Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Sist oppdatert innhold


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Artikkel

  Publikasjoner fra senteret

 2. Artikkel

  Gjøre forskning mer tilgjengelig

  Vi utvikler og evaluerer verktøy som skal gjøre forskning lettere tilgjengelig og lettere å forstå – og dermed også lettere å bruke.

 3. Faktaark

  Fakta om selvmord og selvmordsforsøk

  Hvert år registreres det i mellom 500 og 600 selvmord i Norge.

 4. Artikkel

  Ukerapport totaldødelighet (NorMOMO)

  Folkehelseinstituttet publiserer hver tirsdag en rapport om totaldødelighet i Norge - NorMOMO. Her finner du siste rapport.

 5. Artikkel

  Vanlige stilte spørsmål om kvalitetslistene

  Hver høst gjøres en gjennomgang av registreringer gjort i SYSVAK for vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet ved utsending av kvalitetslister.

 6. Artikkel

  Veiledning for helsepersonell om registrering i SYSVAK

  Registrering av vaksinasjoner gjøres enten direkte i det elektroniske journalsystemet som kommunen benytter, eller på papirskjema som sendes inn til SYSVAK.

 7. Skjema

  SYSVAK-registreringsskjema

  Skjema for registrering av vaksinasjon i SYSVAK.

 8. Rapport

  What to expect of the 2017/18 influenza season in Norway

  Denne rapporten omtaler Folkehelseinstituttets vurdering av influensasituasjonen tidlig i sesongen 2017/18.

 9. Statistikk

  Overvaking av mage-tarminfeksjoner

  I år og i fjor er antallet legekonsultasjoner for mage-tarminfeksjoner blant 0-4 åringer lavere enn i de foregående årene.

 10. Statistikk

  Overvaking av luftvegsinfeksjonar

  Sidan hausten 2016 har det vore ein auke i talet på legekonsultasjonar for luftvegsinfeksjonar i aldersgruppa 5-19 år.

 11. Trykksak

  Godkjente gulfebervaksinatører

  Liste over private legekontor som har autorisasjon for gulfebervaksinasjon.

 12. Artikkel

  COMMVAC

  COMMVAC (Communicate to Vaccinate) er et internasjonalt samarbeidsprosjekt.

 13. Artikkel

  Informed Health Choices

  Dette forskningsprosjektet har som utgangspunkt at gode beslutninger er en forutsetning for god helse.

 14. Artikkel

  Om senter for informerte helsebeslutninger

  Folkehelseinstituttet har etablert Senter for informerte helsebeslutninger for å bidra til å gjøre forskning mer forståelig og tilgjengelig for folk flest.

 15. Artikkel

  Om Dødsårsaksregisteret

  Dødsårsaksregisteret inneheld opplysningar om personar som på dødstidspunktet oppheld seg i Noreg, og personar som på dødstidspunktet er registrerte som busette i Noreg, men døyr i utlandet.

 16. Artikkel

  Prosjekter som har fått utlevert data

  Denne oversikten viser hvilke forskningsprosjekter som har fått utlevert data fra Dødsårsaksregisteret i 2016 og i 2017 per 1. august 2017.

 17. Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell

  Oppdateringslogg for Vaksinasjonsveilederen

  Oppdateringer fra og med 2014:

 18. Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell

  Pneumokokkvaksine- veileder for helsepersonell

  Pneumokokkonjugatvaksine inngår i barnevaksinasjonsprogrammet.

 19. Artikkel

  Effekten av ekstremvær på drikkevannskvalitet og vannbåren sykdom

  I KLIMAFORSK-prosjektet er målet å kartlegge sammenhenger mellom ekstremvær, drikkevannskvalitet og forekomst av mage- og tarmsykdom for å kunne vurdere om de forventede klimaendringene vil øke risiko

 20. Artikkel

  Her får du HPV-vaksine

  Oversikt over hvor du får tatt HPV-vaksine. Velg fylke nedenfor og finn så kommunen din.