Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Sist oppdatert innhold


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Artikkel

  Norske rapporter til WHOs influensavaksinemøte

  Hvert år i månedsskiftet februar/mars vurderer WHO om komponentene i influensavaksinen for den nordlige halvkule for den kommende sesong bør endres eller ikke.

 2. Rapport

  Influenza epidemiological information prepared for WHO informal meeting on strain composition for inactivated influenza vaccines for use in season 2018-19

  Norsk rapport til WHOs influensavaksinemøte i Genève, februar 2018.

 3. Artikkel

  Publikasjonslister for FHIs helseregistre 2016

  Oversikt over forskningsartikler publisert 2016 der data fra Folkehelseinstituttets helseregistre er brukt.

 4. Artikkel

  Publikasjonslister for FHIs helseregistre 2016

  Oversikt over forskningsartikler publisert 2016 der data fra Folkehelseinstituttets helseregistre er brukt.

 5. Artikkel

  Publikasjonslister for FHIs helseregistre 2016

  Oversikt over forskningsartikler publisert 2016 der data fra Folkehelseinstituttets helseregistre er brukt.

 6. Artikkel

  Publikasjonslister for FHIs helseregistre 2016

  Oversikt over forskningsartikler publisert 2016 der data fra Folkehelseinstituttets helseregistre er brukt.

 7. Artikkel

  Publikasjonslister for FHIs helseregistre 2016

  Oversikt over forskningsartikler publisert 2016 der data fra Folkehelseinstituttets helseregistre er brukt.

 8. Artikkel

  Publikasjonslister for FHIs helseregistre 2016

  Oversikt over forskningsartikler publisert 2016 der data fra Folkehelseinstituttets helseregistre er brukt.

 9. Artikkel

  Publikasjonslister for FHIs helseregistre 2016

  Oversikt over forskningsartikler publisert 2016 der data fra Folkehelseinstituttets helseregistre er brukt.

 10. Artikkel

  Publikasjonslister for FHIs helseregistre 2016

  Oversikt over forskningsartikler publisert 2016 der data fra Folkehelseinstituttets helseregistre er brukt.

 11. Artikkel

  Publikasjonslister for FHIs helseregistre 2016

  Oversikt over forskningsartikler publisert 2016 der data fra Folkehelseinstituttets helseregistre er brukt.

 12. Artikkel

  Publikasjonslister for FHIs helseregistre 2016

  Oversikt over forskningsartikler publisert 2016 der data fra Folkehelseinstituttets helseregistre er brukt.

 13. Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell

  Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

  Om hva SYSVAK er, hva som skal registreres, kodeverk og om bruk av opplysninger fra SYSVAK og innsynsrett.

 14. Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell

  Oppdateringslogg for Vaksinasjonsveilederen

  Veilederen ble oppdatert med ny struktur og nye kapitler i 2018. Loggen inneholder oppdateringer fra og med 2014.

 15. Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell

  Rabiesvaksine (hundegalskap) og rabiesimmunglobulin - veileder for helsepersonell

  Anbefalinger om vaksine mot rabies.

 16. Artikkel

  Vaksinasjon av asylsøkere

  Råd om vaksinasjon til asylsøkere er nå knyttet til tid etter ankomst og ikke ulike mottaksfaser.

 17. Statistikk

  Influensasesongen i Norge 2017-2018. Ukerapporter

  Ukerapporter for influensasesongen 2017-18.

 18. Smittevernveilederen

  Malaria

  Malaria er en febersykdom som forårsakes av Plasmodium-parasitten. Mennesket er eneste reservoar for parasitten som overføres fra person til person gjennom bitt av infisert mygg av Anopheles-arten.

 19. Malariaveilederen

  1.2 Spesielle grupper reisende (inkl. gravide og små barn)

 20. Artikkel

  Om polio og reise

  Verdens helseorganisasjon (WHO) melder fortsatt om tilfeller av polio (poliomyelitt) i flere land. Folkehelseinstituttet minner om at det er viktig å vaksinere seg før reise til land med pågående eller nylig utbrudd av polio for å hindre smitte hos den enkelte og videre spredning av viruset.