Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Psykisk helse og selvmord»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Psykisk helse og selvmord

Avdeling

Psykisk helse og selvmord

Avdelingen jobber med forskning på psykisk helse, herunder livskvalitet, psykiske symptomer, de vanlige psykiske lidelsene, vold og selvmord.


Avdelingen har et særskilt ansvar for forskning på innvandreres psykiske helse.

Styrking av datagrunnlaget på psykiske helseplager

Avdelingen jobber med å styrke datagrunnlaget på psykisk helseplager. Vi har blant annet kartlagt hvilke muligheter helseregistrene og andre nasjonale registre gir for å studere befolkningens psykiske helse gjennom analyseprosjektet PsyRus. For å styrke datagrunnlaget på psykiske lidelser har avdelingen ledet arbeidet med å gjennomføre en diagnosebasert undersøkelse i tilknytning til HUNT4. Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med Harvard University og Verdens helseorganisasjon.

Livskvalitet

Å styrke kunnskapsgrunnlaget på livskvalitet er et sentralt satsningsområde ved Folkehelseinstituttet. Dette arbeidet er forankret i avdelingen. Vi er særlig opptatt av sosial og geografisk fordeling av ulike sider av livskvaliteten og utvikling over tid. Vi forsker også på årsaksfaktorer og årsaksmekanismer gjennom livsløpet, samt utvikler, gjennomfører og evaluerer livskvalitetsfremmende og sykdomsforebyggende tiltak. I satsningen tar vi også sikte på å koordinere livskvalitetsfeltet og å videreutvikle datagrunnlaget og målesystemet for livskvalitet i Norge.

Avdelingen har flere pågående nasjonale og internasjonale prosjekt og samarbeid, f.eks. med forskningssenteret Promenta ved Psykologisk institutt ved UiO.

Selvmord

Avdelingen driver primært med selvmordsforskning på større registerkoblinger og har et folkehelseperspektiv på forskningen. Vi er særlig opptatt av selvmordsforebygging utenfor spesialisthelsetjenesten, sosiale risikofaktorer for selvmord, primærhelsetjenestens rolle i det selvmordsforebyggende arbeidet, etterlatte etter selvmord, selvmord hos menn og selvmord i innvandrerbefolkningen. Forskningen har hovedfokus på å identifisere faktorer som på sikt kan være nyttig for å utvikle folkehelsetiltak som kan virke selvmordsforebyggende.

Avdelingen deltar også i flere avgrensede prosjekt i forbindelse med selvmordsforebygging. For eksempel så bistår vi Utdanningsdirektoratet med selvmordsforebygging i skolen og Jernbaneverket med selvmordsforebygging knyttet til jernbanen.

Psykisk helse blant innvandrere

Avdelingen har et særlig fokus på voksne innvandrere og psykisk helse. Vi jobber hovedsakelig med registerbasert forskning på innvandreres psykiske helse, men avdelingen benytter også andre datakilder slik som helseundersøkelser samt kvalitative studier. Målet er å få mer kunnskap om grupper som er spesielt utsatt for psykisk plager, om risiko- og beskyttelsesfaktorer for, og konsekvenser av dårlig psykisk helse samt barrierer for bruk av (psykisk)helsetjenester.

Flere av prosjektene i avdelingen er finansiert av Norges Forskningsråd og EU. Avdelingen består av om lag 20 medarbeidere hvorav 12 fast ansatte forskere og 6 doktorgradsstipendiater og post.doc. på eksternt finansierte prosjekter.

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 70

Avdelingsdirektør

Anne Reneflot

Fasttelefon:

Besøksadresse

Marcus Thranes gate 6

0473 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Medarbeidere

Bilde av Anne Reneflot

Anne Reneflot

Avdelingsdirektør, PhD

Tlf:

M: 975 85 110

Ansatt bilde

Benedicte Kirkøen

PhD i psykologi

M: 454 74 009

Ansatt bilde

Carine Øien-Ødegaard

M: 932 06 326

Bilde av Emily Gabriela Vira

Emily Gabriela Vira

Phd stipendiat

M:

Bilde av Ingri Myklestad

Ingri Myklestad

Forsker, PhD

Tlf:

Bilde av Kim Stene-Larsen

Kim Stene-Larsen

Seniorforsker, PhD

Tlf:

Bilde av Lars Johan Hauge

Lars Johan Hauge

Forsker, PhD

Tlf:

Bilde av Maja Gunvor Eilertsen

Maja Gunvor Eilertsen

PhD student og rådgiver, Cand Med

M: 958 95 434

Bilde av Margarete Erika Maria Torgersen Vollrath

Margarete Erika Maria Torgersen Vollrath

Senior forsker, Ph.D

Ansatt bilde

Melanie Lindsay Straiton

Forsker, PhD

Tlf:

Bilde av Per Henrik Zahl

Per Henrik Zahl

Seniorforsker, Dr med

Tlf:

M: 975 48 451

Bilde av Ragnhild Bang Nes

Ragnhild Bang Nes

Senior forskar, Ph.D

Tlf:

M:

Ansatt bilde

Ragnhild Elise Ørstavik

Ansatt bilde

Rune Johansen

Forsker, dr.scient

Tlf:

M:

Bilde av Sissel Marguerite Belanger

Sissel Marguerite Belanger

Stipendiat, Psykolog

M: 452 68 411

Bilde av Thomas Hansen

Thomas Hansen

Seniorforsker, PhD

M: 976 64 509

Ansatt bilde

Thomas Sevenius Nilsen

Seniorrådgiver, "MHA," Mphil