Hopp til innhold

Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter ved Folkehelseinstituttet, du kan sortere etter og søke i pågående eller avsluttede prosjekter.

Begrens søket
 1. Bruk av opioider for kroniske smerter

  Hovedmålet med prosjektet er å finne ut om det har begynt å utvikle seg en opioidepidemi i Norge.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 2. Bruk av tobakk og rusmidler i befolkningen- SSB Rusundersøkelsen

  Monitorering av tobakk, alkohol, legemidler og narkotika.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 3. Bruk av tvang i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem: en systematisk kartleggingsoversikt

  Oversikt over og beskrivelse av forskning som har undersøkt bruk av tvang overfor barn og unge i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 4. Bruk og parametre for misbruk av vanedannende legemidler

  Vi har fremdeles lite kunnskap om overforbruk og misbruk av vanedannende legemidler.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 5. Bruk og parametre for misbruk av vanedannende legemidler

  Legemidler som ofte blir forskrevet til pasienter med angst, søvnvansker eller smerter, kan være svært avhengighetsskapende. Vi ønsker å belyse omfang og fordeling av bruk av legemidlene i Norge.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 6. Buprenorfin sammenlignet med metadon for gravide kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

  Vi skal oppsummere forskning om effekter for mor, foster og barn, av vedlikeholdsbehandling med buprenorfin sammenliknet med metadon under svangerskapet.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 7. Cannabis i Norge

  Av illegale stoffer er cannabis det mest brukte både i Norge og ellers i den vestlige verden. Det er for lite kunnskap om cannabisbruken i Norge.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 8. Capasity building on vector-borne infections, B 1710

  Capacity- and network-building on vector-borne diseases in the Barents region is needed due to microclimatic changes that may influence the northern distribution of ticks and mosquitoes.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 9. Caremoms

  Forskningsprosjektet undersøker konsekvenser av å ha barn med spesielle omsorgsbehov for mødres sysselsetting, inntektsutvikling, legemeldt sykefravær og selvrapportert psykisk helse og livskvalitet.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 10. Chinese-Norwegian Project on Emission, Impact, and Control Policy for Black Carbon and its Co-benefits in Northern China (ChiNorBC)

  Scientists from Norway and China work to improve the knowledge about emissions, climate and health impacts, and potential for further control of black carbon and other emissions in China.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 11. Cochrane Norway

  Overview over activities at Cochrane Norway.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 12. Commonwealth Fund sine internasjonale undersøkelse av helsetjenestesystemer

  Målet med programmet er å danne grunnlag for nytenkning innen helsepolitikk og gi beslutningstakere nødvendig informasjon for å fatte informerte og ansvarlige beslutninger om helsetjenestesystemet.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 13. CONOR

  Samlingen av data og biologiske prøver i CONOR skal danne grunnlag for forskning om sykdomsårsaker og gi opplysninger om helseforhold i den norske befolkningen.

  Pågående

  Publisert

 14. Corona-Reg

  Vi vil studere effekten og potensielle bivirkninger av vaksinasjoner og medisiner/behandlinger, og hvordan disse kan variere mellom befolkningsgrupper.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 15. COVID-19 og svangerskap (CoronaPreg)

  Dette prosjektet skal benytte de norske helseregistrene for å forstå betydningen av COVID-19 hos gravide.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 16. CP-studien (MOBAND) (prosjektbeskrivelse)

  Studien skal beskrive forekomst, sykdomsforløp, konsekvenser og dødelighet hos barn med cerebral parese (CP) og identifisere mulige årsaker og risikofaktorer.

  Pågående

  Publisert

 17. Cøliaki i en norsk fødselskohort: Betydningen av virale tarminfeksjoner

  Kunnskapen er mangelfull om hvilke miljøfaktorer foruten gluten i kosten som har betydning for å utvikle cøliaki, men virusinfeksjoner antas å spille inn.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 18. Den maternelle effekten på barneastma

  Bakgrunnen for prosjektet er at risikoen for astma hos barn er høyere når mor har astma enn når far har astma.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 19. Den norske influensa registerstudien (RegFlu)

  Formålet med studien er å studere effekt av influensa A H1N1 på svangerskapsutfall og å sammenlikne svangerskapsutfall hos kvinner som ble vaksinert mot influensa med kvinner som ikke ble vaksinert.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 20. Den norske influensastudien (NorFlu)

  Pandemien med influensa A H1N1 er en risiko for gravide og fosteret. Tidligere utbrudd av sesonginfluensa og pandemier har vist at gravide har økt sykelighet og dødelighet.

  Pågående

  Publisert Oppdatert