Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Sist oppdatert innhold

Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Informasjonsark

  Informasjonsskriv til deg som skal reise til, eller oppholder deg på, Madagaskar

  Det pågår for tiden et utbrudd av pest på Madagaskar. Tilfeller av pest forekommer årlig på Madagaskar, men dette utbruddet rammer også områder i landet som tidligere ikke har hatt smitte.

 2. Artikkel

  Ukerapport totaldødelighet (NorMOMO)

  Folkehelseinstituttet publiserer hver tirsdag en rapport om totaldødelighet i Norge - NorMOMO. Her finner du siste rapport.

 3. Rapport

  Commonwealth Funds undersøkelse i 2014 blant personer i aldersgruppe 55 år eller eldre: Resultater fra Norge og ti andre land

  Norge deltar i Commonwealth Funds årlige internasjonale undersøkelser av helsesystemer. I 2014 var det voksne i alderen 55 år eller eldre som var målgruppa for spørsmål om ulike sider ved helsevesenet

 4. Artikkel

  Om ICDP-studien

  Formålet med studien er å undersøke hvordan foreldreveiledning i gruppe fungerer, og hvordan International Child Development Programme (ICDP) virker på foreldre, på barn og på forholdet dem imellom.

 5. Uteluft - luftkvalitetskriterier

  Nitrogendioksid - luftkvalitetskriterier

  Fakta om nitrogendioksid

 6. Rapport

  Håndtering av medisinsk utstyr i Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten og oppdatering av skjema for mini-metodevurdering

  Vi fikk i oppdrag å inneha sekretariatsfunksjonen for en arbeidsgruppe for håndtering av medisinsk utstyr i Nye metoder og oppdatering av skjemaet for mini-metodevurdering. Her er vår sammenfatning.

 7. Artikkel

  Oppdateringer om sykdomsutbrudd

  De viktigste løpende oppdateringer om økt forekomst og utbrudd av smittsomme sykdommer i ulike deler av verden. Nyttig for reisende.

 8. Artikkel

  Statistikkalenderen 2017

  Datoer for publisering av registerstatistikk, folkehelseprofiler, og annen statistikk. Publiseringen skjer kl. 07.00 eller kl 10.00, se kalenderen.

 9. Rapport

  Innånding av støvpartikler ved bruk av fluorholdige skismøringsprodukter. Eksponeringsnivåer for ikke-profesjonelle skismørere – en pilotstudie

  Konsentrasjonene av støv og fluorholdige stoffer i forbindelse med skismøring på amatørnivå er sammenlignbare med det som er vist å kunne gi helseplager hos profesjonelle skismørere.

 10. Statistikk

  Influensasesongen i Norge 2017-2018. Ukerapporter

  Ukerapporter for influensasesongen 2017-18

 11. Uteluft - luftkvalitetskriterier

  Karbonmonoksid - luftkvalitetskriterier

  Fakta om karbonmonoksid

 12. Smittevernveilederen

  Pest

  Pest er hovedsakelig en sykdom hos gnagere og dets lopper, men kan også forekomme hos mennesker. Sykdommen opptrer hos mennesker som byllepest, lungepest eller septikemi.

 13. Notat

  Nasjonal laboratoriedatabase

  Denne utredningen har vurdert ulike løsninger for å få oversikt over eksisterende laboratoriedata og gjøre disse tilgjengelige for brukerne.

 14. Statistikk

  Overvåking av luftvegsinfeksjonar

  Sidan hausten 2016 har det vore ein auke i talet på legekonsultasjonar for luftvegsinfeksjonar i aldersgruppa 5-19 år.

 15. Statistikk

  Overvåking av mage-tarminfeksjoner

  I år og i fjor er antallet legekonsultasjoner for mage-tarminfeksjoner blant 0-4 åringer lavere enn i de foregående årene.

 16. Faktaark

  Fakta om fødselsdepresjon

  Svangerskap og fødsel beskytter ikke mot psykiske vansker og lidelser. Hvert år vil anslagsvis 3000-9000 barselkvinner i Norge være plaget av nedstemthet og depresjon.

 17. Artikkel

  Evaluering av helseberedskapen i Ghana gjennomført

  På oppmoding frå Ghana gjennomførte Verdas helseorganisasjon ein beredskapsevaluering i februar 2017 i hovudstaden Accra.

 18. Vaksinasjonsveilederen

  06. Barnevaksinasjonsprogram i ulike land og tilpasning for barn som flytter

 19. Artikkel

  Malawi: Kunnskap skal bremse auken i trafikkskadar

  Mens talet på trafikkskadde og trafikkdrepne går ned i rike land, aukar talet mykje i fattige land. Malawi skal få norsk hjelp til å betre kunnskapen om trafikkskadar og tilhøva rundt ulykkene.

 20. Artikkel

  GHPP-materiale

  Postere og annet materiale utgitt av programmet for global helseberedskap (GHPP).