Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  93  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Nasjonal oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet (prosjektbeskrivelse)

  Programmet omfatter løpende oppfølging av vaksinasjonsdekning og bivirkninger, og i tillegg til vaksinasjonsprogrammets effekt på forekomst av HPV-infeksjon og HPV-relatert kreft hos kvinner og menn.

  Publisert Oppdatert

 2. Tvillingstudien prosjekt Innstilt på endring

  I denne tvillingstudien forskes det på hvordan miljø og gener kan påvirke endringer i hjernen og ulike kognitive funksjoner som hukommelse og navigasjon.

  Publisert

 3. Tilgang til og bruk av stønader og tjenester (UPTAKE)

  Prosjektet handler om tilgangen til og bruken av stønader og tjenester blant familier med barn med funksjonsnedsettelser.

  Publisert

 4. Sammenhengen mellom undervisning med fysisk tilstedeværelse og covid-19-insidens blant universitetsstudenter: En prospektiv kohortstudie

  Vi vil studere sammenhengen mellom fysisk undervisning og smitterisiko ved å sammenlikne studenter som mye fysisk undervisning, og dem som tilbys relativt mer online undervisning.

  Publisert Oppdatert

 5. NeuroTox: Prenatal eksponering for miljøgifter og nevroutviklingsforstyrrelser og kognitiv fungering hos barnet (prosjektbeskrivelse)

  Miljøgifter kan påvirke barnets utvikling så tidlig som i fosterlivet.

  Publisert Oppdatert

 6. BRAINMINT: Hjernefunksjon og mental helse i ungdomsårene

  «BRAINMINT: Hjernefunksjon og mental helse i ungdomsårene» er en stor satsingsstudie i samarbeid med Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa).

  Publisert

 7. Egenskaper ved et helsefremmende nærmiljø

  Hovedformålet med dette prosjektet er å undersøke hva som kjennetegner et helsefremmende nærmiljø for norske barn og deres mødre.

  Publisert

 8. Hvilke tilleggsfaktorer påvirker risiko for forsinket språkutvikling og autistiske trekk etter eksponering for antiepileptika i fosterlivet? En prospektiv kontrollert kohortstudie av barn av mødre med epilepsi

  Målet med prosjektet er å finne faktorer som forhindrer fosterskadelige effekter av epilepsimedisiner i svangerskapet.

  Publisert

 9. Joint Action on Health Equity Europe (JAHEE)

  Europeisk samarbeidsprosjekt om ulikheter i helse. Prosjektet har som hovedmål at alle partnerland identifiserer og implementerer et tiltak for å redusere ulikhet i helse i løpet av prosjekttiden.

  Publisert

 10. Sjelden MoBa pilot

  Hovedformål med undersøkelsen er å kartlegge forekomst og forløp av sjeldne diagnoser (<1:10000) basert på Norsk pasientregister.

  Publisert

 11. MoBaTann

  Prosjektets mål er å samle inn minst én melketann fra så mange som mulig av barna som deltar i MoBa. Tennene samles i en tannbank og skal brukes til forskningsformål.

  Publisert

 12. Pre- og postnatale miljømessige og genetiske faktorer og barns hjerneutvikling

  Dette prosjektet vil undersøke den relative innflytelsen av fødselsvekt, gestasjonsalder og andre perinatale forhold, som forløsningsmetode og komplikasjoner, på senere hjerneutvikling hos barn.

  Publisert

 13. Mødre med epilepsi: risikofaktorer for depresjon og utviklingsavvik hos barna deres

 14. Genetiske studier på ADHD og relaterte fenotyper i den norske Mor barn undersøkelsen

  Formålet med prosjektet er å skaffe ny kunnskap om barn som er i risiko for å utvikle nevropsykiatriske lidelser, med hovedvekt på Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD).

  Publisert

 15. Genetiske faktorer assosiert med feberkramper i barn

  Formålet med prosjektet er å skaffe ny kunnskap om feberkramper blant barn.

  Publisert

 16. Forskningsprosjektet ELAPSE

  Formålet med forskningsprosjektet ELAPSE er å øke kunnskapen om helseeffekter av lave nivåer av luftforurensning.

  Publisert

 17. Barnevekststudien

  Barnevekststudiens formål er å dokumentere høyde, vekt og livvidde og følge endringer i kroppsmål og utvikling av overvekt og fedme i barnebefolkningen.

  Publisert Oppdatert

 18. En sunn og bærekraftig start på livet

  Hensikten med prosjektet er å undersøke sammenhengen mellom mors kosthold i graviditeten og barnets vekstutvikling.

  Publisert Oppdatert

 19. BRCA1 methyleringstatus i navlestrengsblod hos nyfødte jenter og gutter i forhold til svangerskapslengde

  Prosjektet vil analysere BRCA1-methylering hos for tidlig fødte jenter versus jenter født ved normal termin, og om genmethylering kan ha betydning for kreftrisiko.

  Publisert

 20. Alkoholloven i en utelivskontekst

  Hensikten med prosjektet er å evaluere endringer i alkoholloven samt kommunenes alkoholforvaltning i utelivet.

  Publisert Oppdatert