Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner

Viser  1940  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
Gå til arkiverte rapporter og trykksaker
 1. Pasienterfaringer ved poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet i Norge – Hovedresultater

  Rapporten viser resultatene av en brukererfaringsundersøkelse ved alle poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet i Norge.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 2. Fastlegers vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentra i 2006. Hovedresultater fra nasjonal undersøkelse

  Rapporten viser resultatene av en spørreundersøkelse om fastlegenes vurderinger av distriktspsykiatriske sentra (DPS).

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 3. Måling av pasienters erfaringer med legevakt: En systematisk litteraturgjennomgang

 4. Brukererfaringer med døgnenheter i psykisk helsevern - Resultater og vurderinger etter en nasjonal undersøkelse i 2005

  Rapporten viser resultatene fra en spørreundersøkelse blant utskrevne brukere fra alle døgnenheter for voksne innen psykisk helsevern i Norge.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Identifisering av personer med behov for psykiatrisk hjelp blant asylsøkere

  Sosial- og helsedirektoratet bad i 2004 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten å utrede et prøveprosjekt for systematisk identifisering av asylsøkere med behov for psykiatrisk hjelp.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 6. Helseprofil for barn og ungdom i Akershus - barnerapport

  Helseprofil for barn og ungdom i Akershus tegner et bilde av barns hverdag og helsetilstand. Datamaterialet sier oss mye om hvordan barna har det, og hvordan de selv opplever sin tilværelse.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 7. Kan tiltak i skolen og lokalsamfunn påvirke barn og unge til å spise mer frukt og grønt?

  Det er et mål å øke inntaket av frukt og grønnsaker i den norske befolkningen. En målgruppe er barn og unge. Dette er en nasjonal satsing, og flere tiltak retter seg mot skolen.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 8. Forebygging av restenose i hjertets kransårer

  Rapporten vurderer kunnskapsgrunnlaget for intrakoronar brakyterapi og medikamentavgivende stenter.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 9. Effekt av oseltamivir (Tamiflu®) ved profylakse og behandling av influensa – implikasjoner for nasjonal beredskap mot pandemisk influensa

  Rapporten er en metodevurdering på effekt av oseltamivir (TamifluR) ved profylakse og behandling av influensa.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 10. Svangerskap og psykisk helse. Kvinners psykiske helse i forbindelse med svangerskap og første året etter fødsel

  Rapporten oppsummerer forskning om effekten av ulike tiltak for å forebygge og/eller behandle depressive symptomer, depresjon og angst hos kvinner i forbindelse med svangerskap og fødsel.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 11. Dødelighetsforskjeller mellom Norge og Sverige

  Totaldødeligheten er høyere i Norge enn i Sverige. Slik har det vært de siste 30 årene. Totalt dreier det seg om ca 2000 flere dødsfall i året, og forskjellen er størst for menn.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 12. Dødelighet 30 dager etter innleggelse som kvalitetsindikator for norske sykehus – metodeutvikling og evaluering

  Rapporten viser frem og vurderer den metodiske utviklingen frem til en foreslått modell for beregning av 30D og påpekning av visse mangler som bør rettes for at modellen skal kunne brukes.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 13. Samsoving, smokk, amming og krybbedød – finnes det en sammenheng?

  Hensikten med denne rapporten var å vurdere tilgjengelig forskning på samsoving og bruk av smokk og hvilke effekter det har på amming og risiko for krybbedød.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 14. Virkninger av snusbruk

  Rapporten sammenfatter den vitenskapelige epidemiologiske dokumentasjonen om helseeffekter og avhengighet ved bruk av snus, samt den funksjon snus har ved oppstart og opphør av røyking.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 15. Utredning av offentlige, publikumsrettede informasjonstiltak på nett innenfor helse

  Det finnes lite forskning som kan belyse hvorfor brukere benytter seg av nettbaserte helseinformasjonstjenester, men det er klart at brukere ønsker slike tjenester.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 16. Transfusjon kontra alternative behandlingsmetoder ved akutte blødninger

  Formålet med rapporten er å kartlegge effekten av behandling ved akutte og livstruende blødninger.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 17. Lindring av smerter hos kreftpasienter

  Rapporten oppsummer effekter av ulike behandlingsmetoder for lindring av smerter hos pasienter med uhelbredelig kreft, begrenset til medikamenter og strålebehandling.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 18. Kartleggingsverktøy og instrumenter for tidlig avdekking av utviklings-, atferds- og psykososiale vansker hos barn 0-6 år

  Formålet med rapporten er å kartlegge metoder/instrumenter som kan brukes ved helsestasjonen for en systematisk avdekking av barn i alderen 0-6 år med høy risiko for utviklingsavvik.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 19. Effekt av fysioterapi ved kneleddsartrose, begrenset til elektroterapi og øvelsesbehandling

  To metodevurderinger, en fra Nederland og en fra Canada, samt retningslinjer publisert av "The Philadelphia Panel" er lagt til grunn for rapporten.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 20. Androgene-anabole steroider (AAS) og vold

  Rapporten har innhentet de viktigste forskningsresultatene som berører spørsmålet om en eventuell sammenheng mellom misbruk av anabole steroider/testosteron (AAS) og økt risiko for aggresjon og vold.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert