Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Oppdatert

Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Skjema

  Mal for kontaktliste ved smitteoppsporing ved tilfelle av tuberkulose

  Kontaktlisten er til bruk innad i kommunehelsetjenesten. Den gir grunnlag for summarisk "Rapport om smitteoppsporing", som skal sendes til FHI.

 2. Artikkel

  Insekter og dyr - reiseråd

  Dersom du er godt forberedt, kan du lettere unngå at ferien din blir ødelagt av skadedyr, insektplager og sykdom.

 3. Skjema

  Rapport om smitteoppsporing og husundersøkelse ved tilfelle av tuberkulose

  Rapporten sendes til FHI og tuberkulosekoordinatorene etter avsluttet smitteoppsporing, senest innen ett år.

 4. Artikkel

  Om drikkevannsstudien

  For å sikre at vi fortsetter å ha godt og trygt drikkevann i Norge trenger vi kunnskap om sammenhengen mellom drikkevann og sykdom.

 5. Artikkel

  Til deg som deltar i studien

  Din deltakelse er svært viktig for å opprettholde trygt drikkevann i fremtiden. Her får du informasjon om hvilke bidrag vi trenger fra deg, og hva vi bruker informasjonen din til.

 6. Rapport

  Skadebildet i Norge. Hovedvekt på personskader i sentrale registre (Rapport 2014:2)

  Status og trender for personskader i Norge. Personskader som følge av ulykker er fremdeles en stor utfordring for folkehelsen.

 7. Artikkel

  Hvordan fjerner du flått?

  Her kan du se film om hvordan du fjerner flåtten. Fjern flåtten så raskt som mulig for å redusere risikoen for å bli syk.

 8. Artikkel

  Forebygging og bekjempelse av flått

  Bekjempelse av flått i naturen er vanskelig. Man kan imidlertid forebygge flåttbitt ved å kle seg riktig, bruke insektmiddel på klærne og være oppmerksom på hvor man går når man er i flåttområder.

 9. Artikkel

  Mindre vanlige flåttbårne infeksjoner

  Flåtten kan overføre en rekke sykdommer. Lyme borreliose og skogflåttencefalitt er de vanligste, men i tillegg har vi anaplasmose, babesiose og harepest.

 10. Artikkel

  Forskning og studier - flått og flåttbårne infeksjoner

  Forskere i Norge, Sverige og Danmark samarbeider tett gjennom prosjektet ScandTick Innovation for å finne ut mer om flåttbårne sykdommer.

 11. Artikkel

  Borreliose (Lyme borreliose)

  Lyme borreliose er den vanligste flåttbårne sykdommen i Norge og ellers i Europa. Borreliose forårsakes av bakterien Borrelia burgdorferi sensu lato som kan overføres gjennom flåttbitt.

 12. Artikkel

  Materiell til Lyst på livet

  Her kan man bestille materiell til Lyst på livet.

 13. Forskningsoversikt

  Kunnskapshull identifisert via systematiske oversikter og metodevurderinger publisert av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i 2015

  Dette er en årlig oversikt over kunnskapshull identifisert gjennom arbeidet med systematiske oversikter og metodevurderinger.

 14. Fakta ark

  Fakta om klamydia

  Klamydia er mest utbredt hos unge under 25 år. Til enhver tid har om lag 1 av 20 seksuelt aktive unge klamydia. Infeksjonen kan, dersom den ikke behandles, føre til redusert fruktbarhet hos kvinner.

 15. Artikkel

  Biobanker for helse – norsk nettverk av humane forskningsbiobanker og helseundersøkelser

  Teknologi-plattformen Biobanker for helse (Biohealth Norway) er et nettverk av humane forskningsbiobanker og helseundersøkelser som er etablert for genetisk epidemiologisk forskning.

 16. Artikkel

  Om Biobankregisteret

  Biobankregisteret inneholder informasjon om eksisterende biobanker i Norge.

 17. Artikkel

  Spørsmål og svar om biobanker og biobankregisteret

  På spørsmål og svar sidene finner du svar på noen spørsmål som har kommet inn til Folkehelseinstituttet.

 18. Artikkel

  Retningslinjer for utlevering av data og biologisk materiale

  I de ulike retningslinjene finner du mer informasjon om hvilke betingelser som gjelder for utlevering av data og tilgang til biologisk materiale, der dette finnes.

 19. Artikkel

  Spørsmål og svar om biobanktjenestene

  Her finner du svar på spørsmål som har kommet inn til Folkehelseinstituttet om våre biobanktjenester.

 20. Artikkel

  Om Biobanken ved Folkehelseinstituttet

  Avdeling for biobanker (Biobanken) ved Folkehelseinstitutt ble etablert som en forskningsbiobank i 1999 og er i dag en moderne og effektiv biobank.