i befolkningen.

 4. Anorexia nervosa: Pasientens erfaring (prosjektbeskrivelse)

  Forskningsprosjektet «Anorexia nervosa: Pasientens erfaring» har kartlagt pasienters erfaringer knyttet til det å få diagnosen, leve med og bli behandlet for alvorlig anoreksi.

 5. Atferdsforstyrrelser og ADHD i førskolealder (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet vil bidra med kunnskap om tidlig opptreden av atferdsproblemer og hyperaktivitet.

 6. Autismestudien (prosjektbeskrivelse)

  Autismestudiens formål er å beskrive utviklingsforløp og risikofaktorer for autismespekterforstyrrelser.

 7. Autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon ved systemisk sklerose (prosjektbeskrivelse)

  Oppdraget er å lage en fullstendig metodevurdering om effekt og sikkerhet av autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon sammenliknet med farmakologisk behandling ved diffus systemisk sklerose.

 8. Barneepilepsistudien (prosjektbeskrivelse)

  Barneepilepsistudien er et samarbeidsprosjekt mellom flere forskningsmiljøer.

 9. Barnevekststudien (prosjektbeskrivelse)

  Barnevekststudiens formål er å dokumentere høyde, vekt og livvidde og følge endringer i kroppsmål og utvikling av overvekt og fedme i barnebefolkningen.

 10. Barn med språkvansker - risikofaktorer og utviklingsforløp (prosjektbeskrivelse)

  Den overordnede målsetning i dette prosjektet er å framskaffe kunnskap om barn med forsinket språkutvikling.

 11. Behandling av personer som er utsatt for eller utøver vold og seksuelle overgrep (prosjektbeskrivelse)

  Vi skal på oppdrag fra NKVTS kartlegge systematiske oversikter om effekt av behandling for utsatte for og utøvere av vold og seksuelle overgrep.

 12. Betydningen av tidlige sosiale ferdigheter og kommunikasjon for senere språkutvikling (prosjektbeskrivelse)

  Hensikten med prosjektet var å se på sammenhengen mellom barns nonverbale og verbale kommunikasjon ved 18 måneder og senere språkkompetanse ved 3 og 5 års alder.

 13. Betydning av fars livsstil for barnets arvestoff (prosjektbeskrivelse)

  Målet er å finne ut mer om hva som har betydning for barnets helse, slik at vi kan gi god veiledning til kommende foreldre.

 14. Betydning av overflate-reseptorer og signalveier for syntese av cytokiner indusert av toksiske agens (prosjektbeskrivelse)

  Hvordan utløser forskjellige partikler (silika, sveiserøykpartikler, byluftpartikler, nanopartikler) effekter i cellemembranen og intracellulært.

 15. Birkebeiner aldringsstudien (prosjektbeskrivelse)

  Studiens hovedmål er å undersøke aldring og utvikling av sykdom og funksjonsevne hos de sprekeste eldre i Norge.

 16. BraPust (prosjektbeskrivelse)

  Formålet med forskningsprosjektet BraPust er å undersøke faktorer som kan påvirke utviklingen av luftveisplager, astma og allergi hos barn, slik at forebyggingen kan bli bedre.

 17. Bruk og parametre for misbruk av vanedannende legemidler (prosjektbeskrivelse)

  Vi har fremdeles lite kunnskap om overforbruk og misbruk av vanedannende legemidler.

 18. Caremoms (prosjektbeskrivelse)

  Forskningsprosjektet undersøker konsekvenser av å ha barn med spesielle omsorgsbehov for mødres sysselsetting, inntektsutvikling, legemeldt sykefravær og selvrapportert psykisk helse og livskvalitet.

 19. CONOR (prosjektbeskrivelse)

  Samlingen av data og biologiske prøver i CONOR skal danne grunnlag for forskning om sykdomsårsaker og gi opplysninger om helseforhold i den norske befolkningen.

 20. CP-studien (MOBAND) (prosjektbeskrivelse)

  Studien skal beskrive forekomst, sykdomsforløp, konsekvenser og dødelighet hos barn med cerebral parese (CP) og identifisere mulige årsaker og risikofaktorer.