Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Oppdatert

Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Rapport

  Gode helseregistre – bedre helse. Revidert handlingsplan 2010–2011

  Denne handlingsplanen i forprosjektet for Nasjonalt helseregisterprosjekt innholder tiltak innen 14 innsatsområder.

 2. Artikkel

  Noen resultater fra del 1 av NORSE-studien

  NORSE 1 viser at balansen blant deltagerne var betydelig dårligere med alder, både for menn og kvinner.

 3. Artikkel

  Risikoen ved å drikke rå melk

  Rå melk kan inneholde sykdomsfremkallende bakterier og bør derfor varmebehandles før vi drikker den eller bruker den i matlaging.

 4. Artikkel

  400 deltagere i første runde av NORSE-studien

  2000 opplendinger over 60 år ble invitert til å delta i første runde av NORSE-studien. 403 takket ja.

 5. Artikkel

  Ukerapport totaldødelighet (NorMOMO)

  Folkehelseinstituttet publiserer hver tirsdag en rapport om totaldødelighet i Norge - NorMOMO. Her finner du siste rapport.

 6. Forskningsoversikt

  FreeStyle Libre-systemet for egenmåling av blodsukker: en hurtigmetodevurdering

  I denne rapporten har vi vurdert bruk av FreeStyle Libre-systemet for måling av blodsukker (glukose) hos personer med type 1 og 2 diabetes mellitus (DM) som behandles med insulin.

 7. Artikkel

  Forskningsfiler MoBa

  I juli 2017 ble versjon 10 av MoBa-datafil ferdigstilt. Tabellen under viser antall deltakerskjemaer som er inkludert i versjon 10 (frigjort 2017) og tidligere versjon 9 (frigjort 2015).

 8. Artikkel

  Commissioning high quality health care services

  How should private providers cover specialised healthcare? The Maltese health authorities are seeking advice on how this can be done in some of their regions.

 9. Artikkel

  Tuberkulosekoordinatorer i Norge - oversikt

  Adresser til tuberkulosekoordinatorer og faggruppe for multiresistent tuberkulose.

 10. Artikkel

  Mestring i mottak

  Kan man redusere traumerelaterte psykiske plager hos asylsøkende barn i mottak ved hjelp av det manualbaserte lavterskeltilbudet "Teaching Recovery Techniques"?

 11. Artikkel

  Informasjonsmateriell

  Brosjyrer og invitasjonsbrev som benyttes i UngKul-studien.

 12. Artikkel

  Folkehelseinstituttets historie

  Statens institutt for folkehelse ble grunnlagt i 1929. Ideen om en offentlig instans med fokus på befolkningens helse, og tanken om offentlig ansvar for forebyggende helsetiltak var enda eldre.

 13. Artikkel

  Hvordan forebygge smitte fra reptiler til mennesker

  Fra og med 15. august 2017 er det tillatt med 19 reptilarter i Norge. Amfibier vil fortsatt være forbudt. Dyrene kan ha bakterier som kan smitte til mennesker.

 14. Statistikk

  Overvåking av luftveisinfeksjoner

  Siden høsten 2016 har det vært en økning i antall legekonsultasjoner for luftveisinfeksjoner i aldersgruppen 5-19 år.

 15. Statistikk

  Overvåking av mage-tarminfeksjoner

  I år og i fjor er antallet legekonsultasjoner for mage-tarminfeksjoner blant 0-4 åringer lavere enn i de foregående årene.

 16. Artikkel

  Statistikkalenderen 2017

  Datoer for publisering av registerstatistikk, folkehelseprofiler, og annen statistikk. Publiseringen skjer kl. 07.00 eller kl 10.00, se kalenderen.

 17. Rapport

  Sikre riktig bruk, bevaring og tilgjengelighet av særskilt viktige antibiotika

  Rapporten beskriver mulighetene til å utforme en modell som både sikrer riktig bruk og stabil tilgjengelighet av fremtidige særskilt viktige antibiotika

 18. Forskningsoversikt

  Effekt av segregerte boområder på helse og levekår: Systematisk litteratursøk med sortering

  Oppdraget var å identifisere oppsummert forskning om effekt av og erfaring med å bo i segregerte boområder eller nabolag som kjennetegnes av materielle eller sosiale mangler.

 19. Artikkel

  Preparater og priser

  Prislisten er per 8.8.2017 og gjelder for helsestasjoner, legekontor m. fl. Listen viser prisene henholdsvis med og uten legemiddelomsettingsavgift (0,45 %) og merverdiavgift (25 %).

 20. Artikkel

  Høringsuttalelse – forslag til endringer i regelverket for hold av eksotiske dyr.

  I høringsuttalelse fra april 2016, konkluderer Folkehelseinstituttet med at endring i regelverket for hold av eksotiske dyr frarådes.