Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Helseregistre og andre registre


Søk i Folkehelsa.no

 1. Biobankregisteret

  Biobankregisteret er et register over norske biobanker, det vil si samlinger av biologisk materiale som blodprøver og vevsprøver.

 2. Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM)

  NORM er et landsomfattende overvåkingssystem av resistens hos mikrober fra mennesker.

 3. Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

  Her finner du informasjon om Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK som gir oversikt over hvilke vaksiner vi har, og den totale vaksinasjonsdekningen Norge.

 4. Reseptregisteret

  Her finner du informasjon om Reseptregisteret som inneholder en oversikt over alle reseptbelagte legemidler som utleveres fra apotek.

 5. Register for virusresistens (RAVN)

  Her finner du informasjon om overvåkingssystemet for virusresistens og Register for virusresistens i Norge (RAVN).

 6. Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS)

  Informasjon om NOIS, resultater og gjennomføring av overvåkingen.

 7. Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)

  Informasjon om MSIS som overvåker smittsomme sykdommer hos mennesker i Norge.

 8. Medisinsk fødselsregister

  Her finner du informasjon om Medisinsk fødselsregister (MFR) som gir oversikt over alle fødsler i Norge, og tilrettelegger data for forskning og helseanalyser.

 9. Hjerte- og karregisteret

  Her finner du informasjon om hjerte- og karregisteret. Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser er et register over sykdommer i hjertet og blodårene.

 10. Dødsårsaksregisteret

  Her finner du informasjon om Dødsårsaksregisteret (DÅR) - overvåkning av dødsårsaker over tid. Registeret danner utgangspunkt for den årlige dødsårsaksstatistikken.

 11. Abortregisteret

  Her finner du informasjon om abortregisteret som registrerer data om aborter i Norge og tilrettelegger data for forskning og helseanalyse.