Hopp til innhold

Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter ved Folkehelseinstituttet, du kan sortere etter og søke i pågående eller avsluttede prosjekter.

Begrens søket
Status Markér alle
 1. Tromsø Pain Study (prosjektbeskrivelse)

  Målet er å kartlegge smertefølsomhet uavhengig av sykdom og dermed beskrive variasjonsbredden av smertefølsomhet i befolkningen.

  Pågående

  Publisert

 2. Tuberkulose klynge-studie, Sidama, Etiopia, en prospektiv kohort studie

  Etiopia har en høy forekomst av tuberkulose og mange unge pasienter indikerer pågående smitte. Tuberkulose kan forebygges og behandles. Likevel forblir 1 av 3 pasienter i Etiopia udiagnostiserte.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 3. Tverrfaglige team i primær-helsetjenesten: en systematisk kartleggingsoversikt (prosjektbeskrivelse)

  Vi har mottatt forslag om å utarbeide en oversikt over forskningslitteratur om virkninger av, holdninger til og erfaringer med tverrfaglige team i primærhelsetjenesten.

  Avsluttet

  Publisert

 4. Tvilling-familiestudie av psykiske lidelser i MoBa

  Hovedformålet med studien er å undersøke overføringen av risiko for psykiske lidelser fra en generasjon til en annen.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 5. Tvillingstudien prosjekt Innstilt på endring

  I denne tvillingstudien forskes det på hvordan miljø og gener kan påvirke endringer i hjernen og ulike kognitive funksjoner som hukommelse og navigasjon.

  Pågående

  Publisert

 6. Undersøkelse av muggsoppgifter i urin

  Prosjektet undersøker eksponering for muggsoppgifter ved ved å måle muggsoppgifter i urinen til den norske befolkningen.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 7. Undersøkelsen ved sprøyteutdelingen i Oslo 1993-2019

  Hovedformålet med denne undersøkelsen var og er å følge markedet med illegale substanser over tid.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 8. UngKul-studie (prosjektbeskrivelse)

  Gjennom UngKul-studien ønsker vi å få mer kunnskap om hvordan barn og unge med etnisk norsk og etnisk minoritetsbakgrunn trives og mestrer hverdagen sin.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 9. UNGvekst i Norge

  Hensikten er å få en nasjonalt representativ beskrivelse av høyde og vekt hos 13-åringer i Norge.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 10. Using MoBa to understand the Covid-19 pandemic

  Dette prosjektet skal følge utbredelsen av Covid-19 sykdom i Norge gjennom de neste årene, og å forstå hvorfor noen blir smittet og eventuelt alvorlig syke.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 11. Uspesifikke helseeffekter av barnevaksinasjonsprogram i Norden

  I dette samarbeidsprosjektet vil vi ved hjelp av data fra de nordiske helseregistrene sammenlikne forekomst og risikofaktorer for infeksjonssykdommer hos små barn i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 12. Utdanning for å bedre arbeidsmarkedsmulighetene: en systematisk oversikt

  NAV har bedt område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet om å utføre en systematisk oversikt om effekter av utdanning for å bedre arbeidsmarkedsmulighetene for voksne.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 13. Utdanning og psykisk helse

  I denne studien skal en se nærmere på sammenhenger mellom utdanning og psykiske helse.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 14. Utelivsstudien 2017 (prosjektbeskrivelse)

  Formålet med denne studien er å undersøke bruken av rusmidler i utelivet i Oslo og i enkelte andre byer på Østlandsområdet ved hjelp av salivaprøver (spyttprøver), alkometer og spørreskjema.

  Pågående

  Publisert

 15. Utfasing av medisinske metoder i spesialisthelsetjenesten

  FHI skal bidra til at metoder som ikke anses som tilfredsstillende, blir utfaset.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 16. Utvikling av en nasjonal modell for skolemat - en pilotstudie

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 17. Utvikling av instrument for å måle barn/unges erfaringer med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

  Målet for prosjektet er å utvikle et spørreskjema som skal tilfredsstille viktige psykometriske krav.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 18. Utvikling og validering av en prediksjonsmodell for vitamin D i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen

  Formålet med studien er å bygge en statistisk modell som kan predikere D-vitaminstatus midtveis i graviditeten hos alle kvinnene i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 19. Utviklingsforløp hos barn med språkvansker: Hvilken rolle spiller biologiske og atferdsmessige markører/indikatorer

  Utviklingsbaserte språkvansker (UbS) er blant de vanligste nevro-utviklingsvanskene hos barn og finnes hos 7-10 % av barn ved skolestart.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 20. Vaksinasjonsdekning og spredningspotensiale for smittsomme sykdommer i Norge

  I denne studien ønsker vi å kartlegge vaksinasjonsdekning i den norske befolkningen. Vi vil også studere mønstre for sosial kontakt – hvem møter hvem.

  Pågående

  Publisert Oppdatert