Hopp til innhold

Helseregistre og andre registre

Viser  11  treff

Sorter etter:
|
 1. Medisinsk fødselsregister

  Informasjon om Medisinsk fødselsregister som inneholder opplysninger om fødsler i Norge.

 2. Biobankregisteret

  Biobankregisteret er et register over godkjente norske biobanker, det vil si samlinger av humant biologisk materiale som blodprøver og vevsprøver.

 3. Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM)

  NORM er et landsomfattende overvåkingssystem av resistens hos mikrober fra mennesker.

 4. Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

  Her finner du informasjon om Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK som gir oversikt over hvilke vaksiner vi har, og den totale vaksinasjonsdekningen Norge.

 5. Reseptregisteret

  Her finner du informasjon om Reseptregisteret som inneholder en oversikt over alle reseptbelagte legemidler som utleveres fra apotek.

 6. Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN)

  RAVN er et nasjonalt overvåkningssystem for antiviral resistens.

 7. Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS)

  Informasjon om NOIS, resultater og gjennomføring av overvåkingen.

 8. Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)

  Informasjon om MSIS som overvåker smittsomme sykdommer hos mennesker i Norge.

 9. Hjerte- og karregisteret

  Informasjon om Hjerte- og karregisteret som inneholder opplysninger om personer med sykdommer i hjerte- og karsystemet.

 10. Dødsårsaksregisteret

  Informasjon om Dødsårsaksregisteret som inneholder opplysninger om dødsårsaker i Norge.

 11. Abortregisteret

  Informasjon om Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret) som inneholder opplysninger om svangerskapsavbrudd i Norge.