Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner

Viser  1911  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
Gå til arkiverte rapporter og trykksaker
 1. Effektiv hjelp mot snorking med pustestans

  Bruk av nesemaske om natta kan redusere trøtthetsfølelsen om dagen hos mennesker som lider av obstruktivt søvnapnesyndrom.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 2. Kan piller lindre posttraumatisk stress?

  Legemiddelbehandling kan hjelpe mot posttraumatisk stress. Dette viser en publisert systematisk oversikt.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 3. Biokjemoterapi gir ikke positiv effekt ved behandling av føflekkreft med spredning

  Forskning gir ikke støtte for bruk av biokjemoterapi som behandling for føflekkreft med spredning. Dette er konklusjonen i en ny systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 4. Evaluering av helseadvarslene på tobakkspakkene

  SIRUS har evaluert endringen i helseadvarsler på sigarettpakkene som ble foretatt høsten 2003.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Frykt for å bli feit av p-piller og p-plaster støttes ikke av forskning

  Det ser ikke ut til å være noen sammenheng mellom vektøkning og bruk av vanlige p-piller (kombinasjonspiller) eller p-plaster. Dette viser en systematisk oversikt.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 6. Når fostervannet går: Mindre risikabelt å sette i gang fødselen enn å vente

  For gravide kvinner som er mer enn 37 uker på vei, ser det ut til at det å sette i gang fødselen etter at vannet har gått er bedre enn å vente på at fødselen setter i gang av seg selv.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 7. Barns helse i Norden/Children`s health in the Nordic Countries

  Nasjonalt folkehelseinstitutt ønsker med denne rapporten å rette søkelyset mot barns helse. Det er flere grunner til at barns helse er viktig. Barn er en sårbar gruppe i samfunnet, og har ofte liten innflytelse i samfunnsdebatten. Barn er derfor prisgitt sine omgivelser og oppvekstmiljø. Vi vet også at helse i barnealder er av betydning for helse i voksenalder, og en god start i livet er viktig. Rapporten er en statusrapport om barns helse i Norge og de andre nordiske land.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Igangsetting av fødselen kan minske faren for dødsfall hos nyfødte

  Igangsetting av fødsel etter 41 fullgåtte uker hos kvinner med lav risiko for komplikasjoner kan redusere risikoen for dødsfall hos nyfødte.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 9. Ungdommers etterspørsel etter alkohol

  En empirisk analyse basert på intervjudata 1990-2004

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 10. Barn innlagt sammen med foreldre som er i behandling for rusmiddelproblemer

  Dette er den første av to delrapporter om tilbud til barn av foreldre med rusmiddelproblemer som SIRUS har skrevet på oppdrag av Barne- og familiedepartementet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Alkohol- og tobakksbruk blant ungdom: Hva betyr innvandrerbakgrunn?

  Resultater fra en helseundersøkelse blant 10 klassinger i Oslo 2000/2001.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Tobakksavgiften som helsepolitisk styringsinstrument

  Evaluering av det offentlige tobakksforebyggende arbeidet i Norge 2003-2007.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Kognitiv atferdsterapi til barn og unge med angst

  Barn og unge med milde til moderate angstlidelser kan ha nytte av kognitiv atferdsterapi, konkluderer forskere som har sett på de beste studiene som finnes på området.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 14. Økonomiske aspekter ved sprøytemisbrukeres forbruk av rusmidler

  En analyse av intervjuer foretatt 1993-2004.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 15. Bruk av mekaniske tvangsmidler overfor barn og ungdom i psykisk helsevern

  Med et totalt fravær av kontrollerte studier kan vi slå fast at effekt og skadevirkninger ved bruk av tvangsmidler er ukjent.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 16. Konvolutt for innsending av prøver

  For å lette arbeidet med innsending av prøver til Folkehelseinstituttet, bør denne universale prøvekonvolutten benyttes for alle prøver.

  Diverse

  Publisert Oppdatert

 17. Gode råd for god reise

  I brosjyren "Gode råd for god reise" finner du blant annet råd om vaksiner/forebyggende legemidler, tips til utsatte grupper og andre råd som er viktige både før, under og etter utenlandsreiser.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

 18. Helseregistre redder liv

  Hvilken nytte har du av helseregistre? Hvorfor skal vi bruke penger på å registrere opplysninger om vår helse fra fødsel til død? Er helseregistre til for myndighetene, forskerne eller befolkningen?

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

 19. Befolkningens holdninger til alkoholpolitikken

  En analyse av sammenhengen mellom alkoholpolitikken og folkemeningen i perioden fra 1962 og fram til i dag

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 20. Narkotikasituasjonen i kommunene

  Resultater fra årene 2002 og 2003

  Statistikk

  Publisert Oppdatert