Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner

Viser  1911  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
Gå til arkiverte rapporter og trykksaker
 1. Hodelus (brosjyre)

  Brosjyren informerer blant annet om smitteveier og om hvordan man oppdager og behandler hodelus. Den inngår i samme serie som brosjyren Flått.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

 2. Overskjenking i Bergen

  Rapporten er en studie av omfanget av overskjenking på utesteder i Bergen sentrum.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 3. Hva nå? Evaluering av prøveordning med sprøyterom

  Oslo kommune åpnet sprøyterom 1. februar 2005, etter at Stortinget i desember 2004 vedtok en midlertidig lov om en prøveordning med sprøyterom. SIRUS har evaluert prøveordningen.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 4. Metoderapport for Skoleundersøkelsene 2004, 2005 og 2006 i tilknytning til SIRUS’ evaluering av Regionprosjektet

  Rapporten gir en beskrivelse av forarbeidet til og gjennomføringen av skoleundersøkelsene.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Majoritet og minoritet

  Alkoholbruk blant ungdom utenfor storbyen

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Flått (brosjyre)

  Brosjyren informerer blant annet om sykdommer relatert til flåttbitt, hvordan man fjerner flått og hvordan man kan unngå å bli bitt. Den inngår i samme serie som brosjyren Hodelus.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

 7. Det norske drikkemønsteret

  Forfatteren har gjennomført en omfattende studie av det norske drikkemønsteret og har avdekket endringer knyttet til blant annet klasse, alder, generasjoner og kjønn.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Grunnlaget for allmennhetens oppfatning om risiko ved sigarettrøyking i 1950- og -60 årene i Norge

  Erklæringer til Norges Høyesterett i forbindelse med søksmål fra skadelidt om erstatning fra tobakksprodusent. Antologi med bidrag fra flere fagfolk.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Å påby bruk av sykkelhjelm gir færre hjerneskader hos barn

  Å påby bruk av sykkelhjelm hos barn gir færre hjerneskader, mens virkningen av påbud blant voksne ikke er kjent.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 10. Kalkulerende kjeltringer eller offer for omstendighetene?

  Rapporten viser resultatene av en kvalitativ studie av heroinomsetningens utvikling og aktører.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Inngifte i Norge. Omfang og medisinske konsekvenser (Rapport 2007:2)

  Rapporten er skrevet på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Drikkevannsledninger av asbest og mulig kreftrisiko

  Folkehelseinstituttet har beregnet hvorvidt asbestsementledninger i vannforsyningen i Norge kan medføre en fare for magekreft hos abonnentene.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Sosial ulikhet i helse. En faktarapport

  Denne faktarapporten gir en oversikt over sosial ulikhet i helse og risikofaktorer for sykdom i Norge i dag, og presenterer hovedtrekk i utviklingen de siste 30 år.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 14. Diagnose schizofreni: Foreldres erfaring (Rapport 2006:6)

  Rapporten "Diagnose schizofreni: Foreldres erfaring" er basert på dybdeintervjuer med foreldre som har voksne barn med schizofreni.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 15. Hvor mye betyr tobakksprisen for endringer i tobakksforbruket?

  Rapport om utviklingen i pris og forbruk av tobakk i Norge mellom 1985 og 2005.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 16. Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta (Smittevern 15)

  Forskrift om smittevern i helsetjenesten trådte i kraft 1. juli 2005. Den erstatter forskrift om smittevern i helseinstitusjoner – sykehusinfeksjoner fra 1. august 1996.

  Veileder

  Publisert Oppdatert

 17. Landsdekkende oversikt over tiltak for rusmiddelmisbrukere 2007

  Trykt katalog ment som et tilbud til brukere uten internettilgang

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 18. "Vi tar det vi har": Om bruk av tolk i helsevesenet i Oslo. En spørreskjemaundersøkelse (2006:2)

  Hvor ofte erfarer helsepersonell behov for språklig assistanse, hva gjør de i slike situasjoner, samt hvilke erfaringer og holdninger har de til det å bruke tolk?

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 19. PET – diagnostisk og klinisk nytteverdi

  Publikasjonen viser resultatene av en utredning av klinisk og diagnostisk nytteverdi av PET for bruk innen kreftområdet.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 20. En sosialpsykologisk analyse av et fryktvekkende budskap

  En kvasieksperimentell undersøkelse.

  Rapport

  Publisert Oppdatert