Hopp til hovedinnhold

Kontaktinformasjon

Kontaktskjema

|

Oppdatert

Spørsmål om oppvekstprofilene

Statistikk

Kontaktperson: Jørgen Meisfjord

Tolkning og valg av indikatorer

Kontaktperson: Hanna Helgeland

Kontaktperson: Leila Torgersen

Øvrige spørsmål 

Send e-post til oppvekstprofiler@fhi.no

For andre henvendelser send e-post via knappen under

OBS! Bruk aldri e-post til å oppgi sensitiv informasjon til FHI!  Personopplysninger som du oppgir i e-poster til oss er omfattet av hva som er arkivverdig etter arkivloven og arkivforskriften, og slike henvendelser skal lagres i instituttets arkivsystem. Her vil vi behandle personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen relevant informasjon. Slik registrering, lagring og oppbevaring vil skje i henhold til arkivlovgivningen.   

Publisert | Oppdatert