Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
Gå til arkiverte rapporter og trykksaker
 1. Forskningsoversikt

  Kvalitetsindikatorer basert på data fra medisinske kvalitetsregistre

  Vi har gjennomført en modellbasert utredning av om nye gyldige og pålitelige nasjonale kvalitetsindikatorer kan utvikles med data fra de nasjonale kvalitetsregistrene.

 2. Forskningsoversikt

  Samhandling om pasienter med alvorlige psykiske problemer i allmennpraksis

  Rapporten er en kunnskapsoppsummering om effekter av samhandlingstiltak for pasienter med alvorlig og kronisk psykisk lidelse som behandles i allmennpraksis.

 3. Forskningsoversikt

  Kostnadseffektanalyse av koklea-implantat hos voksne

  Vi har gjennomført en kostnadseffektanalyse av koklea-implantat (KI) i ett øre hos tilnærmet døve og helt døve voksne pasienter.

 4. Rapport

  Vaksine mot humant papillomavirus (HPV) - rapport 2007

  Nasjonalt folkehelseinstitutt nedsatte i januar 2006 en arbeidsgruppe som ble bedt om å vurdere bruken av vaksine mot humant papillomavirus (HPV) i Norge.

 5. Rapport

  Måling av brukernes erfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet - METODE OG SPØRRESKJEMA

  I denne første delrapporten fra prosjektet er fokus på metode og spørreskjema for å måle pasienterfaringer blant voksne som har mottatt et poliklinisk tilbud i det psykiske helsevernet.

 6. Rapport

  Rusmiddelbruk blant personer med innvandrerbakgrunn

  Personer med innvandrerbakgrunn fra Asia eller Afrika ser ut til å holde fast ved lavere rusmiddelbruk enn etnisk norske og vestlige innvandrere.

 7. Rapport

  Kunnskapsgrunnlag for forslaget om et forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer

  SIRUS har på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet oppsummert kunnskapen man har om effekt av tobakksreklame og oppstilling av tobakksvarer i butikken.

 8. Forskningsoversikt

  Kostholdsråd kan trolig gi litt lavere blodtrykk og kolesterolnivå

  Blodtrykket og kolesterolnivået hos friske personer kan trolig senkes noe gjennom kostholdsveiledning.

 9. Forskningsoversikt

  Alendronat kan hjelpe mange benskjøre kvinner etter overgangsalderen

  Medikamentet alendronat kan minske risikoen for brudd hos benskjøre kvinner som er ferdige med overgangsalderen.

 10. Rapport

  Forebygging av depresjon med hovedvekt på individrettede metoder

  Kognitive psykologiske metoder er best dokumentert som effektive når det gjelder forebygging av alvorlig depresjon.

 11. Skjema

  International Certificate of Vaccination or Prophylaxis [Internasjonalt vaksinasjonssertifikat - WHO]

  Internasjonalt vaksinasjonssertifikat, også kjent som gult vaksinasjonskort. Dokumentasjon av vaksiner eller profylakse i tråd med IHR 2005, inkludert vaksinering eller revaksinering mot gulfeber.

 12. Forskningsoversikt

  Gentester for brystkreft og eggstokkreft

  Rapporten tar for seg tester for å påvise feil i BRCA-genene som forårsaker brystkreft og eggstokkreft.

 13. Forskningsoversikt

  Viktig å oppmuntre til å vaske hender for å forebygge diaré

  Barnehager kan redusere tilfeller av diaré med ca. 30 prosent hos barna ved å oppmuntre barna og de voksne til å vaske hendene før de spiser og etter at de har vært på toalettet.

 14. Forskningsoversikt

  Tranebær kan forebygge urinveisinfeksjoner

  Tranebær (juice eller kapsler) kan muligens forebygge urinveisinfeksjoner hos kvinner med tilbakevendende urinveisinfeksjon.

 15. Statistikk

  Narkotikasituasjonen i kommunene 2002-2006

  SIRUS har kartlagt narkotikasituasjonen i norske kommuner for årene 2002 – 2006. Tallmaterialet er basert på informasjon fra politiet og helse- og sosialetaten

 16. Rapport

  Voldsutsatt ungdom i Norge (Rapport 2007:8)

  Forekomsten av vold og seksuelle overgrep blant 10. klassinger i Oslo, Hedmark, Oppland, Nordland, Troms og Finmark varierer.

 17. Forskningsoversikt

  Egenandel på legemidler kan lede til at pasienter kutter ned på ønsket bruk

  Stadig økende utgifter forbundet med legemidler er en stor utfordring for mange helsesystemer.

 18. Forskningsoversikt

  Evidence-Informed Health Policy: Using Research to Make Health Systems Healthier

  Dette prosjektet er bestilt av Verdens helseorganisasjons rådgivende komité for helseforskning (WHO Advisory Committee on Health Research).

 19. Forskningsoversikt

  HPV RNA-test for livmorhalskreft

  Livmorhalskreft rammer årlig ca. 300 kvinner i Norge og er den nest vanligste kreftformen blant kvinner på verdensbasis.

 20. Forskningsoversikt

  Selvundersøkelse av egne bryst gir muligens ingen helsegevinst

  Kvinner som regelmessig undersøker brystene sine selv har muligens ikke mindre sjanse for å dø av brystkreft enn de som ikke gjør det.