Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
Gå til arkiverte rapporter og trykksaker
 1. Rapport

  Røykevaner, holdninger til innføringen av røykfrie serveringssteder og opplevelse av håndhevingsproblemer i serveringsbransjen

  En prospektiv panelundersøkelse

 2. Rapport

  Evaluering og videreføring av Regjeringens tiltaksplan mot antibiotikaresistens 2000-2004

  Folkehelseinstituttet har opprettet en komité for forebygging og bekjemping av antibiotikaresistens. Komitén vil ta et særlig ansvar for å videreføre innsatsen mot antibiotikaresistens.

 3. Rapport

  Anbefalinger for bruk av konjugert pneumokokkvaksine i Norge (Rapport 2005:1)

  Konjugert pneumokokkvaksine er en relativt ny vaksine med effekt i forhold til alvorlig infeksjons-sykdom hos små barn. Anbefalingene for bruk av vaksinen varierer foreløpig fra land til land.

 4. Rapport

  Strategimøte 2003: Diagnostikk av virusinfeksjoner hos gravide og nyfødte

  "Referansegruppe for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi" holdt strategimøte om diagnostikk av virusinfeksjoner hos gravide og nyfødte på Folkehelseinstituttet i 2003.

 5. Rapport

  Røykfrie serveringssteder

  Luftkvalitet, helse og trivsel blant ansatte i serveringsbransjen

 6. Rapport

  Psykososiale tjenester ved katastrofer. Hvilke tiltak viser positiv effekt?

  Traumatiske hendelser er en viktig årsak til psykiatriske lidelser. En studie viser at opptil 30-40 % av dem som ble utsatt for en katastrofe viste tegn til psykiatrisk lidelse et år etter hendelsen.

 7. Rapport

  Hva kan forbedres i VÆR røykFRI programmet?

  Intervjuer med elever, lærere og rektorer

 8. Rapport

  Om pris og etterspørsel etter alkohol i Norge

  Rapporten gir oppdaterte anslag på pris- og inntektselastisiteter for alkohol i Norge.

 9. Forskningsoversikt

  Rutinetesting for depresjon treffer ikke

  Pasientene har like stor sannsynlighet for å få diagnosen depresjon, enten legen bruker rutinetest for depresjon eller ikke.

 10. Rapport

  Da vinmonopolet kom til Trysil

  Evaluering av hvilke følger etableringen av nytt vinmonopol har for forbruket av alkohol i et grensenært område med lange hjemmebrent-tradisjoner.

 11. Veileder

  Isoleringsveilederen (Smittevern 9)

  Veilederen gir faglige anbefalinger og råd om isolering av pasienter med smittsomme sykdommer i helseinstitusjoner.

 12. Statistikk

  Tall om tobakk 1973-2003

  Tall om tobakk 1973-2003 gir en deskriptiv oversikt over nordmenns tobakksbruk basert på Sosial- og helsedirektoratets årlige tobakksbruksundersøkelser.

 13. Rapport

  Mediekampanje om røykfrie serveringssteder våren 2004

  På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har SIRUS evaluert kommunikasjonskampanjen som ble gjennomført for å forberede publikum og serveringsbransjen på endringene i Røykeloven 1. juni 2004.

 14. Rapport

  Rusreformen

  Hovedvekten i rapporten er å undersøke hvordan behandlingen for rusmiddelmisbrukere er organisert og finansiert etter at de regionale helseforetakene overtok det tidligere fylkeskommunale ansvaret.

 15. Rapport

  Lavflygingsaktivitet og friluftsopplevelser i fjellet

  Rapporten presenterer en studie som ble utført i Aurlandsdalen høsten 1999 av Folkehelsa og Miljøakustikk AS.

 16. Rapport

  Evaluering av Ansvarlig vertskap i Bergen 2000-2003

  Rapporten presenterer en evaluering av Ansvarlig vertskap i Bergen i perioden 2000 til 2003.

 17. Brosjyre

  Når barnet ditt har... halsbetennelse / feber / ørebetennelse / bronkitt (brosjyre)

  Når barnet ditt har... halsbetennelse / feber / ørebetennelse / bronkitt, er faktabrosjyrer til bruk for leger i konsultasjon med småbarnsforeldre.

 18. Brosjyre

  Tilbud om hivtest til alle gravide (brosjyre)

  Brosjyren gir informasjon om hivtesten som tilbys alle gravide i forbindelse med svangerskapskontrollen.

 19. Veileder

  Klinisk legeundersøkelse av personer mistenkt for kjøring i påvirket tilstand. En veiledning

  Heftet er ment som en praktisk veiledning for leger som på oppdrag fra politiet skal gjennomføre klinisk undersøkelse av personer mistenkt for overtredelse av veitrafikklovens §22.

 20. Rapport

  Strategirapport nr. 17 2003: Nedre luftveisinfeksjoner

  Rapporten oppsummerer møtet og gir en sammenfatning av de enkelte innleggene.