Hopp til innhold

Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter ved Folkehelseinstituttet, du kan sortere etter og søke i pågående eller avsluttede prosjekter.

Begrens søket
 1. Bruk og parametre for misbruk av vanedannende legemidler

  Vi har fremdeles lite kunnskap om overforbruk og misbruk av vanedannende legemidler.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 2. Bruk og parametre for misbruk av vanedannende legemidler

  Legemidler som ofte blir forskrevet til pasienter med angst, søvnvansker eller smerter, kan være svært avhengighetsskapende. Vi ønsker å belyse omfang og fordeling av bruk av legemidlene i Norge.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 3. Buprenorfin sammenlignet med metadon for gravide kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

  Vi skal oppsummere forskning om effekter for mor, foster og barn, av vedlikeholdsbehandling med buprenorfin sammenliknet med metadon under svangerskapet.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 4. Cannabis i Norge

  Av illegale stoffer er cannabis det mest brukte både i Norge og ellers i den vestlige verden. Det er for lite kunnskap om cannabisbruken i Norge.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 5. Capasity building on vector-borne infections, B 1710

  Capacity- and network-building on vector-borne diseases in the Barents region is needed due to microclimatic changes that may influence the northern distribution of ticks and mosquitoes.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 6. Caremoms

  Forskningsprosjektet undersøker konsekvenser av å ha barn med spesielle omsorgsbehov for mødres sysselsetting, inntektsutvikling, legemeldt sykefravær og selvrapportert psykisk helse og livskvalitet.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 7. Cochrane Norway

  Overview over activities at Cochrane Norway.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 8. Commonwealth Fund sine internasjonale undersøkelse av helsetjenestesystemer

  Målet med programmet er å danne grunnlag for nytenkning innen helsepolitikk og gi beslutningstakere nødvendig informasjon for å fatte informerte og ansvarlige beslutninger om helsetjenestesystemet.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 9. CONOR

  Samlingen av data og biologiske prøver i CONOR skal danne grunnlag for forskning om sykdomsårsaker og gi opplysninger om helseforhold i den norske befolkningen.

  Pågående

  Publisert

 10. Corona-Reg

  Vi vil studere effekten og potensielle bivirkninger av vaksinasjoner og medisiner/behandlinger, og hvordan disse kan variere mellom befolkningsgrupper.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 11. COVID-19 og svangerskap (CoronaPreg)

  Dette prosjektet skal benytte de norske helseregistrene for å forstå betydningen av COVID-19 hos gravide.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 12. CP-studien (MOBAND) (prosjektbeskrivelse)

  Studien skal beskrive forekomst, sykdomsforløp, konsekvenser og dødelighet hos barn med cerebral parese (CP) og identifisere mulige årsaker og risikofaktorer.

  Pågående

  Publisert

 13. Cøliaki i en norsk fødselskohort: Betydningen av virale tarminfeksjoner

  Kunnskapen er mangelfull om hvilke miljøfaktorer foruten gluten i kosten som har betydning for å utvikle cøliaki, men virusinfeksjoner antas å spille inn.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 14. Den maternelle effekten på barneastma

  Bakgrunnen for prosjektet er at risikoen for astma hos barn er høyere når mor har astma enn når far har astma.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 15. Den norske influensa registerstudien (RegFlu)

  Formålet med studien er å studere effekt av influensa A H1N1 på svangerskapsutfall og å sammenlikne svangerskapsutfall hos kvinner som ble vaksinert mot influensa med kvinner som ikke ble vaksinert.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 16. Den norske influensastudien (NorFlu)

  Pandemien med influensa A H1N1 er en risiko for gravide og fosteret. Tidligere utbrudd av sesonginfluensa og pandemier har vist at gravide har økt sykelighet og dødelighet.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 17. Den norske mor, far og barn-undersøkelsen

  Formålet med undersøkelsen er å få mer kunnskap om årsaker til sykdom og helseskade. Bedre kunnskap gir muligheter til bedre forebygging og behandling.

  Pågående

  Publisert

 18. Den Norske Trippel-S Undersøkelsen

  Forskningsprosjektet søker å undersøke flere forhold, både omfang av og konsekvenser av vold og overgrep mot barn og unge.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 19. Den psykologiske effekten av covid-19-pandemien på helsepersonell- en protokoll for systematisk oversikt

  Det er viktig å forstå den psykologiske effekten av covid-19-pandemien på helsepersonell, og å identifisere mulige tiltak for å håndtere slike effekter.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 20. Det norske barnevaksinasjonsprogrammet: Holdninger, vaksineopptak og sikkerhet av HPV-vaksine og andre vaksiner i programmet

  Formålet med prosjektet er å belyse tre problemstillinger rundt barnevaksinasjonsprogrammet og introduksjon av HPV-vaksinen.

  Pågående

  Publisert Oppdatert